Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

BTG; meer eenheid vereist in aanpak Covid-19 pandemie

24 mrt 2020

De Covid-19 pandemie raakt elk persoon, bedrijf en instelling in Nederland. Dit zijn uitzonderlijke tijden en dat vraag om uitzonderlijke inzet van iedereen, maar toch is het voor alle betrokkenen uiterst moeizaam om essentiële data onderling te delen. In hoeverre wil de ministerraad meedenken  om onderlinge data deling in deze crisis te vergemakkelijken? Kunnen instellingen als telefonie aanbieders, ziekenhuizen en het CBS  niet meer doen in  deze deze tijden om Nederland door de pandemie te helpen? BTG inventariseert de bijzondere activiteiten in de markt en zet ze hieronder op een rij.

 

Acties voor de zorg

De overheid stelt een duidelijke daad met een noodregeling voor digitale zorg. Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende, kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19.

De regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand. Dit gaat bijvoorbeeld om aanbieders van wijkverpleging, ggz-aanbieders en ziekenhuizen. Via de regeling is per aanvraag € 50.000 beschikbaar.

Het ministerie van VWS heeft leveranciers van devices voor beeldschermzorg verzocht om voldoende voorraad te reserveren. Deze hebben aangegeven in de wereldwijde toewijzing voorrang te geven aan de zorgsector.

Per aanvraag is € 50.000 beschikbaar. De subsidie wordt primair ingezet om projectkosten voor het implementeren van de digitale toepassingen te kunnen betalen. Daarnaast kan tot 50 procent van het bedrag worden besteed aan technologie zoals aanschaf van licenties of apparaten. De noodregeling wordt 25 maart om 09.00 uur opengesteld via rvo.nl/set-corona.

Bijzonder is ook de actie van Lumidee in Vught. Deze specialist in portofoons geeft deze gratis weg aan ziekenhuizen om contact te houden met de Corona patiënten zonder dat het personeel zich elke keer om hoeft te kleden. Elke ziekenhuis mag bellen (073-6240375, vraag naar Toine of Jeroen) of mailen (info@lumidee.nl).

 

Kerntaak operators

Ook voor de operators is het alle hens aan dek. Immers; de continuïteit van voorzieningen van elektriciteit en gas, telecom en drinkwater is een essentiële randvoorwaarde voor het goed functioneren van de samenleving. Daarom hebben bedrijven in deze netwerkgebonden sectoren een wettelijke leveringsplicht en zijn ze verplicht om zich op allerlei dreigingen en gevaren voor te bereiden. Hiervoor zijn continuïteitsplannen opgesteld, met maatregelen om bijvoorbeeld de verspreiding van een virus te voorkomen, maar ook maatregelen en de handelswijze wanneer het virus daadwerkelijk tot personeelsuitval leidt. Hierbij wordt nauwlettend naar de adviezen van de Rijksoverheid gekeken.

De ICTvoorzieningen blijken extra van belang in geval van een crisissituatie zoals die zich nu voordoet. Niet alleen voor de noodzakelijke communicatie wanneer calamiteiten zich voordoen, maar ook voor het faciliteren van de grootschalige mogelijkheid om thuis te telewerken.

 

Uitbreiding bundels

Voor KPN-klanten met een MKB- of een grootzakelijk abonnement rekent de operator tot half april geen kosten voor bellen buiten de bundel. Deze actie geldt alleen voor oproepen binnen de EU.

Speciaal voor scholieren die het niet breed hebben is KPN een actie gestart om te zorgen dat ook die kinderen thuis toegang hebben tot online lespogramma’s. Scholen die wél school-devices voor de kinderen ter beschikking hebben, maar waarbij het bepaalde kinderen ontbreekt aan een internetverbinding thuis, kunnen contact opnemen met KPN en vragen om een router en bijbehorende verbinding. KPN stelt hiervoor maximaal 1.000 routers beschikbaar.

KPN heeft inmiddels ook weer 16 winkels in grote steden door heel het land geopend voor klanten. De rest van de winkels blijft voorlopig dicht.

De Vodafone- winkels gaan geleidelijk weer open, vanaf 20 maart. T-Mobile heeft begin deze week elf zaken heropend. Deze week verwacht T-Mobile nog veertien vestigingen te heropenen.

Ook MVNO’s zitten niet stil. Message To The Moon, dat handelt in internet-, telecommunicatie- en ICT-diensten, biedt haar klanten de mogelijkheid om hun abonnementskosten voor twee maanden te bevriezen. Dit betekent dat zij tot en met 1 juni geen kosten betalen, maar wel gebruik kunnen blijven maken van de afgenomen diensten. Het gaat om bedrijven in de sectoren die het meest getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus. De twee maanden opschorting van betaling kan de branche dan volgend jaar weer inhalen.

 

Overlegtools populair

En dan zijn er natuurlijk de talrijke aanbiedingen die aanbieders van beeldbellen, UC en thuiswerktools bieden. Belangrijkste nieuws was wel dat Microsoft al snel besloot om een gratis Office 365 E1 trial, inclusief Microsoft Teams, beschikbaar te maken voor organisaties. Dit leidde overigens al snel tot capaciteitsproblemen, die ook alweer snel waren opgelost.

De afgelopen periode gaf een enorme boost in het gebruik van de diensten van Zoom, deze freemium aanbieder van videoconferencing heeft de limiet van 40 minuten videovergaderen voor gratis gebruikers tijdelijk verwijderd. Tot 100 gebruikers kunnen nu gelijktijdig vergaderen via het Zoom-platform.

Google biedt de meer geavanceerde functies van zijn Hangouts Meet videoconferentiesoftware gratis aan voor alle klanten van G Suite en G Suite for Education. Daarmee kunnen onder meer videogesprekken worden gehouden met maximaal 250 mensen tegelijk en livestreams voor tot 100.000 kijkers.

Ook kunnen vergaderingen bewaard worden op Google Drive. Normaal zijn die functies voorbehouden aan de Enterprise-versies van G Suite, tot 1 juli zijn ze voor alle G Suite-versies gratis te gebruiken.

Cisco meldde onlangs dat het verkeer in zijn Webex-oplossing binnen China sinds het begin van de COVID-19-uitbraak met 22 keer is toegenomen. Tegelijkertijd heeft de oplossing tot wel vijf keer zoveel gebruikers gezien in Zuid-Korea, Singapore en Japan. Om aan de groeiende vraag te voldoen, heeft Cisco de mogelijkheden van zijn gratis aanbod uitgebreid in alle landen waar de technologie beschikbaar is. De bijgewerkte gratis versie bevat nu ondersteuning voor maximaal 100 deelnemers, evenals onbeperkt gebruik zonder tijdsbeperkingen. Naast de bestaande VoIP-mogelijkheden is inbellen ook mogelijk. Bovendien werkt Cisco nauw samen met partners om gratis licenties voor 90 dagen aan te bieden aan bedrijven die in de huidige omgeving nog geen Webex-klanten zijn.

 

Veel aanbiedingen

Leverancier Lifesize biedt 6 maanden gratis Lifesize. Dat betekent dat nieuwe organisaties via Lifesize toegang kunnen bieden tot een onbeperkt aantal werknemers, die een onbeperkt aantal videovergaderingen zonder tijdslimiet kunnen hosten. Tegelijkertijd krijgen alle bestaande Lifesizeklanten wereldwijd zes maanden onbeperkte ‘overabonnement’-service om organisatiebrede implementaties mogelijk te maken.

3CX biedt vanaf 13 maart de Standaard-editie van zijn software gedurende 3 jaar volledig gratis aan alle organisaties aan. Het aanbod is uitgebracht in de nasleep van de Covid-19 Coronavirus-uitbraak, die regeringen heeft gedwongen scholen, bedrijven en diensten over de hele wereld te sluiten.

 

Het bedrijf hoopt bedrijven tijdens de crisis te ondersteunen door gratis communicatiesoftware aan te bieden, zodat werknemers naadloos en zonder onderbreking thuis kunnen werken. 3CX biedt ook een aparte eenjarige licentie voor scholen

Coligo Meetings, platform voor videovergaderen en VoIP telefonie van Voiceworks , biedt in verband met de Corona-crisis Coligo Meetings PRO gratis aan tot 1 september 2020, web-based, met maximaal 9 deelnemers.

 

Kennisplatform via Slack

Een aantal brancheorganisaties uit de ICT-sector heeft een Slack-kanaal gelanceerd waar iedereen in de techsector terecht kan met vragen en problemen met betrekking tot het coronavirus. Het gaat om ISPConnect, DHPA, Dutch Data Center Association, Vereniging van Registrars, Fiber Carrier Association en BTG/TGG.

 

Het Slack-kanaal is bedoeld voor bedrijven en organisaties in de sectoren van cloud tot telecom, IT tot datacenters, gebruikers tot vendoren en van klanten tot concullega’s. Iedereen kan hier vragen stellen die door de community worden beantwoord. Ook kunnen bedrijven in de branche er terecht om elkaar te helpen en steunen.

“Nu Nederland plotseling moet overschakelen op een totaal andere manier van werken, levert dat tal van vragen, uitdagingen en problemen op”, stelt algemeen-directeur Petra Claessen van BTG. “Als we samen de schouders er onder zetten, komen we deze periode goed door. Daarom lanceren BTG en TGG samen met vijf andere brancheorganisaties, dit Slack-kanaal waar we als ICT/Telecombranche elkaar kunnen helpen en steunen.”

Ook de serviceorganisatie van BTG, TGG, zet zich in om haar klanten ook in deze tijd optimaal bij te staan. Deze week start een poll op de website om te inventariseren waar de klanten op dit moment extra behoefte aan hebben. Direct na de inventarisatie zal TGG hier actie op nemen.

 

 

 

 

Gerelateerd nieuws