Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

City Deal helpt steden kansen van smart cities benutten

3 dec 2020

De overheid gaat samen met de markt onderzoeken hoe technologisering en digitalisering in goede banen kan worden geleid. Het onderzoek is onderdeel van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’, die een antwoord moet bieden op uiteenlopende smartcityuitdagingen.

Smart cities bieden kansen om steden duurzamer te maken, maar brengen ook risico’s met zich mee. Onder meer op het gebied van privacy en democratie. De City Deal moet helpen de kansen van smart cities te benutten en tegelijkertijd de risico’s te minimaliseren. De City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ is een initiatief van de G40, Agenda Stad en de Future City Foundation.

Optimaal gebruik maken van kansen
De deal heeft als doel de processen waarmee regio’s, steden en dorpen worden ontworpen, ingericht, beheerd en bestuurd te veranderen. Dit moet optimaal gebruik mogelijk maken van de kansen die digitalisering en technologisering biedt, zonder dat dit ten koste gaat van waarden als democratie.

Hiervoor worden twaalf nieuwe instrumenten ontwikkeld, die samen een goed gevulde gereedschapskist moeten vormen voor smartcityuitdagingen. Deze tools hebben betrekking op onderwerpen variërend van datamanagement en businesscases tot het betrekken van burgers en het ontwerpen en de openbare ruimte.

Vandaag ondertekend
Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (JenV) ondertekenen de deal vandaag. Dat doen de bewindslieden samen met ruim vijftig publieke en private partners. Het gaat om zestien gemeenten, twee provincies, een waterschap, vijftien bedrijven en veertien maatschappelijke organisaties.

“BTG juicht de City Deal toe en neemt hieraan deel. Smart cities bieden interessante kansen, zowel voor gemeenten, het bedrijfsleven als burgers. De City Deal helpt steden te profiteren van deze kansen en tegelijkertijd risico’s op het gebied van privacy en democratie te minimaliseren. Een waardevol project dat de omarming van smart citytechnologie kan versnellen”, zegt Petra Claessen, directeur BTG/TGG.

Meer informatie over de City Deal is hier beschikbaar.

Gerelateerd nieuws