Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

BTG TGG slaat vleugels uit op IT-gebied en zoekt partners

14 jul 2021

Samenbrengen, samenwerken, co-creatie: het zijn belangrijke kernwoorden tijdens de round table op 1 juli jl. van BTG/TGG en Dutch IT Channel, in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk. BTG (Branchevereniging ICT/Telecommunicatie Grootgebruikers) is een BtB Platform, waar circa 200 bedrijven en organisaties bij zijn aangesloten.

BTG heeft aan de ene kant ‘Gebruikers’ van ICT/Telecom aan boord en aan de andere kant ‘Solution Partners’. In een interactie tussen deze beide groepen lost BTG samen met haar Service organisatie TGG, marktimperfecties op voor de aangesloten Leden (grote bedrijven, overheden en organisaties uit diverse sectoren). BTG Vereniging bestaat 35 jaar en TGG bestaat 25 jaar en beiden zijn ontstaan op verzoek van de markt. Vanaf 2015 concentreert BTG zich naast Telecom ook op ICT, waardoor vanuit een breder perspectief, de leden worden ondersteunt. De dochterorganisatie TGG verricht services op het vlak van ICT/Telecom. Deze services worden verricht in nauwe samenwerking met de aangesloten Solution Partners. BTG brengt permanent vraag en aanbod bij elkaar en speelt in op de actualiteit op het vlak van ICT/Telecom.

Tijdens een informele discussie over het hoofdthema – Klanten ontzorgen en business-kansen met BTG/TGG – lichten Petra Claessen, CEO BTG/TGG en Moderator Danny Frietman de genodigden (veelal voortkomend uit de ICT- sector) de nieuwe koers van BTG/TGG toe. TGG groeit door van inkoop- naar servicegerichte organisatie om BTG-leden op digitaal gebied volledig te ontzorgen. Met oplossingen, met kennis en met expertise van ICT-leveranciers, distributeurs en hun channel partners.

“We denken in ecosystemen en werken in co-creatie”, vertelt Claessen tijdens het bekend maken van de verbreding van de focus van BTG/TGG. “ Dat doen we al 35 jaar op het gebied van ICT/Telecom. BTG als vertegenwoordiger van een breed veld van grote organisaties uit allerlei sectoren, van overheden en academische ziekenhuizen tot kennisinstituten en bedrijven uit diverse sectoren. TGG als uitvoerende organisatie die samen met aanbieders de behoeften van afnemers vertaalt naar oplossingen.”

Telecom en ICT vloeien in elkaar over
Telecom en ICT vloeien echter steeds vaker in elkaar over, zoals ook BTG en TGG elkaar aanvullen. Zo heeft een mobiele technologie als 5G grote raakvlakken met AI, IoT of edge computing. Netwerken, vast en mobiel, moeten goed beveiligd zijn tegen het toenemende aantal malware-aanvallen. Zeker nu er behalve op kantoor ook veel thuis gewerkt wordt.

Dat komt ook steeds naar voren in vragen en behoeften van de BTG-leden, die voorop willen blijven lopen in de digitale transformatie. Claessen: “Op gebieden zoals Smart Society hebben wij al diverse business proposities ontwikkeld, waaronder Consultancy-diensten. Dat willen we de komende tijd veel breder doortrekken, op basis van een dwarsdoorsnede “Stack” die we vorig jaar gemaakt hebben van de technologie- en ICT-markt. Daar willen we graag ICT-partners bij betrekken, om samen de vraagstukken van onze achterban oppakken via TGG.”

BTG: heeft veel te bieden
BTG heeft deze ICT-partijen ook veel te bieden. Als onafhankelijke organisatie is BTG optimaal geïnformeerd en op de hoogte, van wat er leeft in de markt. Gemeenten maar ook andere organisaties en instellingen, praten op veel gebieden met BTG juist vanwege deze onafhankelijke positie in de markt. Verder maken zij – maar ook partijen zoals Ziekenhuizen – gebruik van BTG-experts die kennis delen op gebieden uiteenlopend van de digitale infrastructuur en crowd management tot het gebruik van private LTE en straks 5G. “Daar is bijvoorbeeld het smart society portfolio uit gekomen”, aldus Claessen. “Wij zijn een aantrekkelijke overlegpartner omdat we verder kijken dan alleen technologie, zoals naar de impact ervan op sociale ontwikkelingen in de samenleving.”

Reden ook voor ronde tafel-bijeenkomsten zoals op donderdagavond 1 juli in Huis ter Duin, vertelt moderator Danny Frietman aan de genodigden. Zij vormen een breed pallet van onder meer MSP’s, service integrators, aanbieders van security- en resilience-platforms, datacenter-infrastructuur en -capaciteit en softwareontwikkelaars.

Gesprek aangaan, spiegelen
“Wij zien dit als een feedback-model voor zakelijke kansen richting TGG en voor jullie als ICT-partijen. Ik wil het gesprek met jullie aangaan, maar ook spiegelen. BTG/TGG zitten in een transitie, zij willen nieuwe serviceconcepten ontwikkelen en doorleveren”, zegt Frietman. Twee vragen aan de aanwezig ICT-mensen staan dan ook centraal, stelt Frietman. 1: herken je je in dit model; 2: passen jullie diensten in het model dat BTG/TGG voor ogen heeft?

Beide vragen worden met ‘ja’ beantwoord. “Wij geloven sterk in ecosystemen en samenwerking,” stelt een aanbieder van datacenters bijvoorbeeld, “dus het model van TGG past zeker bij ons. En de vele contacten met gemeenten zien we ook als een kans.”

Een concullega geeft aan andere datacentra-beheerders ook niet echt meer als concurrenten te zien, maar eerder aanvullend en dus complementair. De een heeft een meer technische aanvliegroute, de ander is meer gericht op connectiviteit. Co-creatie met BTG/TGG past hier goed bij. “Wij spelen partijen ook niet uit tegen elkaar, benadrukt Claessen. “Wij zoeken juist naar de onderscheidende elementen van IT-partners en brengen dat samen.”

Positie als bruggenbouwer
Een ICT-aanbieder van onder meer werkplekken geeft aan dat de contacten van BTG met overheden, zoals ministeries en gemeenten, behulpzaam kunnen zijn op het gebied van aanbestedingen. “Daar zie ik de kracht van BTG met diens onafhankelijke positie: als bruggenbouwer om de juiste partijen in vraag en aanbod samen te brengen.”

Claessen geeft aan BTG geen directe bemoeienis heeft met aanbestedingen, maar wel advies geeft middels een dienst die ‘Second Opinion’ heet. “Veel gemeenten vragen ons of we vanuit onze achterban telecom- of ICT-partijen kunnen aandragen. We dragen meestal drie partijen aan, gemeenten kiezen dan zelf met wie ze in zee willen. Als je partner bent bij BTG, dan kunnen wij jullie in contact brengen met gemeenten.”

Cloud marketplace
Moderator Frietman vraagt in hoeverre de aanwezig ICT-partijen mogelijkheden zien om samen met TGG een cloud marketplace voor TGG-diensten kunnen helpen opzetten en invullen. Een softwareontwikkelaar geeft hierop aan dat dit bij uitstek iets is om een grotere groep leveranciers, distributeurs en resellers/MSP’s in samen te brengen.“

Als vendor werken wij al met veel kanaalpartners samen, ook met partijen die nu al met TGG partneren. Voor business, sales, warehousing, alles dat er bij klanten speelt, heb je een goede mix aan partijen nodig zoals hier vanavond aanwezig zijn. Dat kun je overigens ook onderverdelen in verticals, een cloud marketplace met toepassingen en diensten voor elke vertical.”

Zeker voor leveranciers die volledig via het kanaal werken, zal samenwerking met TGG vooral indirect zijn, merkt de softwareontwikkelaar op. Claessen noemt in reactie hierop nogmaals de expertisegroepen van BTG. Aanbieders en afnemers kunnen hier niet alleen kennis uitwisselen over technische en maatschappelijke vraagstukken, maar ook samen kijken naar innovaties om die vraagstukken op te pakken. “We gaan daar op korte termijn nog een aparte bijeenkomst voor organiseren”, zegt Claessen toe.

Samenwerking een must
Ook security komt met grote regelmaat boven drijven als hot topic. Recente grootschalige cyberaanvallen schetsen dat een goede veiligheid van netwerk en IT-infrastructuur slechts zo sterk is als de zwakste schakel in de keten. Ook hier is samenwerking een must, omdat geen enkele onderneming die hele security-keten in zijn eentje kan bestrijken.

“De routekaart die BTG/TGG voor ogen staat, is dan ook zeer interessant voor ons”, geeft een aanbieder van netwerksecurity aan. “Zo zijn wij technisch heel goed met onze oplossingen. “Mijn taak is omdat aan zoveel mogelijk mensen te vertellen, maar valt niet mee. Iedere spreekbuis die ons kan introduceren bij anderen dan onze loyale groep klanten is voor ons interessant. Wij kunnen de missie van BTG dan weer bij onze klanten voor het voetlicht brengen.”“Ik ken BTG uit mijn verleden”, stelt een andere security-leverancier. “Het kernwoord was toen vraagbundeling. Ik vindt de bredere rol die BTG/TGG zoekt heel positief. Ik ben ervan overtuigd dat veel eindklanten steun zoeken bij cybersecurity-vraagstukken. Daar ligt een goede rol voor een onafhankelijke partij zoals BTG.”

Expertisegroepen
Uit een BTG-onderzoek van begin 2021 blijkt volgens Claessen dat cybersecurity naast data science / analytics op managementniveau en young professional niveau als de twee belangrijkste thema’s beschouwd worden. Reden om hiervoor twee expertgroepen op te zetten waar beide thema’s van alle kanten belicht kunnen worden. “Onze achterban kan hier aangeven waar zij tegen aanlopen als het gaat om hordes en hobbels. IT-partijen kunnen hiervan profiteren door een beter beeld te krijgen van wat er in de markt speelt.”

Over security wordt veel in de media geroepen, wat het tot ‘hot topic’ maakt, geeft een andere softwareontwikkelaar aan. “Security vraagstukken komen veel eerder naar boven dan applicatie ontwikkeling, terwijl dat natuurlijk ook een basis is onder de business van elke organisaties.

Ik zie door versnelde digitalisering heel veel partijen die nu naar Benelux komen, op zoek naar kennis en expertise op het gebied van dergelijke ICT-vraagstukken. Wij als software-aanbieder zouden dat ook via een organisatie als BTG kunnen realiseren.”

Het hoofdthema ‘ontzorging’ komt ook aan het einde weer naar voren. Nieuwe initiatieven bij bedrijven, op gebieden zoals AI, AR/VR en big data, zijn volgens een deelnemer namelijk erg business gedreven, omdat de IT-afdeling er nog niet klaar voor. “Dit zorgt voor veel ‘shadow IT’, die vaak weer kwetsbaar is voor cybercriminaliteit. Het is nodig om het hier op het hoogste niveau over te hebben, Ik denk dat BTG daar ook een rol in kan spelen als gesprekspartner om kennis hierover naar markt te brengen en te helpen bij het ‘volwassen’ worden van bedrijven hierin.”

Over BTG/TGG
BTG is al 35 jaar de belangenbehartiger van een groeiend aantal – inmiddels 200 – grote afnemers uit alle geledingen van maatschappij, overheid en bedrijfsleven. Waar BTG naast belangenbehartiging vooral bezig is met kennisbundeling en een dialoog tussen leden en overheden – denk aan het frequentiebeleid, de veilingen van mobiel spectrum – maakt TGG (Telegrootgebruik) als 100 procent dochter van BTG de vertaalslag naar praktische oplossingen.

Voorbeeld van dialoog is structureel overleg van BTG met EZ en Agentschap Telecom (AT) over de noodzaak van apart mobiel spectrum voor grootafnemers van telecom. Kennisbundeling vindt plaats in de diverse expertisegroepen van BTG, waar leveranciers en afnemers van telecom en ICT elkaar vinden. De slagkracht van TGG met zijn grote achterban uit zich onder meer in de gebundelde inkoop van mobiele abonnementen of sms-diensten.

Petra Claessen, CEO BTG/TGG sluit af met “BTG Building bridges in a digital environment.” Dat is waar het uiteindelijk omgaat; samenwerken en denken in co-creatie en in ecosystemen; zo komen we samen veel verder om de digitale infrastructuur meer sustainable te maken.”

Bekijk ook de video: BTG – TGG belicht business kansen voor spelers uit ICT-branche (video).

Door: Martijn Kregting

Gerelateerd nieuws