Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

‘Creëer regelgevend kader om van de EU een AI-leider te maken’

6 mei 2022

In het eindrapport van de Commissie Kunstmatige Intelligentie (AIDA), vandaag door het Europees Parlement aangenomen, roept Renew Europe op tot een regelgevend kader om van de EU een AI-leider te maken. Als AI-leider moet de EU de wereldwijde normen gaan bepalen voor een ethisch verantwoorde AI-infrastructuur, die grondrechten respecteert en innovatie ondersteunt.

Renew Europe is een fractie in het Europees Parlement. Bij de fractie zijn leden aangesloten van de Partij van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa, de Europese Democratische Partij, Renaissance en 2020 USR-PLUS. “Ons doel is om mensgerichte AI te bouwen, die onze mensen van dienst zal zijn met respect voor hun privacy”, stelt Andrus Ansip, Renew Europe’s schaduwrapporteur voor het rapport ‘Artificial Intelligence in a Digital Age’.

Meer inzet AI
Het rapport moet volgens Ansip – in de vorige Europese Commissie Commissaris voor digitale Economie en samenleving – overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen stimuleren om meer oplossingen te gebruiken op basis van AI. Het rapport is opgesteld vanuit een ‘sense of urgency’, zoals de EU-factie in maart al aangaf. De EU loopt achter op de VS en China als het gaat om zaken zoals onderzoek naar en gebruik van AI. “De Europese Unie moet haar investeringen in AI aanzienlijk verhogen, zodat we concurrerende oplossingen hebben. Ik hoop dat dit rapport het voortouw zal nemen in de ontwikkeling van AI in Europa.”

Het rapport identificeert volgens Renew Europe de enorme voordelen van het gebruik van AI tegen klimaatverandering, pandemieën en cyberaanvallen, evenals op de arbeidsmarkt. Ook presenteert het rapport een routekaart van de stappen die de EU moet nemen om het volledige potentieel van AI te ontsluiten en tegelijkertijd de toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden.

Het rapport schetst verschillende aanbevelingen en tracht de inspanningen op te voeren om te voorkomen dat digitale instrumenten een instrument worden voor manipulatie in de handen van autoritaire regimes. Ook wordt een EU-agentschap voor cyberdefensie opgericht en moet onnodige administratieve belemmeringen voor mkb’s en startups worden voorkomen.

Rol EP bij gebruik AI
Svenja Hahn, Renew Europe’s Coördinator in de AIDA-commissie: “Met het rapport van de Speciale Commissie voor Kunstmatige Intelligentie heeft het Europees Parlement zijn visie op de rol van AI in onze samenlevingen gedefinieerd. Het is nu cruciaal om de belangrijkste uitgangspunten in de komende AI-wet te implementeren. De AI-verordening van de EU moet technologische innovatie in Europa bevorderen, startups en mkb-bedrijven ondersteunen, burgerrechten garanderen en consumentenbescherming garanderen in het digitale tijdperk.”

Dragoş Tudorache, voorzitter van de AIDA-commissie en rapporteur voor de komende Europese AI-wetgeving, concludeert tot slot dat kunstmatige intelligentie niet langer een technisch onderwerp is. “AI is politiek, of liever geopolitiek. Ik ben blij dat we in ons werk in AIDA, en in het rapport, er niet voor terugdeinzen geopolitieke kanten te kiezen: we hebben een nauwere samenwerking nodig met onze gelijkgestemde, democratische partners bij het bepalen van de regels van de digitale toekomst. We moeten strategische keuzes maken, gebaseerd op onze waarden.”

Petra Claessen, CEO van BTG en BTG Services: “AI is een zeer interessante ontwikkeling die het bedrijfsleven en de maatschappij als geheel veel winst kan opleveren. De mogelijkheden zijn zeer divers. Denk hierbij aan het analyseren van enorme hoeveelheden data die de mens niet meer kan overzien, maar ook aan het automatiseren van allerlei zaken met behulp van slimme functies. Voor het optimaal profiteren van deze mogelijkheden is een adequaat wettelijk kader en wereldwijde normen voor ethisch verantwoorde AI-infrastructuur van cruciaal belang. BTG onderschrijft dan ook het eindrapport van de commissie kunstmatige intelligentie (AIDA), waarin Renew Europe oproept tot het creëren van een regelgevend kader om van de EU een AI-leider te maken.”

Gerelateerd nieuws