Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Co-creatie nodig voor succes 5G

19 nov 2020

Intensieve samenwerking tussen wetenschap, bedrijfsleven en overheid is noodzakelijk om praktijktoepassingen van 5G succesvol te maken. Er gebeurt al veel in Nederland; nu moeten partijen elkaar vinden. Brancheorganisatie BTG/TGG helpt hierbij door personen uit de triple-helix te verbinden en kennis te verspreiden.

‘Hoe kan 5G bijdragen aan verduurzaming van steden?’, luidt het thema van het webinar dat werd gehouden op 18 november als onderdeel van Smart City NL week. Het webinar kende vooral vrouwelijke sprekers en in haar opening en welkomstwoord sprak Petra Claessen, directeur BTG/TGG, haar waardering uit voor de verschillende organisaties waar BTG mee samenwerkt. Het werk van de BTG-expertgroep Smart Society komt aan het eind van het programma naar voren als een gezamenlijke propositie wordt gepresenteerd. In de samenwerking rond Smart City NL week doet ook gemeente Almere en Floriade Expo 2022 mee. Serge Hollander (Provincie Flevoland) geeft via een foto en video-impressie een beeld van de uiteindelijke tuinbouwtentoonstelling.

Leonie van den Beuken, Programma Directeur Amsterdam Smart City, zegt het bij haar inleiding treffend: “We moeten elkaar naar het midden trekken”. Naar het centrum waar projecten ontstaan die haalbaar, betaalbaar en schaalbaar zijn. Petra Claessen haakt erop in door te stellen dat BTG/TGG zich in het midden bevindt en veel kansen ziet met 5G-toepassingen (“Eigenlijk denken we nu ook al na over 6G en 7G) en een consultatieronde doet langs de leden om na te gaan welke marktimperfecties kunnen worden opgelost.

Zorgen wegnemen met metingen
Angeline van Dijk, Directeur-hoofdinspecteur bij Agentschap Telecom, benadrukt eveneens dat samenwerking hierin onontbeerlijk is. Zij wijst erop dat veel bedrijven al hebben geïnvesteerd in kunstmatige intelligentie om (later) gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die 5G biedt. Het verschil met 4G? “4G verbindt mensen onderling; 5G verbindt systemen.”

Zij wijst erop dat er veel bedenkingen tegen 5G zijn bij burgers. “Die zorgen moeten we wegnemen. Nee, heel Nederland komt niet vol te staan met antennes. De zorgen omtrent staling willen we wegnemen door meer metingen te gaan uitvoeren. Gemeenten moeten nu een visie ontwikkelen waar zij antennes gaan plaatsen en waar alle benodigde glasvezel kabels moeten komen. Belangrijk is in elk geval dat alle betrokken partijen met elkaar het gesprek aangaan.”

Claessen haakte hierop in door te zeggen dat de leden van BTG-expertgroep Smart Society graag het gesprek aangaan. “Het past ook binnen ons thema voor volgend jaar: ‘Connected Impact’.” Van Dijk verwijst belangstellenden naar www.antennebureau.nl. Daar is onder meer een nota te vinden voor het opstellen van een antennebeleid.

Co-creatie
Lenneke de Voogd, Programma Manager van Do IoT Fieldlab, gaat in op het driejaarlijkse onderzoek naar Internet of Things. Het fieldlab (in Delft en Katwijk) is het zwaartepunt voor het testen van 5G-toepassingen in een regelluwe omgeving. Innovaties vinden hier plaats. Zij vertelt graag samen te werken met bedrijven die ideeën willen uitproberen. Ook zij neemt het woord co-creatie veelvuldig in de mond. Evenals alle andere sprekers in het webinar.

Hoewel alles nog maar net is opgestart, komt zij al met een voorbeeld: het Living Lab Scheveningen waar een 5G-toepassing moet gaan zorgen voor schone stranden. “Wat wij ook onder handen krijgen, steeds zullen we nadenken welk maatschappelijk probleem een bepaalde toepassing oplost. Burgers en bedrijven moeten er iets aan hebben.”

Sascha Hoogendoorn, Directeur van het Mobility Innovation Centre Delft (MICD), gaat in op het vermogen van sensoren, open data en verrijking van data om mobiliteit te sturen. “We weten van alle bussen op de campus van TU Delft waar ze rijden, we weten wanneer de bruggen open gaan, welke parkeerplekken in de garages beschikbaar zijn. Dat kunnen we allemaal inzichtelijk maken.”

Voetgangers en fietsers ontsnappen eveneens niet aan ‘haar’ aandacht. Overigens zijn alle beelden en data geanonimiseerd. De missie van MICD is het tot stand brengen van symbiose tussen wetenschap en toepassing, tussen kennisinstellingen, markt en overheid.

Het webinar wordt afgesloten met een doorkijk van hetgeen de BTG-expertgroep Smart Society beoogt. De conclusie is dat de gezamenlijke propositie van de deelnemende partijen Nokia, Commscope, ALE, Axis Communications en SPIE goed aansluit bij de marktimperfecties die in steden en hun omgeving moeten worden opgelost.
‘Connected Impact’, hét jaarthema van BTG/TGG voor 2021 wordt breed omarmd door alle deelnemers.

Gerelateerd nieuws