Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

De laatste stand van zaken rondom de ontwikkeling en inzet van draadloze technologie

29 dec 2021

Het tegengaan van klimaatverandering is een belangrijke driver geworden van het concept smart city. Ook bij nieuwe releases van 5G en 6G wordt de aandacht voor klimaatbeheersing voortgezet.

Dit blijkt uit de najaarseditie van de Monitor Draadloze Technologie van TNO. Met dit rapport biedt TNO een actueel overzicht van de stand van zaken rondom de ontwikkeling en inzet van draadloze technologie. Het rapport is gericht op diverse doelgroepen, zowel binnen de overheid als het bedrijfsleven. De Monitor Draadloze Technologie is gericht op lezers met een algemene achtergrond in telecom.

Het rapport bestaat uit twee schriftelijke rapportages. In de voorjaarseditie van de monitor belichtte TNO een aantal draadloze technologie voornamelijk vanuit technisch-inhoudelijk perspectief. De najaarseditie is met name gericht op tendensen vanuit gebruikers, providers, standaardisatie en nationale beleidsontwikkeling rondom spectrumregelgeving.

Klimaatbeheersing
TNO wijst erop dat de thema’s veiligheid en duurzaamheid – vooral in de zin van klimaatbeheersing – hoog op de politieke agenda’s staan. In de najaarseditie van rapport komen deze thema’s dan ook terug in veel onderwerpen rond de inzet van draadloze communicatiesystemen. Denk hierbij aan de relatie tussen spectrummanagement en klimaatverandering. En het verband met de ontwikkeling van duurzamere draadloze communicatienetwerken.

Het tegengaan van klimaatverandering is inmiddels een belangrijke driver van het concept smart city. In het rapport belicht TNO concrete toepassingen, initiatieven en de rol van gemeenten. Ook wordt een update gegeven over de stand van zaken rondom 5G. TNO verwacht dat in nieuwe releases en 6G de aandacht voor klimaatbeheersing wordt doorgezet.

Veiligheid
Tot slot komt ook veiligheid in het rapport uitgebreid aan bod. Dit staat central in een hoofdstuk over de mogelijkheid om mobiele, gestandaardiseerde communicatie tussen hulpverleners uit verschillende Europese landen tot stand te brengen. De focus ligt hierbij op het huidige Europese Horizon 2020 pre-commercial procurement-project BroadWay.

Veiligheid is daarnaast van toepassing op de uiteenlopende specifieke gebruikersgroepen die zich bedienen van het kortegolf-radiospectrum. Doordat deze signalen bijzondere eigenschappen hebben voorziet het rapport ook in een korte primer over de invloed van radiopropagatie in deze band op de beschikbaarheid van draadloze verbindingen enerzijds en technieken en technologieën om hiermee om te gaan anderzijds.

Petra Claessen, CEO BTG/TGG: “De Monitor Draadloze Technologie van TNO biedt een actueel overzicht van de laatste ontwikkelingen en inzet van draadloze technologie. Het rapport biedt hiermee belangrijk inzicht dat voor uiteenlopende partijen relevant is, waaronder de achterban van BTG. Het rapport is extra relevant doordat wereldwijde ontwikkelingen vanuit een nationaal perspectief in beeld worden gebracht. Met aandacht voor onder meer smart cities, 5G en 6G, en gestandaardiseerde communicatie tussen hulpverleners uit verschillende Europese landen.”

Het rapport is beschikbaar op de website van TNO.

Gerelateerd nieuws