Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

BTG onderschrijft pleidooi voor duurzaamheid van ABN AMRO

12 mei 2021

Duurzame IT wordt nog lang niet door alle bedrijven omarmd. Slechts één op de drie IT-beslissers neemt duurzaamheid mee als criterium bij de inkoop van IT-producten en -diensten, blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Als belangrijke reden hiervoor noemt bijna een derde dat ze andere prioriteiten hebben. Zo voeren de snelheid, veiligheid en continuïteit van IT traditioneel de boventoon bij deze beslissingen. ABN AMRO stelt dat de verduurzaming van IT dan ook een duw in de rug nodig heeft. BTG onderschrijft dit en pleit voor meer stimulans vanuit de overheid voor het verduurzamen van de ICT-sector.

Bijna 600 IT-beslissers van bedrijven uit alle bedrijfssectoren namen deel aan het onderzoek van ABN AMRO, dat in samenwerking met PanelWizard is uitgevoerd. Voor 32 procent staan de hoge kosten en voor ruim een kwart een gebrek aan kennis de duurzame inkoop van IT in de weg. Dat is een gemiste kans, want ‘groene IT’ heeft niet alleen een positieve milieu-impact, maar biedt óók commerciële kansen. Om de ecologische voetafdruk van de sector te verkleinen, is een flinke inhaalslag nodig. Zo zijn de productie en het gebruik van IT goed voor 2,1 tot 3,9 procent van de wereldwijde CO2-emissies; een percentage dat in 2040 tussen 6 en 14 procent zal bedragen door de toenemende digitalisering van de samenleving.

Verwachtingen van IT-partijen onevenredig verdeeld
Datacenters liggen als grootverbruikers van energie nu het meest onder het vergrootglas van IT-inkopers. Bijna de helft verwacht dat zij duurzaamheid opnemen in hun propositie. Voor Cloud- en hostingproviders geldt dit in mindere mate (43 procent), gevolgd door IT-hardware (41 procent). Veel minder wordt op dit gebied verwacht van softwarebedrijven
(37 procent), terwijl volgens ABN AMRO met een energiebewust softwareontwerp veel bereikt kan worden. Hieruit blijkt dat van verschillende IT-dienstverleners niet hetzelfde wordt verwacht, terwijl zij wel een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de sector te vergroenen.

Daarnaast sijpelt deze verantwoordelijkheid niet altijd door tot aan het einde van de keten, bij de ontwikkelaars van digitale diensten. Ook zou de levensduur van IT-apparatuur moeten worden verlengd, bijvoorbeeld door componenten van IT-hardware slim te hergebruiken of door ‘refurbishing’, waarbij oude elektronica wordt opgeknapt en een nieuw leven krijgt.

Financiële prikkels
Financiële prikkels kunnen duurzame IT aantrekkelijker maken. De bijdrage van IT aan de samenleving wordt door digitalisering alleen maar groter. Dat betekent volgens ABN AMRO dat meer prikkels nodig zijn om bedrijven de overgang naar duurzame IT te laten maken.

“Veel bedrijven zijn terughoudend met het omarmen van duurzame IT, omdat ze andere prioriteiten hebben. Dit leidt te vaak tot stilstand en dat moet worden doorbroken”, zegt Julia Krauwer, Sector Banker Technologie, Media en Telecom van ABN AMRO. “Positief is dat IT-bedrijven die duurzame producten aanbieden de vraag wel geleidelijk zien toenemen, zeker als het gaat om duurzame IT-proposities die commercieel voordeel opleveren. Zo verwacht ruim een kwart van de IT-inkopers dat investeringen in duurzame IT zich uiteindelijk uitbetalen.

De manier om digitalisering duurzaam te maken, is samenwerking en kennisuitwisseling tussen alle partijen in de keten. Daarnaast is overheidsingrijpen belangrijk om bedrijven over de streep te trekken, onder meer door de ontwikkeling van duurzame IT-oplossingen te subsidiëren.”

Actie vanuit de overheid nodig
Petra Claessen, directeur BTG/TGG: “Hoewel de vraag naar duurzame IT stijgt, blijven bedrijven terughoudend. Onder meer doordat zij andere prioriteiten hebben, waarbij de nadruk ligt op snelheid, veiligheid en continuïteit. BTG onderschrijft de noodzaak van het verder verduurzamen van de ICT-sector. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor het bedrijfsleven, maar zeker ook voor de overheid en het denken vanuit de triple helix, is hierbij essentieel. Zo kunnen financiële prikkels een belangrijke rol spelen. BTG roept de overheid daarom op tot het actiever stimuleren van verduurzaming in de ICT-sector.”

Gerelateerd nieuws