Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Building bridges in a digital environment, dat is ons doel

29 mei 2020

Juist in deze maanden merkt iedereen hoe belangrijk samenwerken is. Het is dan ook geen toeval dat we de laatste twee maanden veel nieuwe verbindingen zijn aangegaan.

In april kondigden we een partnership met de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) aan. Dat is een van de belangrijkste organisaties binnen de Nederlandse digitale infrastructuur. In mei realiseerden we een samenwerking met de Future City Foundation (FCF). We werken aan een betere en gezondere stedelijke leefomgeving voor alle bewoners en generaties, huidige en toekomstige. Recent zijn we een samenwerking aangegaan met de Dutch Data Center Association (DDA). Dit is een toonaangevende club die centraal staat bij alle discussies die worden gevoerd over de digitale positie van ons land en het gebruik van datacenters.

Verder hebben we aansluiting gezocht bij ECP, het platform voor de informatiesamenleving. In dat platform delen overheid, wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties kennis over het vormgeven van een verantwoorde digitale samenleving. Via ECP is BTG betrokken bij de Nederlandse AI Coalitie en de 5G Coalitie.

We wensen onze leden, partners en klanten prettige Pinksterdagen! Take care and stay safe!

Eric Reij, Voorzitter BTG
Petra Claessen, CEO BTG/TGG

 

Gerelateerd nieuws