Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Convenant voor lokale cybersecuritystrategie ondertekend

29 dec 2022

Een convenant over de gezamenlijke inzet voor meer digitale veiligheid op lokaal niveau is ondertekend door minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius van J&V, staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Digitalisering en VNG-voorzitter en burgemeester van Den Haag Jan van Zanen. Met het ondertekenen van het convenant is een eerste stap gezet naar een betere aanpak van digitale dreiging bij gemeenten. De komende perioden werken het Rijk en gemeenten samen om tot passende inhoudelijk oplossingen en de bijbehorende financiering te komen.

Het kabinet presenteerde onlangs de Nederlandse cybersecuritystrategie 2022-2028. Hierin staat onder meer de strategie en visie van het kabinet op de digitale samenleving evenals de rol van de overheid op het gebied van digitale veiligheid. VNG en G4 zijn door het Rijk nauw betrokken bij de totstandkoming van de strategie om meer aandacht te geven aan het lokale perspectief op digitale veiligheid.

Fundamentele uitdagingen
Het traject in combinatie met de praktijkervaring die G4 in de afgelopen jaren opdeed maken duidelijk dat er voor gemeenten een aantal fundamentele uitdagingen zijn waaraan zij gezamenlijk moeten werken:

  • De vertaling van het fysieke veiligheidsstelsel naar digitale veiligheid. Het gaat daarbij om duidelijke afspraken over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het lokaal bestuur op digitale veiligheid.
  • Het situationeel beeld: een verbeterde informatiepositie waarmee gemeenten een beter beeld krijgen dreigingen, kwetsbaarheden en incidenten.
  • Structurele financiering voor het verhogen van de digitale veiligheid op lokaal niveau. Ook de uitvoering van de NLCS is hiervan onderdeel.

Petra Claessen, CEO van BTG en BTG Services: “De aanpak van digitale veiligheid op lokaal niveau is van groot belang. Gemeenten lopen op het gebied van digitale veiligheid tegen allerlei uitdagingen aan en kunnen steun vanuit de Rijksoverheid goed gebruiken. Samenwerking met het Rijk kan tot passende inhoudelijke oplossingen leiden en het digitale veiligheidsniveau van gemeenten naar een hoger niveau tillen.”

Het bestuurlijk convenant digitale veiligheid gemeenten is hier beschikbaar.

Gerelateerd nieuws