Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Consultatie van conceptregelgeving voor frequentieveiling 3,5 GHz-band van start

14 mei 2021

De landelijke veiling van frequenties voor de 3,5 Gigahertz (GHz)-band voor 5G gaat begin 2022 van start. Na instemming door de ministerraad, start staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de consultatie van de conceptregelgeving op maandag 17 mei. Een belangrijke stap om de voordelen van 5G-technologie beschikbaar te maken voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Staatssecretaris Keijzer: “We hebben in juli 2020 al een belangrijke stap gezet met de succesvol verlopen multibandveiling. Nu zetten we een volgende stap om de digitale, mobiele infrastructuur in ons land op excellent niveau te houden. De nieuwe veiling begin 2022 maakt het mogelijk om de belangrijkste frequenties voor technologieën als 5G vanaf september dat jaar in gebruik te nemen.”

Minimaal drie winnaars
De veiling moet net als de eerste veiling van frequentieruimte voor snelle mobiele communicatie zoals 5G in de zomer van 2020 minimaal drie winnaars opleveren. De winnaars kunnen de frequentieruimte in heel Nederland inzetten voor het aanbieden van mobiele diensten aan onder meer het bedrijfsleven.

De staatssecretaris stelt voor om in het eerste kwartaal van 2022 de zogenoemde 3,5 GHz-frequentieband volgens een meerrondenveiling te verdelen. De veiling kent een aantal fasen. In de eerste fase worden drie vergunningen van elk 60 MHz geveild en in een tweede fase twaalf vergunningen van 10 MHz, in totaal dus 300 MHz. Daarna worden in een afrondende derde fase biedingen uitgebracht door de winnaars uit de eerste twee fasen op de precieze plekken in de frequentieband.

Met deze opzet worden er kansen geboden aan alle potentieel geïnteresseerde partijen: zowel partijen die behoefte hebben aan veel frequentieruimte als partijen die met minder uit de voeten kunnen. Voorafgaand aan en gedurende de veiling komt vanuit het ministerie van EZK geen informatie beschikbaar over het aantal deelnemers en hun identiteit. Na afloop worden de winnende partijen bekend gemaakt en zal de staatssecretaris het gehele biedproces openbaar maken.

Kwaliteit van mobiele dekking verhogen
De voorgestelde reserveprijzen voor de vergunningen, oftewel de minimum opbrengsten, bedragen in totaal 300 miljoen euro. Er worden voor de vergunningen voor het gebruik van de 3,5 GHz-frequenties geen nieuwe, specifieke dekkingseisen gesteld. Deze eisen zijn eerder al opgesteld voor de multibandveiling en schrijven voor dat er op 98% van de oppervlakte van elke Nederlandse gemeente kwalitatief goede mobiele dekking moet worden geleverd.

Bij de veiling mogen deelnemende marktpartijen maximaal veertig procent van de te veilen frequenties verwerven. Dat leidt ertoe dat er minimaal drie winnaars zullen komen. Het ministerie van EZK volgt hiermee het advies van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op om zo te borgen dat er voldoende concurrentie blijft op de telecommarkt. Deze concurrentie moet leiden tot een hogere kwaliteit, innovatie en eerlijke prijzen.

Planning
De internetconsultatie gaat op 17 mei 2021 van start en kent een looptijd van zes weken. Na de consultatie wordt de definitieve veilingregelgeving gepubliceerd en start de aanvraag- en beoordelingsprocedure. Begin 2022 volgt de daadwerkelijke veiling van de 3,5 GHz-frequentieband.

Petra Claessen, directeur BTG/TGG: “5G-technologie maakt niet alleen aanzienlijk hogere datasnelheden mogelijk en faciliteert daarmee innovatie. Het zorgt ook voor een hogere betrouwbaarheid en biedt de mogelijkheid meer apparaten te verbinden. BTG en haar achterban vindt het van belang, dat de veiling van de benodigde 3,5 GHz-frequentieband begin volgend jaar van start gaat. Hiermee wordt de weg vrij voor de uitrol van 5G-technologie in Nederland, iets waar het bedrijfsleven aanzienlijk van kan profiteren! ‘BTG building bridges in a digital environment’.”

Gerelateerd nieuws