Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

BTG Services: volop in ontwikkeling

30 jan 2023

In 2022 ging het roer drastisch om van inkooporganisatie naar het verlenen van services en veranderde de naamgeving mee, van TGG naar BTG Services. Deze implementatie is vlekkeloos en naadloos verlopen. Het jaar 2022 kenmerkt zich door het stevig doorpakken op kansen en uitdagingen want die waren er volop. ISDN Hoog Capacitair van KPN stopte per april 2022 en hiervan maakten een groot aantal van onze  klanten gebruik. Dus volop aan de slag met onze Solution Partners  voor alternatieven, hetgeen ook vaak lukte om die in te zetten. Ook werd deze fase gebruikt door organisaties, om hun bestaande diensten opnieuw tegen het licht te houden.  Vaak lukte het met advies vanuit BTG Services, om een goede vervolgfase in te zetten. Verder werd intern bij BTG Services hard gewerkt om het bestaand productportfolio te verbeteren en om nieuwe producten en diensten toe te voegen. 

BTG Services gaf Motivaction de opdracht om een onderzoek te verrichten bij onze directe achterban én dus ook onder de Leden van vereniging BTG. Uit de verkregen gegevens konden we opmaken, dat het voortzetten van de bestaande producten en diensten, een prima optie is. Daar hebben we verder op ingezet. Ook hebben we een permanente kwaliteit slag gemaakt op de dienst van Telecom Expense Management (TEM). De markt heeft hier kennis van genomen en er is een aantal nieuwe partners c.q. klanten/leden bij ons aangesloten, vanwege een professioneel werkend TEM service. 

Naast TEM verleent BTG Services ook SMS-diensten. Deze dienst kent een gestage groei en breidt zich verder uit onder de Leden van BTG en bij de klanten van BTG Services.  Onze eigen webshop bij BTG Services maakte een flinke groeisprong. We voldoen kennelijk goed aan de vraag vanuit de markt, om verder te investeren op deze diensten (TEM, SMS en webshop).  

Niet alleen ten tijde van de Corona-fase, maar juist ook daarna hadden bedrijven en instellingen het afgelopen jaar, dringend behoefte aan diensten in de digitale infrastructuur. Men ging op zoek naar stabiliteit en continuïteit. In beiden konden en kunnen we voorzien door een hechte samenwerking met onze Mobile Network Operators en andere Partners m.b.t. de connectiviteit. Bedrijven en instellingen willen namelijk door! 

Deze ontwikkeling heeft ons verder aan het denken gezet, gesteund door de uitkomsten van het onderzoek van Motivaction, om ook andere diensten te gaan ontwikkelen. En juist omdat we in co-creatie werken en het denken in ecosystemen aan de Verenigingskant, kunnen we de vragen aan de BTG Services kant, absoluut beantwoorden. BTG is vanuit de Vereniging een aanjager in de smart society en dat biedt BTG Services de kans, om samen met onze Solution Partners een zogenaamde “City Hub” te gaan ontwikkelen.  Dit komt later nog aan de orde.  

Het volgende diende zich aan; een zeer groot tekort in de markt aan gekwalificeerd personeel. Elk bedrijf en organisatie c.q. instelling, heeft hiermee te maken. BTG heeft een programma onder de naam “Green meets grey” (kort gezegd de junior gaat samen met de senior aan de slag) en vanuit die invalshoek, zet BTG Services samen met een Solution Partner een pilot op. Young Professionals worden verbonden aan een Senior om zo samen de klussen te klaren bij bedrijven en instellingen die daar behoefte aan hebben. Deze vraag naar een inzet (langer of tijdelijk) van meer gekwalificeerd personeel, daar kan BTG Services aan voldoen, onder de noemer van “Consultancy Services”.  

Onder het motto “BTG Services new business development voor groei en transformatie” sluiten we het jaar 2022 af en gaan ook naadloos over naar het jaar 2023.  

BTG Services 2023 als een “marktplaats” in de digitale transformatie & connectiviteit

Vanuit de Vereniging leggen we de verbinding op inhoud, met onze Leden en Solution Partners.  BTG Services lost samen met Solution Partners marktimperfecties op bij onze klanten en leden.  

Deze beweging staat centraal in de strategische aanpak bij BTG Services en we maken “een Customer journey naar BTG Services as business enabler.” We hebben geconstateerd dat het goed is om in onze bestaande producten en diensten te blijven investeren. Dan hebben we het over de volgende bestaande diensten: 

  • TEM (Telecom Expense Management) 
  • SMS diensten 
  • Webshop 

Echter, hier wordt aan toegevoegd “Cloud Services” en daarbij valt te denken aan services op het vlak van 5G, Cyber security, Data Science en Digitalisering. Waar gaan we dit allemaal toepassen? We denken hierbij aan de Zorg, bij de Overheid, Retail en Industrie. De contacten daarvoor zijn al gelegd en we gaan werken in pilots, samen met onze Solution Partners, vanuit de ecosysteem opzet.  

Ook zet BTG Services in op de ontwikkeling van een zogenaamde “City HUB.” Met een aantal Solution Partners zetten we proefopstelling en op in steden. Hierbij valt te denken aan de opzet van een “Smart Pole Eco System”. Steden kijken steeds vaker naar nieuwe modellen in de digitale transitie die smart en sustainable zijn.  Ze denken hierbij dat het vooral moet gaan over efficiency,  durability, mobility, safety, economic growth en city reptation. Voorbeelden van applicaties waar steden samen met onze Solution Partners aan denken zijn: light, E-Charging, CCTV, Telecom/MNO. Digital Connection 5G/WIFI6, Sensors, Last mile Wireless Connectivity en Drone nest.   

Met deze opsomming is bij BTG Services de vraag neergelegd om mee te denken in een zogenaamd “City HUB” concept em dat gaan we doen samen met onze Solution Partners, want zonder deze laatste inzet kan BTG Services niet aan de slag. Deze aanpak is cruciaal. 

Deze opsomming van innovaties gaan we stapsgewijs oppakken vanuit ons team, dat versterkt wordt  op het commerciële vlak (management rol) én met  onze Solution Partners. Ik sluit graag af met  de opmerking, dat er in 2023 ook verder ingezet gaat worden op Consultancy en Second Opinion.    

BTG & BTG Services 2023 Building Bridges in a digital society”

Gerelateerd nieuws