Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Connected Impact, aanjager voor digitale verandering

4 feb 2021

Connected Impact, aanjager voor digitale verandering

De twee woorden ‘Connected Impact’ staan symbool voor de ambities van BTG/TGG. We gaan gewoon door met verbinden én met impact maken, op allerlei niveaus. Juist nu is dat keihard nodig.

In onze visie op 2021 kun je niet om het onderwerp heen dat de komende tijd een grote rol blijft spelen: Covid-19. De digitale infrastructuur was afgelopen jaar extreem belangrijk en dat is het nu nog steeds. Essentieel op het gebied van continuïteit bij bedrijven en organisaties; mission critical & business critical.

Ook in 2021 leggen we onze accenten op verbinding tussen onze Gebruikers en onze Solution Partners. De wisselwerking tussen BTG als brancheorganisatie en TGG als serviceorganisatie, is cruciaal voor wat wij doen. BTG is kennis-gedreven, TGG service-gedreven, maar beiden komen op inhoud, steeds dichter bij elkaar. BTG/TGG  zijn complementair en versterken datgene wat de markt nodig heeft op het vlak van ICT/Telecom. Het onlangs uitgevoerde onderzoek door Motivaction waar straks op wordt ingegaan, komt ook op dit punt terug.

‘Connected Impact’ past ook in de visie van BTG op de digitale positie van de BV Nederland. Er moet duidelijk iets veranderen, wil Nederland die positie behouden. Het past ons niet om hier als BTG belerend mee om te gaan. Nee, we zijn er juist, om samen met onze achterban te helpen. Het is heel goed dat er binnenkort een Vaste Tweede Kamercommissie voor Digitale Zaken komt. Daar hebben wij reeds eerder voor gepleit en ik hoop van harte dat BTG daar een stoel in kan en mag gaan innemen. Een Ministerie voor de Digitale Infrastructuur zoals in de meeste Europese landen het geval is, zou zeer passend zijn in deze tijden van snelle ontwikkelingen. Kans om onze leidende positie weer terug te pakken.

‘Connected Impact’,  als BTG willen we eigenlijk meer. We hebben al eerder het plan geopperd voor de opzet van een Deltaplan voor de Digitale Infrastructuur. Uiteraard met en in samenwerking met andere branches en relevante organisaties. De eerste toenaderingen worden daarvoor op dit moment gedaan. Ook richting Overheid steken we de helpende hand toe. Professioneel, want we weten waar we het over hebben en geredeneerd vanuit de triple-helix-samenwerking. Onze doelstelling is om samen te komen tot een digitale agenda. En het moet dan ook gaan over hoofdthema’s zoals Cybersecurity, Cloud, Data, Privacy, Innovatie, Bedrijfscontinuiteit, dus ook stabiliteit en nieuwe ontwikkelingen. Niet alleen op landelijk niveau, maar ook aansluitend op de Europese besluiten.

‘Connected Impact’; Lifecycle ontwikkeling
De genoemde voorbeelden zijn treffend voor de wijze waarop wij ons als BTG/TGG willen verbinden en daarmee zichtbaar impact willen maken. In 2021 willen wij die impact in de markt verder vergroten.

Daarbij denken we ook aan het vergroten van vaardigheden van studenten en individuele werknemers. Deze vaardigheden willen we gaan vastleggen in een soort kennis- en ervaringenpaspoort. De formele internationale erkenning van skills volgens het EQF, maakt dat dit paspoort harmoniseert in Europa.

Als laatste wil ik het onlangs opgerichte Platform BTG Women in Tech noemen. Inmiddels hebben we door een groep van studenten, vrouwen in de top van de Techniek, laten interviewen. En het schetst onze verbazing niet, dat de animo daarvoor zeer groot is. Het is het plan om topvrouwen in contact te brengen met YP en met Students, om de eerste groep te laten leren en de Students meer te interesseren voor technische studies. Een mooi voorbeeld van ‘Connected impact’ pur sang.

Als BTG/TGG hebben we nog meer in onze mars dit jaar. We hebben net zoals vorig jaar een onderzoek laten verrichten door Motivaction en de uitkomsten zijn vastgelegd in de BTG/TGG ICT Development Index. Pieter-Paul Verheggen, CEO van Motivaction leidt ons straks door de uitkomsten van dit onderzoek.

Ook hieruit blijkt de ambitie waar wij voor staan. Niet alleen, maar samen met jullie allemaal: onze Leden, de Gebruikers en onze Solution Partners met als doel om marktimperfecties op te lossen.

“Connected Impact” , Return on Investment:

Wij zeggen toe dat we de opgedane kennis, ervaringen en best practices aan jullie teruggeven. Investeren voor en door onze Leden (de Gebruikers) én voor en door onze Solution Partners.

En die investering verdient zich voor beide partijen terug! Return on Investment.

Join, boost and sustain. The Digital Transformation including connected impact for all of us! 

Take care & stay safe all of you! 

Kijk hier naar de volledige opname van het BTG Business Event – 3 februari 2021

 

Gerelateerd nieuws