Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Cisco’s Hybrid Work Index: Moderne werkplek biedt flexibiliteit, toegankelijkheid en security

12 okt 2021

Flexibiliteit, toegankelijkheid en security zijn de belangrijkste verwachtingen van de moderne werkplek. Dit vraagt onder meer om een flexibel beleid dat zorgt voor gelijkheid tussen werknemers op afstand en op kantoor.

Dit blijkt uit de eerste Hybrid Work Index (HWI) van Cisco. De index onderzoekt hoe de COVID-19-pandemie de gewoonten en technologische interacties van mensen blijvend heeft hervormd. Wereldwijd hebben bedrijven en particulieren zich de afgelopen 18 maanden zeer snel aan moeten passen aan de veranderende werkomgeving. Nu kantoren weer opengaan, wordt hybride werken de norm, waarbij werknemers jongleren tussen werken op kantoor, onderweg en thuis. Deze verschuiving heeft ertoe geleid dat bedrijven een flexibel beleid moeten ontwikkelen om te zorgen voor gelijkheid tussen werknemers op afstand en op kantoor.

Van hybride werken een succes maken
De HWI combineert inzichten uit klantonderzoeken met Cisco’s eigen bevindingen en inzichten uit een breed scala aan tools die hybride werk mogelijk maken via netwerken, endpoints en applicaties. Uit de HWI zijn verschillende hoofdthema’s naar voren gekomen die bedrijven kunnen helpen te begrijpen welke aanpak hen helpt om hybride werken tot een succes op de lange termijn te maken.

“Door de pandemie is bijna iedere organisatie razendsnel overgeschakeld naar werken op afstand. Deze verandering heeft veel te weeg gebracht bij werkend Nederland, en flexibel werken is de nieuwe norm. Om de werknemers van vandaag en morgen aan de organisatie te binden moet er structureel anders nagedacht worden over de type werkstijl, werkplek en werkstroom en hoe technologie dat kan ondersteunen en versterken. Deze index geeft inzicht in de trends die wereldwijd zijn ontwikkeld, en helpt organisaties deze trends te navigeren en de behoeften van de werknemers op 1 te zetten”, aldus Sander ten Hoedt, Future of Work Lead Nederland.

Belangrijkste bevindingen voor HR:

Sterke toename van on-the-go mobiele meetings
Hybride werk zorgt voor een sterke toename van het aantal on-the-go mobiele meetings. Voor de pandemie werden mobiele apparaten slechts 9% van de tijd voor mobiele vergaderingen gebruikt. In de huidige hybride werkomgeving is dit percentage gestegen naar 27%.

Vergaderingen zijn er in overvloed maar niet iedereen “participeert” op dezelfde manier. Elke maand vinden er wereldwijd meer dan 61 miljoen vergaderingen plaats via Cisco Webex. In elk van deze vergaderingen neemt slechts 48% het woord. Bovendien neemt bij 98% van de vergaderingen ten minste 1 persoon op afstand deel. De behoefte aan inclusiviteit en betrokkenheid van deelnemers op afstand neemt hierdoor toe, zodat ze zich gelijk voelen aan hun collega’s ter plaatse.

Toegang tot divers talent
Een flexibele werkplek vergroot de toegang tot divers talent. 82% van de respondenten is het ermee eens dat toegang tot connectiviteit van cruciaal belang is voor het herstel van de COVID-19-pandemie. Met connectiviteits- en samenwerkingstechnologieën kunnen we het speelveld voor digitale werkgevers en werknemers over de hele wereld gelijk maken, onafhankelijk van geografische locatie, taal, sociaaleconomisch niveau of vaardigheid in technologie.

Mensen willen keuzes, waarbij de hybride werkplek de loyaliteit van medewerkers kan vergroten. 64% is het ermee eens dat de mogelijkheid om op afstand te werken in plaats van naar een kantoor te komen rechtstreeks van invloed is op de vraag of ze hun baan houden of verlaten. Er is echter ook onzekerheid of werkgevers het potentieel van hybride werk zullen realiseren: slechts 47% denkt dat hun bedrijf in de komende 6-12 maanden werken van overal in plaats van op kantoor zal toestaan.

Flexibiliteit en welzijn
Flexibiliteit en welzijn zijn de belangrijkste drijfveren voor hybride werk. Een overweldigende meerderheid van de respondenten is het ermee eens dat persoonlijke gezondheid en welzijn – samen met flexibele werkregelingen – niet onderhandelbaar zijn nu we de toekomst van hybride werk ingaan.

Belangrijkste bevindingen voor leiders op het gebied van technologie:

Gebruikersgerichte security
Toenemende dreigingen benadrukken het belang van gebruikersgerichte security. Ondanks een sterke toename in het gebruik van VPN en beveiliging op afstand is het aantal pogingen tot kwaadwillige toegang 2,4 keer zo groot geworden. In september 2021 was hybride personeel dagelijks het doelwit van meer dan 100 miljoen e-maildreigingen. Dit benadrukt het belang van beveiligingsinfrastructuren die het werk toegankelijk houden voor de juiste gebruikers en buiten het bereik houden van frauduleuze actoren.

Stijging van AI-ondersteunde functies voor vergaderingen. Sinds de pandemie is er een stijging van meer dan 200% in het gebruik van AI-mogelijkheden, dit benadrukt de behoefte aan betere betrokkenheid bij vergaderingen. Het hierbij om vergaderfuncties die een gesprek makkelijker maken zoals ruisonderdrukking, automatische vertaling, transcriptie en gebarenherkenning.

Collaboration-apps
Ondernemingen beschouwen collaboration-apps als het meest belangrijke type applicatie voor het succes van hybride werk. Collaboration-apps zijn nu wereldwijd het #1 meest gebruikte applicatietype.

Werken op locatie komt weer terug. In vergelijking met zes maanden geleden is het aantal apparaten dat verbinding maakt met wifi-netwerken op kantoor met 61% toegenomen. Deze groei wordt geleid door het hoger onderwijs, professionele diensten en de horeca.

Petra Claessen, CEO BTG/TGG: “De manier van werken is bij veel bedrijven door de COVID-19 pandemie blijvend veranderd. Dit biedt interessante kansen, onder meer bij het binden van talent aan de organisatie, het plannen van vergaderingen en beschikbaar maken van de middelen die werknemers nodig hebben voor hun activiteiten. De Hybrid Work Index van Cisco biedt interessant inzicht in deze veranderingen en de impact hiervan op bedrijven.”

Gerelateerd nieuws