Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

BTG reageert op consultatie Multibandveiling

16 jan 2020

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de openbare consultatie van de Multibandveiling gesloten. In totaal zijn er 724 reacties gekomen waarvan de meeste van particulieren die uitstel van 5G willen. Ook bedrijven en andere marktpartijen uit de sector hebben gereageerd, waaronder BTG.

Met de Multibandveiling verdeelt Agentschap Telecom landelijk beschikbare frequentieruimte onder de deelnemers aan de veiling. De deelnemers bieden op vergunningen voor openbare mobiele communicatie. Hieronder vallen ook 4G en 5G. De vergunningen lopen tot 2040. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft in december de consultatie gestart voor de veiling van frequenties. Deze zogenoemde conceptregelgeving bevat zowel de voorgestelde opzet als de minimum opbrengst (0,9 miljard euro) van de landelijke veiling in het voorjaar van 2020. Na de veiling blijven minimaal drie partijen diensten aanbieden aan Nederlandse consumenten en bedrijven.

Veilingopbrengst

BTG denkt dat een (hoge) veilingopbrengst voor de overheid kan betekenen dat de verwervers van spectrum bij de veiling de kosten zullen doorberekenen in de tarieven van hun dienstverlening. Een lagere opbrengst is weliswaar minder gunstig voor de schatkist, maar gunstiger voor het bedrijfsleven. Verder pleit BTG, niet voor het eerst trouwens, voor strengere eisen aan indoordekking en afzonderlijk spectrum voor bedrijven.

Gebrek aan transparantie

T-Mobile en VodafoneZiggo hebben geen openbare reactie gegeven. KPN wel en die operator heeft vooral kritiek op de geheimhouding voor en tijdens de veiling. EZK wil voorkomen dat deelnemers aan de veiling hun gedrag op elkaar gaan afstemmen. Net als bij eerdere veilingen geldt een zware geheimhoudingsplicht, die al begint zodra bedrijven een aanvraag hebben gedaan en dus nog voordat ze deelnemer worden. Ook tijdens de veiling krijgen deelnemers beperkte informatie over het verloop van de biedingen. Deze keuzes kunnen leiden tot een inefficiënte uitkomst, stelt KPN. “De beperkte transparantie zowel vooraf als tijdens de veiling en de resulterende zweem van geheimzinnigheid verhogen het risico op ongewenste en inefficiënte veilinguitkomsten.” KPN meent dat meer transparantie over de identiteit van bieders en hun onderlinge verbondenheid noodzakelijk is.

Verder noemt KPN de verplichtingen zwaar. De overheid wil een dekkingseis van 98 procent per gemeente en een snelheidseis van 8 Mbps. KPN noemt dit in internationaal verband uitzonderlijk hoog. Beperkte informatie

Beperkte informatie

Ook de beperkte informatie tijdens de veiling oogst kritiek. De veilingmeester geeft tijdens de veiling geen informatie over het aantal biedingen. Het ministerie motiveert het achterhouden van informatie over de geaggregeerde vraag tijdens de veiling vanuit de zorg dat deelnemers anders hun biedgedrag zouden kunnen afstemmen om de veiling sneller te beëindigen.

Andere reacties

Ook andere bedrijven hebben een reactie gegeven. Ericsson roept het ministerie op om de markt tijdig duidelijkheid te geven over drie bestaande onzekerheden: 700 MHz, 3,5 GHz en 26 GHz. De overheid heeft nog niet bepaald wat zij wil met de rest van de 700 MHz-band. Behalve de 2×30 MHz voor mobiele netwerken zitten er ook nog guard bands en een 25 MHz ‘band gap’. Datzelfde geldt voor de 5G-banden: 3,5 GHz en 26 GHz. Het is nog steeds niet duidelijk of de satellietinterceptie in Burum tijdig verhuisd wordt. EZK wil geen landelijke vergunningen voor 26 GHz. Ericsson adviseert die wel uit te geven, mits er een goed systeem is voor de verhuur of verhandelbaarheid van vergunningen.

Gerelateerd nieuws