Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

BTG roept nieuwe kabinet op: pak door op digitale infrastructuur van Nederland

18 mrt 2021

De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn voorbij en de stemmen zijn geteld. Ongeacht hoe de regering er straks uit ziet, gaat Brancheorganisatie BTG er vanuit, dat dit het startschot is voor de digitale sprong voorwaarts van ons land.Petra Claessen, de CEO van BTG/TGG, vindt dat inrichting van een sustainable digitale infrastructuur na het installeren van een nieuwe Tweede Kamer en de vorming van een nieuwe regering, hoog op de agenda moet komen. “In de diverse verkiezingsprogramma’s wordt onder andere gesproken over het stimuleren van thuiswerken, digitale dienstverlening, digitale veiligheid, permanent leren, het leren ontwikkelen op school, digitale diversiteit en digitale geletterdheid. Extreem belangrijke thema’s en zo zijn er nog veel meer. We komen nu in een fase waarin het cruciaal is dat we toewerken naar een vernieuwde digitale maatschappij. We zien er naar uit, dat het nieuwe kabinet hierop doorpakt.”

Ministerie van Digitale Zaken

Claessen heeft een duidelijke mening over hoe dat doorpakken zou moeten gebeuren. Ze neemt met BTG en samenwerkende partners graag het voortouw bij het opzetten van een Deltaplan Digitale Infrastructuur NL. Daaronder verstaat ze: triple-helix-samenwerkingen die leiden tot een digitale agenda voor de korte en langere termijn rondom thema’s zoals cybersecurity, cloud, data, privacy, innovatie en bedrijfscontinuïteit. Ook is ze warm pleitbezorger voor een Ministerie van Digitale Zaken. “Die roep hoor ik heel sterk vanuit de hele sector. Een Minister op Digitale Zaken kan ervoor zorgen dat de urgentie wordt onderkend om dit thema op te pakken en het voorkomt een verdere versnippering binnen de regering op digitalisering binnen onze maatschappij.”

Het voornemen voor de instelling van een Vaste Tweede Kamercommissie voor Digitale Zaken is een stap in de goede richting, maar er is meer nodig. BTG en Serviceorganisatie TGG willen en kunnen daar een rol in spelen. “Wij geloven in samenwerken vanuit ecosystemen en in verbinden op inhoud en best practices”, zegt Claessen. “Onze achterban is zeer divers en pluriform van samenstelling en dat maakt, dat wij zeer geschikt zijn om daar een voortrekkersrol in te vervullen. Ook de MNO’s, die ook bij ons zijn aangesloten, zijn cruciaal in dit proces. En we kijken daarbij natuurlijk ook buiten de grenzen. Nederland kan het niet alleen en dus moeten we ook aansluiten bij de regelgeving binnen Europa.”

Niet voor niets heeft BTG ‘Connected Impact’ als jaarthema gekozen. BTG-voorzitter Eric Reij: “Op een positieve, hulpvaardige en proactieve wijze willen we partijen bij elkaar brengen, waaronder ook de Overheid. Zo kunnen we impact maken. Niet alleen voor onze Leden en aangesloten Partners, maar voor de hele BV Nederland.”

BTG is er gereed voor om samen stappen te zetten om te komen tot een Deltaplan voor de Digitale Infrastructuur van Nederland.

Gerelateerd nieuws