Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

BTG neemt deel aan pilot Agentschap Telecom rondom dynamisch frequentiegebruik

9 dec 2022

Het Agentschap Telecom start een pilot met Dynamic Spectrum Management & Sharing in de 3,8-4,2 GHz frequentieband. Bij Dynamic Spectrum Management & Sharing delen gebruikers dezelfde frequentieband op een slimmere manier dan normaal. BTG is als de Nederlandse Vereniging van Bedrijfstelecommunicatie Grootgebruikers bij de pilot betrokken.

De pilot wordt door Agentschap Telecom uitgevoerd in samenwerking met BTG, luchthaven Schiphol en satellietcommunicatie operator Speedcast in Biddinghuizen. Ook zijn BTG-partner Nokia en het Finse onderzoeksinstituut VTT betrokken. De pilot wordt uitgevoerd in opdracht van de directie Digitale Economie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Schaars, maar belangrijk
Frequentiespectrum is schaars, maar speelt een belangrijke rol in het draadloos verbinden van de samenlevering. Na gesprekken met het ministerie van EZK, diverse overheden en partijen uit de luchtvaart, scheepvaart en het havenwezen neemt het Agentschap Telecom nu het initiatief voor de pilot.

De betrokken partijen willen in de pilot onderzoeken hoe nieuwe technieken lokale private netwerken in de 3,8-4,2 GHz band mogelijk maken, zonder het verstoren van de ontvangst van satellietgrondstations. De testresultaten wil het agentschap inzetten om in de Europese regelgeving voor frequentieverdeling meer ruimte te krijgen voor nieuwe technologieën.

Twee gebruikers in de 3,8-4,2 GHz band zijn bij de test betrokken: een lokaal 5G-netwerk op Schiphol en het satellietgrondstation in Biddinghuizen. Lokale netwerken kunnen onder bijzondere atmosferische omstandigheden ook met een laagvermogen vanaf grote afstand incidenteel verstoring veroorzaken op de ontvangst van satellietsignalen. Rondom satellietgrondstations geldt daarom en grote beschermingszonde. Met de pilot willen de partijen aantonen dat met nieuwe technologie een dergelijke omvangrijke zone niet nodig is.

Speciaal meetsysteem
De betrokken partijen meten daarom met behulp van een speciaal meetsysteem in Biddinghuizen of het lokale testnetwerk op Schiphol storing veroorzaakt. Ook werken zij aan een zogeheten ‘DSMS engine’, die hiervan bericht krijgt van het meetsysteem. Het lokale netwerk op Schiphol krijgt vervolgens een instructie, waarmee het zendvermogen van het netwerk automatisch wordt terug geregeld. De eerste resultaten van de pilot worden halverwege 2023 verwacht.

Petra Claessen, CEO van BTG en BTG Services: “Frequentiespectrum speelt een cruciale rol in de draadloze verbindingen waarop het bedrijfsleven en onze maatschappij vertrouwen. Het beschikbare frequentiespectrum is echter schaars. Met behulp van de pilot van Agentschap Telecom waaraan BTG deelneemt willen we aantonen dat dynamisch spectrumgebruik uitkomst kan bieden.”

Gerelateerd nieuws