Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Digitale Binnenhof Academy van start!

12 apr 2021

Afgelopen donderdag organiseerde de Digitale Binnenhof Academy de eerste lezing voor geïnteresseerde politici over digitale veiligheid. Professor Bibi van den Berg ging na een korte openingslezing in op allerlei vragen van politici.

Bibi van den Berg is als hoogleraar Cybersecurity Governance verbonden aan de Universiteit Leiden en is één van de vier wetenschappelijke leden van de Cyber Security Raad, een nationaal en onafhankelijk adviesorgaan op het terrein van digitale veiligheid. In haar lezing schetste de hoogleraar in vogelvlucht het domein van digitale veiligheid en deelde ze welke uitdagingen op dit gebied komende vier jaar op ons afkomen. Na de lezing ging Professor van den Berg in op vragen. De duidelijke, heldere antwoorden werden zeer gewaardeerd door de deelnemers.

 

Digitale Binnenhof Academy
De Digitale Binnenhof Academy is een initiatief van acht (branche-)organisaties uit de digitale sector om politici te ondersteunen met objectieve informatie over onze digitale samenleving. Uit het advies van de tijdelijke commissie Digitale toekomst blijkt dat Kamerleden vaak geen technische achtergrond hebben en behoefte hebben aan achtergrondinformatie over digitale thema’s.

De Digitale Binnenhof Academy is een neutraal en betrouwbaar kenniscentrum waar politici zich kunnen informeren. In de ogen van de initiatiefnemers blijven veel digitale thema’s en het belang ervan voor de samenleving vaak onderbelicht. Doel van het initiatief is uiteindelijk ervoor te zorgen dat er goed publiek debat gevoerd kan worden over complexe digitale thema’s.

Vraaggestuurd

De kennis- en informatiesessies van de Digitale Binnenhof Academy zijn vraaggestuurd. De deelnemende politici krijgen eerst een korte lezing en kunnen daarna vragen stellen. Vragen kunnen ook vooraf worden ingediend, daarop worden ze in de sessie behandeld. En ook na de bijeenkomst kunnen politici bij de Academy terecht met hun vragen en informatieverzoeken.

De eerstvolgende sessie van de Binnenhof Academy zal gaan over de digitale infrastructuur en de digitale economie en zal verzorgd worden door Henk Volberda, Professor Strategic Management and Innovation bij de Amsterdam Business School, Universiteit van Amsterdam.

Politici kunnen zich aanmelden voor deze of volgende sessies door een mail te sturen naar info@digitalebinnenhofacademy.nl. Sessies zijn alleen toegankelijk voor politici en fractiemedewerkers van de eerste/tweede Kamer, alsmede het Europees Parlement.

Over de Digitale Binnenhof Academy
De Digitale Binnenhof Academy is een initiatief van DINLAMS-IXDCCNBIPBTGCyberveilig NederlandDDA FCAECP | Platform voor de InformatieSamenleving en iPoort. Doel van het initiatief is ongekleurde, betrouwbare en inhoudelijke kennis over de werking van de digitale samenleving over te brengen op politici. Op die manier willen de initiatiefnemers ervoor zorgen dat er goed publiek debat gevoerd kan worden over de digitale toekomst van Nederland.

Meer informatie over dit persbericht:

Kirsten Overboom
Kirsten.overboom@ecp.nl
0614399145

Tijs Koops
Tijs.koops@ecp.nl
+31 (0)70 41 90 309

Gerelateerd nieuws