Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Circulair denken wordt snel mainstream

11 feb 2021

Circulair denken wordt binnen de Nederlandse IT-sector in toenemende mate mainstream. Zo maken steeds meer organisaties initiatieven voor het terugdringen van elektronisch afval onderdeel van hun businessmodel, evenals het refurbishen en hergebruiken van gebruikte hardware. Dit is voor BTG dan ook een belangrijk onderwerp in 2021.

In een artikel in Trouw zet BTG haar koers voor 2021 uiteen. Het thema van 2021 is ‘connected impact’, waarmee BTG het belang van samenwerking en circulaire initiatieven binnen de IT-sector benadrukt. Dit is nodig, want we hebben door de jaren heen een zware wissel getrokken op onze natuur.

Doorpakken

“Het is nu dan ook tijd om door te pakken en een deltaplan voor de circulaire economie te realiseren. Iets waarin BTG het voortouw wilt nemen. Refurbished hardware – die daarmee een tweede leven krijgt en langer kan worden gebruikt – speelt hierbij een belangrijke rol. Koudwatervrees bij afnemers staat het gebruik van refurbished hardware echter nog in de weg. BTG wil daarom het bewustzijn over het belang van refurbished hardware vergroten en heeft hierin een voorbeeldfunctie”, aldus Petra Claessen, directeur BTG/TGG.

Lees verder over het belang van circulair denken en de wijze waarop BTG circulaire initiatieven ondersteunt in onderstaand artikel, dat op 9 februari in Trouw is gepubliceerd.

CIRCULAIRE ECONOMIE P7 BTG

CIRCULAIRE ECONOMIE TOTAAL PDF

Gerelateerd nieuws