Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

BTG onderdeel van officiële opening Green Innovation HUB

16 feb 2023

Volgende week woensdag 22 februari zal BTG onderdeel zijn van de opening van de Green Innovation HUB (GIH) in Almere. De GIH is een open-innovatie ecosysteem voor het versnellen en opschalen van digitaal-gedreven innovaties. Digitalisering en technologie wordt daarbij optimaal ingezet, net als de al aanwezige kwaliteiten binnen de regio. Het open, innovatieve ecosysteem maakt van Almere een koploper in het opschalen van nieuwe manieren van duurzame gebiedsontwikkeling. BTG bouwt de komende jaren mee aan de doorontwikkeling van de HUB. Samen met de gemeente Almere, Floriade Expo 2022 en VodafoneZiggo. Samen met vertegenwoordigers van deze organisaties zal Petra Claessen als Vicevoorzitter BTG en Boardmember BTG Services de opening verzorgen.

Almere is de ideale locatie voor de Green Innovation Hub. Verstedelijking is een wereldwijde trend en Almere is de snelst groeiende stad van Nederland, met een bevolking die groeit van de huidige 218.000 inwoners naar 325.000 inwoners in 2050. Maar hoe zorgen we dat steden ook leefbaar blijven? Duurzame groei is de grootste uitdaging van steden van de toekomst.
De Green Innovation Hub speelt daarop in. Het is een plek van ontmoeting, inspiratie en samenwerking. Partijen werken er samen aan technologische innovaties die bijdragen aan een gezonde stadsomgeving, lokale voedselzekerheid en het gebruik van schone energie. Maar ook aan nieuwe toepassingen van digitale technologie die bij kunnen dragen aan sociale verbondenheid tussen stadsbewoners.

Met de Green Innovation Hub willen de partners vanuit Almere bouwen aan een “innovatie-ecosysteem” rond het thema duurzame, groene, inclusieve woonwijken van de toekomst. En daarmee een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland.

Bruggen bouwen

Jan Hoek, wethouder Floriade, Duurzaamheid en Democratische Vernieuwing: “In de Green Innovation Hub slaan we een brug tussen verschillende partijen die een impuls kunnen geven aan de duurzame groei van steden. “
Maaike Veeningen, wethouder Economische Zaken, voegt daar aan toe: “Almere wil zich steeds meer ontwikkelen tot een living lab voor duurzame vernieuwing. Met de Green Innovation Hub zetten we hierin een volgende stap..”
Leo-Geert van den Berg, directeur fixed networks VodafoneZiggo: “Onze steden en dorpen staan voor grote maatschappelijke opgaven. Wij hebben hier in Almere een unieke kans om samen met alle partners een groene, duurzame en natuur inclusieve leefomgeving te bouwen op de fundamenten van de Floriade Expo 2022 dankzij slimme innovatieve toepassingen”.
De Green Innovation Hub blijft dan een ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is om expertise in te brengen en om samen oplossingen te ontwikkelen. Daarnaast worden er in en vanuit de Hub evenementen geprogrammeerd, van brainstormsessies tot congressen, met als doel nieuwe ideeën voor de stad van de toekomst te ontwikkelen èn met de buitenwereld te delen.
Bijzonder is ook dat partijen die in de Green Innovation Hub samenwerken aan innovaties voor de stad van de toekomst, ter plekke in gesprek kunnen gaan met inwoners van Almere.

Gerelateerd nieuws