Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

BTG-voorzitter Eric Reij neemt na negen jaar afscheid

22 jun 2023

De afgelopen negen jaar was Eric Reij actief binnen het bestuur van BTG, waarvan de laatste zes jaar als voorzitter. Eind juni geeft hij  de voorzittershamer over aan Petra Claessen. Bij zijn komst maakte BTG een onstuimige periode door. Inmiddels is de vereniging in rustig vaarwater gekomen en zijn de afgelopen jaren veel ambitieuze doelstellingen behaald. “Van revolutie naar evolutie”, noemt hij het zelf. BTG Magazine in gesprek met de scheidend voorzitter. 

Het BTG e-sim project, de standaardisatie indoordekking passieve DAS, de BTG Awards, de sterke lobbypositie richting overheid. Zomaar wat wapenfeiten die bereikt zijn in de negen jaar dat Eric actief was binnen het bestuur van BTG. In het begin met Jan van Alphen als voorzitter, en naast Eric Teus van der Plaat in het bestuur. Later kwam daar Harry Vermeulen bij. Eric over die tijd: “Vanaf het begin hebben we duidelijk gekozen voor een andere koers. We hebben een inventarisatie gemaakt van de situatie en een lijst opgezet van zaken die we wilden aanpakken. De statuten zijn gewijzigd om een nieuw bestuurlijk model mogelijk te maken voor zowel BTG als het toenmalige TGG, wat nu BTG Services heet.” 

Awards en samenwerken 

Een van de eerste wapenfeiten was het aan boord halen van Petra Claessen als nieuwe directeur van BTG in 2015. Omdat de organi- satie TMA eind 2014 ophield te bestaan, nam BTG de organisatie van de Awards van TMA over en de ICT/Telecommanager van het Jaar werd in 2015 voor het eerst door BTG georgani- seerd. Joep Schellekens, ICT Director Randstad Groep werd als eerste verkozen tot ICT/Telecom manager in 2015. Inmiddels zijn de  Awards een instituut, zeker met de toevoeging van de Awards voor Young Professionals in de catego- rieën Gebruikers en Leveranciers. Eric: “Los van het hele theater eromheen gaat het bij de Awards om de zichtbaarheid. Om die manager en sinds een paar jaar ook die young professional even op een voetstuk te plaatsen. En daarmee ook de branche naar een hoger niveau te tillen.” 

In datzelfde jaar kreeg ook de  positionering van BTG naar meer strategische samenwer- kingen met andere organisaties vorm. Zo trok BTG naar Brussel voor gesprekken met onder meer vertegenwoordigers van de Europese Commissie en met zusterorganisaties als INTUG en BELTUG. Hierbij werd onder meer gesproken over meerdere providerdiensten op één sim card (E-SIM) en de standaardisatie van mobiele indoornetwerken. Zaken die BTG de jaren erna actief zou oppakken. Voorbeelden ook van marktimperfecties waar BTG, in samenspraak met haar leden, sindsdien de schouders onder zet. 

Zichtbaarheid 

Samen met zijn mede-bestuursleden en directeur Petra Claessen trok Eric ook richting Den Haah, om BTG als belangenvereniging op de kaart te zetten. “Toen we de eerste keer bij het Ministerie van Economische Zaken (EZK) aan tafel zaten, zeiden ze; dat is gek, we kennen de MNO’s wel, maar jullie als branchevereniging helemaal niet. Na die tijd werden we ook regelmatig uitgenodigd voor gesprekken, document reviews en later ook steeds vaker voor marktconsultaties.” Wat Eric betreft, zou hij de lobbyfunctie richting EZK nog wel verder willen intensiveren. “Het lastige is dat er regelmatig een nieuw persoon op die post zit. Dan zit er een staatssecretaris waarmee je goed kunt samenwerken, maar als die weggaat, moet je je voor de volgende toch weer bewijzen. Dat is ook niet optimaal voor de digitale transformatie waar we middenin zitten.” 

‘We werden zichtbaar en trokken daardoor ook veel nieuwe leden aan’ 

Al snel werd Eric voorgedragen als voorzitter. Gelijktijdig kwamen Jack Vink en Christian Visser in het bestuur. Daarvoor al had Harry Vermeulen de plek in het bestuur van Teus van der Plaat overgenomen. “We werden zichtbaar en trokken daardoor ook veel nieuwe leden aan. Ook doordat we verschillende soorten partnerships ontwikkelden met duidelijke added value voor de leden. 

De zichtbaarheid werd verder vergroot  door het bezoeken van grote internationale beurzen, zoals Mobile World Congress en Smart City World Expo. Voor de laatste mocht BTG vorig jaar zelfs het complete Nederlandse paviljoen en bijbehorend lezingenprogramma verzorgen. “Daar hebben we onze credits echt wel verdiend. Die stand daar was een ontmoetingsplek voor zakelijk Nederland. “ 

Ondertussen kregen projecten als de e-SIM en ook de standaarddekking (passieve) DAS steeds meer vorm en werd de standaardisatie daarvan onder leiding van BTG in 2020 een feit. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van de Smart City Stack de afgelopen jaren, die is ontwikkeld vanuit de Expertgroep Smart Society en die als een roadmap kan dienen voor steden die willen verslimmen. Ook binnen de andere Expert- groepen werden volop initiatieven ontwikkeld en interessante bijeenkomsten georganiseerd. 

Coronaperiode 

In het begin van datzelfde jaar verhuisde BTG van een statige villa in het buitengebied van Zeist naar een modern kantoorpand in Woerden. “Die oude villa paste niet meer bij het elan dat we wilden uitstralen”, vertelt Eric. “Alleen zaten we nog maar net een paar weken in Woerden toen Covid uitbrak. We hebben toen heel snel de switch gemaakt van de realtime wereld naar de online wereld. Binnen no-time waren onze events naar online omgezet. Als ik daaraan terug denk, hebben we in die periode heel veel werk verzet. Maar aan de andere kant ging dat ook heel natuurlijk. Het geeft ook wel aan dat we op dat moment een sterke organisatie waren, die direct op die verandering kon inspelen. Voor mij was het ook in die periode erg druk op mijn werk in het Erasmus MC, maar dan kon ik altijd met Petra klankborden. We hebben in die tijd echt veel mooie dingen gerealiseerd. Alleen, met partners, en ook samen met andere branche- organisaties. Onze leden zijn uiteraard weer welkom in Woerden, maar we doen nog steeds veel online sessies.” 

Maar wie Eric een beetje kent, weet dat hij graag onder de mensen is. “Ik mistte dat in die tijd en ben blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten op kleine én grote evenementen. Voor de BTG is het ook belangrijk. Daar kunnen we naar onze leden luisteren, ze vragen waar ze me bezig zijn en waar we ze bij kunnen helpen. Of dat we onze leden aan kunnen geven wat ze kunnen met nieuwe technologieën als 5G en AI.” 

Verbreding 

We zijn nog lang niet door het lijstje met wapen- feiten heen. Wat te denken van de transformatie van een organisatie die gericht is op Telecom

naar een branchevereniging die alle aspecten van IT omarmt. Van de daarmee samenhangende professionalisering van voorheen TGG naar BTG Services. Een verandering van aanbieder van specifieke Telecomdiensten als Telecom Expense Management en sms-diensten naar het toevoegen van hardware inkoop tot en met advies en consultancy. Een verbreding van het portfolio dat goed  inspeelt  op  de  behoeften in de markt. “En vanuit producten zijn we veel meer diensten gaan leveren. Dat zijn de grootste ontwikkelingen. En die techniek, die is daar wel leidend in. Het is de techniek die bepaalt wat de koers wordt en waar we het over gaan hebben. Dat geldt voor BTG en voor BTG Services.” 

Young Professionals 

Een van de onderwerpen waar Eric zich tijdens zijn periode binnen het BTG bestuur hard voor gemaakt heeft, is het aantrekken van young professionals binnen de vereniging. “We zijn een paar jaar geleden gestart met het toevoegen van de Young Professionals Awards in de categorie gebruikers en leveranciers. Dat heeft gezorgd voor een mooie mix van jong en ervaren tijdens de Award-bijeenkomsten, maar ook tijdens andere BTG-evenementen.

“Ik vind het geweldig om jonge mensen mee te nemen in onze branche. Dat is echt een eye opener, ervaar ik ook bij stagiaires bij ons in het ziekenhuis. Vandaar dat we ook binnen de BTG een peer group hebben opgericht voor Young Professionals. We gaan in de toekomst ook Young Professionals koppelen aan senior managers. Ik vertel ook regelmatig op HBO’s en Hogescholen hoe leuk het is om in de IT te werken. Daarbij, de vergrijzing slaat toe en we hebben straks iedereen hard nodig om de IT draaiende te houden. “ 

Tot slot 

“De doelstelling van deze vereniging is om in te spelen op de ontwikkeling in de markt, besluit Eric. “Het wordt steeds interessanter, omdat je ziet dat de digitale infrastructuur leidend is. En als er ergens behoefte is aan verdere invulling op dat vlak, dan pakt BTG dat op. Wat de vraag ook mag zijn. Dat vind ik het mooie aan deze vereniging. Het was dan ook een voorrecht om daar negen jaar zo intensief bij betrokken te zijn. Als ik zie waar we vandaan komen en waar we nu staan, ik denk dat er weinig verenigingen zijn die dat voor elkaar hebben gekregen.” 

Mijn eerste kennismaking met Eric dateert uit de tijd dat we bij Defensie druk aan het experimenteren waren met private GSM in de DECT guard Band, die toen door EZ vrijgegeven was. Eric was daar zwaar in geïnteresseerd vanuit het Erasmus UMC, omdat ze daar indertijd forse dekkings- problemen hadden in het ziekenhuis. Hij riep toen via de BTG onder andere de hulp in van Maurits Zandbergen (Radio Access), thans CEO van Lyfo.com. 

Later was er binnen de BTG onrust rondom de samenwerking tussen TGG en BTG. Er werd door de ledenvergadering onder leiding van toenmalig voorzitter Jan van Alphen een Vertrouwenscom- missie opgericht, die rust in de tent moest brengen. Eric maakte er deel van uit, samen met Victor Viveen, Bart Schutte, Harry Vermeulen, Jan-Hein Bastiaenen en ondergetekende. Het aandeel juridische kwesties in de bestuursvergaderingen was toen zeer hoog. 

Nadat Jan van Alphen samen met Petra Claessen de BTG in rustiger vaarwater had gebracht, werd Eric voorzitter. Er brak toen mede onder zijn leiding een rustiger periode aan waarin we ons gingen bezinnen in diverse ‘heisessies’ op de toekomst van de BTG en ook de rol van de TGG. De vereniging is Eric veel dank verschuldigd en ik hoop dat we hem nog lang mogen ontmoeten op de mooie bijeenkomsten die georganiseerd

Hieronder laten we enkele mede-bestuursleden vanuit BTG aan het woord over hun samenwerking met Eric

Adviseur die altijd klaar stond 

Mijn eerste kennismaking met Eric Reij was in 2009 tijdens een TMA-event. Tijdens dit event ontdekten wij vrij snel dat ‘zijn’ Erasmus Medische  Centrum en ‘mijn’ Universiteit Utrecht bijna gelijke telecommunicatiesystemen en -middelen gebruikten. Vanaf dat moment hadden we regelmatig contact, ook als collega’s buiten BTG. Ik kon altijd bij Eric terecht voor een advies. Dan maakte hij tijd voor mij en mijn technische vragen. 

Zo zorgde Eric ervoor dat ik en een collega een rondleiding met uitgebreide uitleg kregen binnen de  IT-afdeling  en de technische locaties van het Erasmus Medische Centrum. Dat gaf ons toen een goed inzicht in mogelijke knelpunten binnen onze eigen telecomomgeving. We konden die snel adresseren en oplossen. Zijn adviezen en tips voor aanbestedings- trajecten of de inkoop van telecomdiensten waren vaak erg nuttig, altijd toepasbaar en soms van onschatbare waarde. 

Mijn communicatie met Eric verliep en verloopt altijd plezierig en constructief. Onze samenwerking heeft voor veel goeds gezorgd. Als sparringpartner zal ik Eric zeker missen. 

Irina Gourbo (Lid Ledenraad BTG Vereniging) 

Bedankt voor je enorme inzet 

Vanaf zijn eerste periode als voorzitter van de BTG heb ik Eric beter leren kennen. Ik was toen zelf nog relatief kort betrokken bij de vereniging en we hadden vooral contact via de Expertgroepen en de jaarlijkse themadagen. Op zeker moment werd mijn belangstelling gepeild om het bestuur te komen versterken. Eric wilde weer rust en meer structuur aanbrengen na een bewogen periode. Vanaf dat moment zijn onze contacten geïntensiveerd. Ik vind het knap hoe Eric zich in de afgelopen jaren heeft ingezet om de vereniging voort te zetten en de juiste te zaken te agenderen  en  prioriteren. Hij praat gepassioneerd als het over de vereniging en haar toekomst gaat. In de afgelopen periode is er veel gerealiseerd onder zijn voorzitterschap, een one-tier board model, een ledenraad, nieuwe dienstverlening en financieel zijn de zaken op orde. Ik kijk terug op een heel fijne samenwerking en wil Eric graag bedanken voor zijn enorme inzet. 

Christian Visser 

(Penningmeester BTG Vereniging) 

Heel veel respect 

Ik zie ons nog zitten bij Van der Valk in Leidschendam, nu negen jaar geleden. Het bestuur van de BTG bestond nog uit ons tweeën, na een tijd van onenigheid en veel meningsverschillen met de board en de serviceorganisatie. De BTG zelf be- stond toen nog uit verschillende BV’s met verschillende visies en geen gezamenlijk belang. 

Nu, negen jaar later, staat er een krachtige en bloeiende vereniging onder voorzit- terschap van Eric. Wat een verschil. Om trots op te zijn dat dit gerealiseerd is en dat Eric daar leiding aan heeft gegeven. Dat zegt wat over twee belangrijk eigen- schappen van Eric; doorzettingsvermogen en verbinding creëren. 

Wat dat doorzettingsvermogen betreft, buiten het voorzitterschap is Eric al lange tijd lid van het bestuur. Eric heeft in diverse rollen uitvoering gegeven aan de groei van de vereniging en heeft in negen jaar enorm veel bereikt. En het was niet altijd eenvoudig, dus doorzettingsvermogen is een belangrijk eigenschap van Eric. 

De tweede belangrijke eigenschap is verbinding creëren. Eric is als voorzitter iemand die ruimte geeft en ruimte neemt. Hij doet dat vanuit de behoefte om samen te bouwen met een team aan de doelstel- lingen van de BTG. 

Eric heel veel dank voor al jouw inspan- ningen voor de vereniging. Ik heb heel veel respect voor wat je voor de vereniging hebt gedaan in de afgelopen negen jaar. Dank voor de meer dan fijne samenwerking en geniet nu meer van je vrije tijd. 

Harry Vermeulen (Voormalig bestuurslid BTG Vereniging) 

Altijd een extra stap 

Beste Eric, na je zoveel jaren te hebben ingezet voor BTG, is nu het moment gekomen om afscheid van je te nemen als voorzitter van het bestuur. En wat gaan we je missen. Je hebt de vereniging eerst als penningmeester en daarna als voorzitter vele jaren door soms  heftige  stormen en woelige baren geleid. Dank voor je deskundigheid, je open houding en het feit dat je altijd bereid was een extra stap te zetten voor BTG. Dank natuurlijk ook voor de gezelligheid, zeker bij de vele mooie evenementen die jaarlijks worden georga- niseerd. Geniet van de tijd die komen gaat en natuurlijk tot ziens! 

Madeleine Lamers 

( Secretaris BTG Vereniging) 

 

 

Gerelateerd nieuws