Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

BTG en stichting DINL gaan samenwerken

23 apr 2020

BTG en stichting Digitale Infrastructuur Nederland hebben een partnership gesloten om samen te werken bij het versterken van de digitale economie. Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) is een samenwerking van de belangrijkste spelers en organisaties binnen de Nederlandse digitale infrastructuur. DINL is de spreekbuis van die sector, die een centrale rol heeft in de Nederlandse online economie en een sleutelrol in het wereldwijde internet.

Deelnemers van DINL zijn AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), DHPA (Dutch Hosting Provider Association), ISPConnect, Stichting NLnet, SURF en de VvR (Vereniging van Registrars).

Slagkracht vergroten
De samenwerking met stichting DINL is een logische keuze om de slagkracht van beide organisaties te vergroten, aldus BTG-directeur Petra Claessen: “DINL en BTG zijn belangrijke spelers in het landschap van vertegenwoordiging van de digitale economie. De stem van beide organisaties wordt gerespecteerd door beleidsmakers en politiek, en op meerdere dossiers lopen onze belangen gelijk. We zien daarom een duidelijk voordeel voor onze leden om de krachten te bundelen, en samen te werken om onze boodschappen over de Nederlandse digitale economie, digitale infrastructuur en digitale Mainport breed onder de aandacht te brengen.”

Behoefte aan eenduidig beleid
Het partnership is daarnaast ingegeven door behoefte aan eenduidige beleid ten aanzien van kwesties die de markt niet alleen kan oplossen. Het wordt steeds belangrijker dat politici en beleidsmakers de werking en het belang van de digitale infrastructuur goed doorgronden en de juiste randvoorwaarden scheppen voor de digitale economie.

Michiel Steltman, directeur van Stichting DINL daarover: “BTG/TGG is met 180 leden de grootste vertegenwoordiger van gebruikers en aanbieders van telecom en digitale infrastructuur in Nederland. De deelnemers en achterban van beide organisaties hebben belang bij een gezonde digitale economie die steunt op een sterke en veilige digitale infrastructuur. Als organisaties zien we in toenemende mate dat thema’s als groei, de positie van Nederland als datahub en digitale mainport, digitale innovatie, internationale verbindingen, online veiligheid, digitale soevereiniteit, zaken zijn die niet altijd door de markt alleen kunnen worden opgelost. Een intensivering van de samenwerking met de overheid en ook binnen de sector is daarom essentieel. Door onze krachten te bundelen kunnen we elkaars boodschappen versterken. Een kunnen we publiek, overheid en politiek laten zien waar het om gaat, hoe het werkt, waar de knelpunten zitten en wat er moet gebeuren om die op te lossen.”

Gerelateerd nieuws