Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Connect2Trust wordt schakelorganisatie binnen landelijk stelsel rondom IT-security

8 apr 2021

Stichting Connect2Trust is door het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) benoemd als schakelorganisatie binnen het landelijk dekkend stelsel. Connect2Trust biedt een platform aan waarop deelnemende partijen veilig informatie op het gebied van digitale veiligheid met elkaar en gespecialiseerde cybersecuritypartijen kunnen delen.

Connect2Trust is een samenwerkingsverband tussen 15 cross-sectorale nationale en internationale bedrijven, die allen in Nederland actief zijn. De stichting voorziet haar deelnemers van informatie omtrent cybersecurity. Ook stimuleert Connect2Trust mogelijkheden om organisaties te informeren die zich in de ketens van haar deelnemers bevinden. Hiermee ontstaat een belangrijk cross-sectoraal samenwerkingsverband, want Connect2Trust bevordert dus niet alleen de digitale veiligheid van haar deelnemers zelf, maar ook die van hun regionale en (cross)sectorale partners.

Relevante informatie delen
De wettelijke aanwijzing van Connect2Trust als ‘organisatie kenbaar tot taak’ (OKTT) binnen het landelijk dekkend stelsel betekent dat het NCSC relevante informatie over digitale incidenten, dreigingen en kwetsbaarheden met deze partij kan delen. Een OKTT kan daarop deze informatie verspreiden naar haar partnerorganisaties, waardoor een aanzienlijk deel van Nederland efficiënt geïnformeerd kan worden en maatregelen kan treffen indien nodig. Anderzijds kan Connect2Trust zelf relevante cyberinformatie delen met het NCSC, waardoor het NCSC een beter situationeel beeld van de digitale veiligheid in Nederland krijgt.

Connect2Trust is verheugd over de versterkte samenwerking met het NCSC die de benoeming als OKTT oplevert: “De onafhankelijkheid en cross-sectorale focus van stichting Connect2Trust biedt de mogelijkheid om dreigingsinformatie beter en sneller tussen sectoren, regio’s en binnen ketens te kunnen delen.” Vicevoorzitter van Connect2Trust Günther Cleijn – tevens cyber security officer bij PostNL – is enthousiast over het feit dat de stichting 5 jaar na oprichting is aangewezen als OKTT: “Tijdige informatie en een goede samenwerking met het NCSC is van cruciaal belang voor de cyberweerbaarheid.” Aan deze tijdige informatie-uitwisseling wordt nu al gewerkt, want er lopen momenteel verschillende pilots om de informatievoorziening vanuit het platform van Connect2Trust naar haar partners te automatiseren en real-time te maken.”

“Het is goed nieuws dat Connect2Trust informatie over digitale veiligheid en cyberdreigingen gaat delen met deelnemende organisaties en gespecialiseerde securitypartijen. Informatiedeling en krachtenbundeling is een belangrijk wapen in de strijd tegen cybercriminaliteit. En helpt bij het bestrijden van cybercriminaliteit in het volledige Nederlandse bedrijfsleven. Het toevoegen van Connect2Trust aan het landelijk dekkend stelsel is dan ook gunstig voor de digitale weerbaarheid van Nederland in het geheel”, zegt Petra Claessen, directeur BTG/TGG.

Gerelateerd nieuws