Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

De kracht van verbinding: bruggen bouwen in een digitale wereld

5 jul 2023

In een steeds meer verbonden wereld, is digitale infrastructuur een onlosmakelijk onderdeel van ons dagelijks leven geworden. Van online winkelen en het doen van je belastingaangifte tot thuiswerken en sociale media: technologie heeft de manier waarop we leven, werken en met elkaar omgaan voorgoed veranderd. Zo vertelt Alexandra Schless CEO van NorthC Datacenters, het grootste regionale datacenterbedrijf in Nederland, in deze column voor BTG in Business.

In de kern gaat het bij het bruggen bouwen in een digitale samenleving om het verbinden van de maatschappij met technologie.Daarnaast gaat het om het onderling verbinden van organisaties en mensen. Datacenter bedrijven hebben een unieke kans om bij te dragen aan deze verbindingen:

Het bieden van een toegankelijke digitale infrastructuur op een duurzame wijze middels het gebruik van technologische innovaties.

Hoewel datacenters groot verbruikers van energie zijn, is deze sector in feite een van de meest innovatieve industrieën op het gebied van het aanwenden van groene, hernieuwbare energiebronnen. Vrijwel alle datacenters in Nederland draaien op groene stroom, afkomstig van zonnen en windmolenparken en andere vormen van schone energieopwekking. Daarnaast wordt sterk geïnvesteerd in innovaties, zoals groene waterstof als schone energiebron. Tegelijkertijd komen er meer projecten om de restwarmte van datacenters te gebruiken voor het verwarmen van gebouwen en woningen in de buurt. Een mooi voorbeeld daarvan is het grootschalige project van EnerTrans in Rotterdam Schiebroek, waar 10.000 huishoudens mede verwarmd gaan worden door de restwarmte van het na bijgelegen NorthC datacenter.

Dergelijk grote infrastructuurprojecten kunnen niet alleen gedragen worden door de sector. Daarom moeten er opnieuw bruggen gebouwd worden. In dit geval tussen de datacenters, overheden, bedrijven en andere participanten. Dit vraagt om onderling begrip en vertrouwen, kennis deling en de bereidheid om uitdagingen gezamenlijk aan te gaan. Gelukkig is er op al deze terreinen de afgelopen jaren veel vooruitgang geboekt.

Tot slot is er nog een heel ander gebied waar we als sector actief bruggen bouwen, namelijk naar de volgende generaties. Om de ontwikkeling en groei van onze digitale maatschappij te kunnen blijven ondersteunen, is het onze taak ervoor te zorgen dat jonge mensen zich gaan interesseren voor een carrière in dit vakgebied. Daarvoor moeten bruggen geslagen worden naar opleidingsinstellingen, om het juiste curriculum samen te stellen en opleidingsplaatsen te bieden.

Bruggen bouwen in deze digitale samenleving vraagt om samenwerking, innovatie en inzet om uitdagingen op te lossen. We zijn al op de goede weg en, door te blijven investeren en werken aan verbindingen, kunnen we op verantwoorde wijze een digitale samenleving creëren voor iedereen.

Gerelateerd nieuws