Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Cisco en Venywhere onderzoeken hybride werken in Living Lab

28 apr 2022

Cisco werkt samen met het Venywhere project aan een ‘Living Lab’, waar elk aspect van hybride werk onder de loep wordt genomen. Het team gaat onderzoeken hoe de verwachtingen rondom werk zijn veranderd en hoe mensen, teams en organisaties beter kunnen samenwerken, nieuw talent kunnen aantrekken en zich kunnen verbinden met de gemeenschap waarin ze leven. Venywhere is een project dat is opgezet de Venice Foundation, Ca ‘Foscari University en IUAV met als doel de stedelijke vernieuwing in Venetië veilig te stellen en een duurzaam alternatief te bieden voor massatoerisme.

Bij het onderzoek zijn 16 Cisco-medewerkers uit Italië, Spanje, Frankrijk en Griekenland betrokken, die drie maanden lang op afstand zullen werken in Venetië. Naast hun reguliere baan in virtual sales, neemt de groep ook deel aan uitgebreide enquêtes en interviews over hun ervaringen, en helpen ze mee bij het ontwerp van nieuwe oplossingen voor hybride werknemers.

‘We denken anders over werk’
“De manier waarop we over werk denken is fundamenteel veranderd”, aldus Chuck Robbins, CEO van Cisco. “Werknemers zeggen meer dan ooit dat ze flexibel willen kunnen zijn en bedrijven moeten inzien dat, als ze de beste mensen willen aantrekken en behouden, ze hybride werkopties zullen moeten aanbieden. Ook moeten bedrijven op een meer holistische manier nadenken over werk, productiviteit en welzijn. Onze samenwerking met Venywhere zal nieuwe inzichten geven over hoe dit er in de praktijk uit kan zien.”

Een cruciaal onderdeel van het onderzoek is de erkenning van het belang van saamhorigheid en verbondenheid, voor zowel hybride werknemers als voor de gemeenschap waarin ze leven. De deelnemers aan het project zetten zich vrijwillig in voor lokale organisaties en projecten die zich richten op klimaatverandering, economische groei en recycling. Deze ervaringen zullen helpen om een nieuw model voor ‘digitaal burgerschap’ vorm te geven. Cisco’s People & Communities afdeling is actief betrokken en deelt aan het einde van de drie maanden haar bevindingen.

Cisco-technologie
Het onderzoek wordt ondersteund door Cisco-technologie, waaronder Webex. Dankzij webconferencing, bellen via de cloud, schermdeling en realtime samenwerking kan de groep werknemers deelnemen aan vergaderingen en evenementen met hun teams thuis en op andere plekken in de wereld. Webex Collaboration Insights geeft hun daarnaast ook meer controle over hun werk door op een begrijpelijke manier aan te geven hoe en wanneer ze het meest productief zijn.

“Bijna een jaar geleden kondigden we aan dat ons personeelsbestand echt hybride zou worden. De ervaringen van deze groep werknemers zullen ons helpen te begrijpen hoe de toekomst van werk mensen, teams, bedrijven en zelfs samenlevingen kan veranderen,” aldus Gianmatteo Manghi, General Manager van Cisco Italië.

Inclusieve cultuur in Venetië
Venetië trekt al eeuwenlang mensen aan met verschillende achtergronden, religies en culturen. Deze inclusieve cultuur maakt het de perfecte plek om te experimenteren met nieuwe manieren van (samen)werken en wonen, aangedreven door de nieuwste digitale technologieën om zo de stad te helpen zichzelf opnieuw te definiëren.

Cisco en de stad Venetië zetten zich beide in voor duurzaamheid. In februari van dit jaar kondigde Venetië haar Global Capital of Sustainability initiatieven aan, gericht op de toekomstige ontwikkeling van de stad. Deelnemers aan het Venywhere-project gebruiken hun tijd als vrijwilliger om dit initiatief te bevorderen.

Interessante inzichten
Petra Claessen, CEO van BTG en BTG Services: “Het Living Lab van Cisco en Venywhere kan interessante inzichten bieden in hybride werken. Extra relevant met het oog op de toenemende focus op hybride werken in het bedrijfsleven. Het project kijkt onder meer naar de veranderende verwachtingen rondom werk en hoe mensen, teams en organisaties beter kunnen samenwerken. Zo kan het onderzoek hybride werken en de manier waarop bedrijven dat ondersteunen naar een hoger niveau tillen.”

Gerelateerd nieuws