Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

BTG en Solution Partners bouwen een brug naar de Smart City

27 jan 2021

‘De Smart City is een van de belangrijkste thema’s voor BTG/TGG. Reden temeer waarom dé Brancheorganisatie voor ICT/Telecom, de Expertgroep Smart Society heeft opgezet met o.a. als onderdeel ‘Smart City.’ Deze bestaat onder meer uit partijen uit de achterban en opereert als aanjager om te komen tot oplossingen voor een smart sustainable city,’ aldus Claessen CEO BTG/TGG. ‘En de Expertgroep wil gemeenten ondersteunen in hun transformatie naar een slimmere en meer sustainable stad en doet dat bijvoorbeeld met een recent ontwikkelde structuur ‘Stack’ waarop smart cities kunnen worden gebouwd’ vervolgt Claessen.

Een slimme stad is een stad waarbij o.a. informatietechnologie en ‘Internet of Things’ gebruikt wordt, om de stad beter te kunnen beheren en besturen. Een duurzame omgeving die in meerdere opzichten prettig en vooral veilig is om in te verblijven. Een plek ook, waar aan uitdagingen en problemen nu en in de toekomst op een slimme manier het hoofd wordt geboden, vaak met behulp van slimme ICT-oplossingen. Veel Nederlandse gemeenten willen best slimmer worden en daarbij gaan BTG en haar Solution Partners een rol spelen. BTG denkt mee hoe deze transformatie eruit moet zien en vooral, hoe steden dit het beste kunnen oppakken. Hier speelt de BTG Expertgroep Smart Society een rol in en deze groep bestaat voor een groot deel uit partijen uit de branche die slimme ICT-oplossingen bieden en in de infrastructuur van een Smart City kunnen voorzien.

Urgentie
De BTG Expertgroep is geformeerd als antwoord op een behoefte. Een deel van de achterban van BTG ontwikkelt producten en diensten die samen de basis kunnen vormen voor een Smart City. Hierbij valt ook te denken aan een toekomst vaste communicatie-infrastructuur die gemeenten kunnen gebruiken in het verwezenlijken van hun doelstellingen. Het ultieme doel is het verbeteren van de algehele kwaliteit van leven en om de leefbaarheid in de stad vergroten. De BTG verbindt binnen deze Expertgroep een zo breed mogelijk palet aan kennis, kunde en ervaring uit de branche om gemeenten een gedegen ondersteuning te kunnen bieden. Door recente ontwikkelingen zijn we in een stroomversnelling terechtgekomen en zien we dat gemeenten dringend behoefte hebben aan specifieke kennis. Vanuit BTG wordt hierin voorzien door gebundelde kennis en best practices aan te bieden.

Signaleringen
De Expertgroep neemt een zekere nieuwsgierigheid waar ten aanzien van het thema Smart City bij gemeenten. De komst van COVID-19 en ook van 5G hebben deze belangstelling versneld. De vraag is hoe de nieuwe wereld eruit gaat zien, er wordt gesproken over instrumenten zoals crowd- en traffic management. BTG werkt vanuit de triple helix gedachte en daarin werken het bedrijfsleven en de overheid hecht samen. Ook in een slimme stad komen verschillende disciplines bij elkaar. De Smart City leunt op de pijlers sensoriek, IoT-devices en alle data die ze opleveren. Vanzelfsprekend is connectiviteit essentieel om al die data bijeen te brengen en vervolgens te verrijken. In de Expertgroep komen al die zaken bijeen. Vanuit de praktijk is samenwerken en verbinden nodig om invulling te kunnen geven aan een Smart City. De kern: van meten naar data gestuurd ondernemen.

Structuur voor Smart City
Figuurlijk gezien kunnen de leden van BTG, en de branche op zich, met elk hun eigen product of dienst fungeren als een puzzelstuk in de opbouw van de Smart City. De Expertgroep biedt nu de rand van die puzzel aan, zoals de Expertgroep het metaforisch verwoordt. Hiermee wordt gedoeld op de zogeheten ‘Stack’ – een blauwdruk eigenlijk- die de Expertgroep heeft ontwikkeld voor de Smart City. De Stack is een framework, een structuur waarop het bouwwerk dat de Smart City is, kan worden geconstrueerd en die bestaat uit verschillende lagen. De Stack is herbruikbaar, leveranciers onafhankelijk, in een open omgeving en dus toe te passen in verschillende gemeenten. Achter de Stack, in feite een visualisatie van de structuur, gaan verschillende competenties en technologieën schuil.

Hulp bij vraagstukken
De Stack omvat meer dan alleen technologie. De visualisatie kan gemeenten helpen meer inzicht te krijgen in de domeinen en denkpatronen die aandacht behoeven op de weg naar een slimmere stad. Wat er met data moet gebeuren bijvoorbeeld, hoe die kan worden ontsloten in combinatie met de eigen systemen van gemeenten, en wat ze daarvoor moeten ondernemen. De Stack stelt gemeenten in staat om te opereren in het hart van (bestuurlijke) vraagstukken. Technologie kan hierin een fundamenteel hulpmiddel zijn, door de gemeente te ondersteunen met bijvoorbeeld crowd management.

In gesprek met gemeenten
De Expertgroep heeft het afgelopen jaar diverse BTG bijeenkomsten en roadshows gehouden bij gemeenten en aangekondigd dat we samen op weg zijn naar technologische oplossingen. Verder is men aan de slag gegaan met het definiëren van de Stack en het productportfolio. Nu is de tijd aangebroken om deze uit te dragen. De structuur is er. Nu de Stack is ontwikkeld, gaat de BTG directie samen met de leden van de Expertgroep in gesprek met gemeenten over de realisatie. Vanuit de dochterorganisatie TGG kan deskundigheid en advisering worden ingezet om gemeenten te helpen.

De BTG Expertgroep Smart Society bestaat, naast de directie en het management van BTG, op dit moment uit de volgende leden: Alcatel-Lucent Enterprise, Axis Communications, Cellnex, Commscope, Nokia Solutions and Networks en SPIE.

Voor meer informatie:
Petra Claessen, CEO BTG/TGG
petraclaessen@btg.org

Gerelateerd nieuws