Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

CSR: Inzet nieuwe technologieën is noodzakelijk voor cyberweerbaarheid Nederland

7 okt 2020

De inzet van nieuwe technologieën is noodzakelijk voor de Nederlandse digitale samenleving. Zonder is de cyberweerbaarheid van Nederland niet te garanderen.

Dit stelt de Cyber Security Raad (CSR) in een advies. Bij het vergroten van de cyberweerbaarheid van de Nederlandse samenleving speelt de inzet van nieuwe technologieën een steeds crucialere rol, evenals de inzet van bestaande technologieën met nieuwe toepassingsmogelijkheden.

‘Er staat veel op het spel’
“Zonder de inzet van deze technologieën kunnen we de cyberweerbaarheid niet meer garanderen. De kennis over de ontwikkeling en toepassingsmogelijkheden van nieuwe technologieën is in ons land versnipperd en daardoor missen we kansen. Dat vindt de raad zorgelijk, want er staat namelijk veel op het spel”, zegt Luitenant-generaal Onno Eichelsheim, plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten bij het ministerie van Defensie en raadslid van de CSR.

De hoeveelheid cybercriminaliteit neemt toe en zowel georganiseerde misdaad als statelijke actoren vormen een permanente dreiging, blijkt uit de meest recente editie van het Cybersecuritybeeld Nederland. Met name statelijke actoren maken gebruik van nieuwe technologieën. Dit is volgens Eichelsheim een continu proces dat niet meer weg valt te denken. “Daarom is het belangrijk om grip te krijgen op nieuwe technologieën om de dreigingen tegen te gaan, maar zeker ook om te profiteren van alle kansen die de inzet van technologieën met zich meebrengen”, stelt Eichelsheim.

Open, vrije en welvarende samenleving
De cyberweerbaarheid van Nederland moet in de pas blijven lopen met de digitale stroomversnelling die we momenteel doormaken. Onder meer de coronacrisis versnelt de digitalisering van de Nederlandse samenleving. “We moeten ons blijven inzetten voor een open, vrije en welvarende samenleving en beschermen wat van ons is. Dit vraagt om nauwe samenwerking tussen Rijksoverheid, de lokale overheden, het bedrijfsleven en de wetenschap, waarbij de overheid een stimulerende rol op zich moet nemen”, aldus Eichelsheim.

Kennis- en informatiedeling zijn hierbij van cruciaal belang. In Nederland vraagt dit om meer regie op samenwerking aan de hand van een meerjarenprogrammering en een dekkende financiering. “Ook Europese samenwerking, zoals in het Europees Defensie Fonds, is nodig voor het waarborgen van onze cyberweerbaarheid, want Nederland kan dit niet alleen.”

Jaarlijks overzicht
Nederland moet meer zicht krijgen op beschikbare nieuwe technologieën. De CSR adviseert de ministerie van Justitie en Veiligheid en staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat daarom jaarlijks een actueel overzicht van technologische ontwikkelingen te aken die relevant zijn voor de cyberweerbaarheid. “We moeten weten wat er speelt om daar tijdig maatregelen voor te treffen. De overheid zal op basis van deze inzichten hierop beleid moeten ontwikkelen en het industriebeleid stimuleren door vaker als ‘launching customer’ op te treden. Het kabinet moet hier structureel op inzetten, omdat de ‘bad guys’ dit ook doen!”, aldus Eichelsheim.

“De toenemende digitalisering brengt helaas ook risico’s op het gebied van digitale veiligheid met zich mee. De cyberweerbaarheid van de Nederlandse samenleving en het bedrijfsleven zijn van groot belang voor de achterban van BTG. Net als de CSR ziet BTG een belangrijke rol weggelegd voor de overheid rondom het stimuleren van samenwerking tussen overheden, het bedrijfsleven en de wetenschap op dit gebied”, zegt Petra Claessen, directeur BTG/TGG, in een reactie.

Gerelateerd nieuws