Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Circular and Fair ICT-Pact ondertekend door staatssecretaris Stientje van Veldhoven

15 jun 2021

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft het internationale Circular and Fair ICT-Pact ondertekend. Ondertekenaars zijn landen van over de hele wereld, die willen samenwerken om de productie van laptops en smartphones duurzamer, circulair en eerlijker te maken. Nederland is initiatiefnemer van het pact en België is medetrekker. Een belangrijke stap die de duurzaamheid van mobiele apparaten vergroot.

Staatssecretaris Van Veldhoven: “iPhones worden gemiddeld maar 18 maanden gebruikt, terwijl er veel zeldzame grondstoffen in zitten. De productie van laptops en smartphones kent veel uitdagingen, op energie- en grondstoffenverbruik maar ook op arbeidsrechten. De sector zorgt voor meer dan 2% van de wereldwijde CO2-uitstoot en producten hebben vaak maar een heel korte levensduur. Ik vind dat dit anders moet. Daarom ben ik trots dat Nederland initiatiefnemer is van het ICT-Pact. Met dit pact streven we naar circulaire ICT-producten in een transparant productieproces, waarin de rechten van werknemers worden beschermd.”

Nederland, België, Duitsland, Noorwegen, Engeland, Oostenrijk en Zwitserland hebben het pact vandaag ondertekend. Diverse andere landen, zoals Canada, zijn in gesprek om zich aan te sluiten. Ook in de toekomst kan iedereen zich nog aanmelden. Denk hierbij aan nationale overheden, maar ook juist organisaties die zelf ICT-producten inkopen.

Duurzame ICT-markt
Met het ICT-Pact kunnen inkopers laten zien dat er vraag is naar circulaire ICT-producten. Dat stimuleert producenten om die aanpassingen daadwerkelijk te maken. Het initiatief is gericht op het versnellen van de ontwikkeling naar duurzame laptops en smartphones.

De ondertekenaars zeggen toe dat ze de ICT-producten op vergelijkbare manier duurzaam gaan inkopen. Enerzijds gaan ze kennis uitwisselen over duurzaam en eerlijk inkopen, anderzijds gaan ze hun gezamenlijke inkoopmacht gebruiken in het gesprek met de producenten.

Kennisuitwisseling
De overheden die nu hebben getekend, ondersteunen de inkopers in hun land door het opzetten van zogenoemde “buyer groups”. Hierin komen publieke en private inkopers van ICT-producten bij elkaar, zoals overheden en onderwijsinstellingen.

Via die buyer groups leren de inkopers van elkaars ervaringen, wisselen ze goede voorbeelden uit en bepalen ze samen een marktstrategie voor zo duurzaam en eerlijk mogelijk inkopen. Nederland heeft goede ervaringen met deze aanpak.

Internationale samenwerking
Het internationale ICT-Pact verbindt de buyer groups met elkaar, zodat ook op internationaal niveau kennis wordt uitgewisseld. Door het opstellen van internationale werkgroepen kunnen de inkopers samen de best werkende, circulaire en eerlijke inkoopcriteria opstellen.

Daarnaast kunnen de inkopers zo beter het gesprek voeren met de ICT-industrie, een wens van de inkopers zelf. Op dit moment is dat gesprek lastig, want een inkoper is over het algemeen veel kleiner dan een internationaal ICT-bedrijf. Door inkopers op internationaal niveau te laten samenwerken, worden zij een evenwichtigere gesprekspartner voor de ICT-bedrijven.

Circulaire en eerlijke ICT verder ontwikkelen
Van Veldhoven: “Juist die dialoog hebben we nodig om circulaire en eerlijke ICT uit de huidige nichemarkt te halen en verder te ontwikkelen. Als dat ons lukt, kunnen ook gewone consumenten in de toekomst makkelijker kiezen voor een duurzame smartphone of laptop.”

Petra Claessen, directeur BTG/TGG: “BTG is verheugd met het ICT-Pact, dat een belangrijke rol kan spelen in het verduurzamen van de productie van mobiele apparaten. Circulariteit speelt hierbij een belangrijke rol. Via onze serviceorganisatie TGG ondersteunen wij organisaties bij het inkopen van producten die hen helpen bij het versnellen van hun digitale transitie. Ook hierbij is uiteraard aandacht voor circulariteit!”

Gerelateerd nieuws