Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Dit zijn de top 10 strategische technologietrends voor 2024

1 nov 2023

Gartner, Inc. heeft tijdens het Gartner IT Symposium/Xpo zijn lijst met de tien belangrijkste strategische technologietrends bekendgemaakt die relevant zijn voor organisaties in 2024. De lijst wordt aangevoerd door drie onderwerpen rond AI: ‘Gedemocratiseerde Generatieve AI’, ‘AI Trust, Risk and Security Management (TRiSM)’ en ‘AI-augmented development

“Technologische verstoringen en sociaal-economische onzekerheden vereisen de bereidheid om moedig en strategisch te handelen, waardoor de veerkracht ten opzichte van ad-hoc reacties wordt vergroot”, aldus Bart Willemsen , VP Analyst bij Gartner. “IT-leiders bevinden zich in een unieke positie om op strategische wijze een routekaart uit te stippelen waar technologie-investeringen het succes van hun bedrijf helpen behouden te midden van deze onzekerheden en druk.”

“Zij en andere leidinggevenden moeten de impact en voordelen van strategische technologietrends evalueren, maar dit is geen kleine taak gezien het toenemende tempo van technologische innovatie ”, zegt Chris Howard , Distinguished VP Analyst en Chief of Research bij Gartner. “Generatieve en andere vormen van AI bieden bijvoorbeeld nieuwe kansen en stimuleren verschillende trends. Maar het ontlenen van bedrijfswaarde aan het duurzame gebruik van AI vereist een gedisciplineerde aanpak voor wijdverspreide adoptie, samen met aandacht voor de risico’s.”

De belangrijkste strategische technologietrends voor 2024 zijn:

Gedemocratiseerde Generatieve AI

Generatieve AI (GenAI) wordt gedemocratiseerd door de samenloop van massaal voorgetrainde modellen, cloud computing en open source, waardoor deze modellen toegankelijk worden voor werknemers over de hele wereld. Gartner voorspelt dat in 2026 meer dan 80% van de ondernemingen GenAI API’s en modellen zal hebben gebruikt en/of GenAI-compatibele applicaties in productieomgevingen zal hebben geïmplementeerd, tegen minder dan 5% begin 2023.

GenAI-toepassingen kunnen enorme informatiebronnen – intern en extern – toegankelijk en beschikbaar maken voor zakelijke gebruikers. Dit betekent dat de snelle adoptie van GenAI de kennis en vaardigheden in de onderneming aanzienlijk zal democratiseren. Grote taalmodellen stellen bedrijven in staat hun werknemers te verbinden met kennis in een conversatiestijl met een rijk semantisch begrip.

AI Trust, Risk and Security Management (TRiSM)

De democratisering van de toegang tot AI heeft de behoefte aan AI Trust, Risk and Security Management (TRiSM) nog urgenter en duidelijker gemaakt. Zonder vangrails kunnen AI-modellen snel steeds meer negatieve effecten genereren die uit de hand lopen en alle positieve prestaties en maatschappelijke winsten die AI mogelijk maakt, overschaduwen. AI TRiSM biedt tools voor ModelOps, proactieve gegevensbescherming, AI-specifieke beveiliging, modelmonitoring (inclusief monitoring op datadrift, modeldrift en/of onbedoelde uitkomsten) en risicocontroles voor input en output naar modellen en applicaties van derden.

Gartner voorspelt dat bedrijven die AI TRiSM-controles toepassen in 2026 de nauwkeurigheid van hun besluitvorming zullen vergroten door tot 80% van de foutieve en onwettige informatie te elimineren.

AI-augmented development

AI-augmented development is het gebruik van AI-technologieën, zoals GenAI en machine learning, om software-ingenieurs te helpen bij het ontwerpen, coderen en testen van applicaties. AI-ondersteunde software-engineering verbetert de productiviteit van ontwikkelaars en stelt ontwikkelingsteams in staat te voldoen aan de toenemende vraag naar software om het bedrijf te runnen. Met deze op AI gebaseerde ontwikkeltools kunnen software-ingenieurs minder tijd besteden aan het schrijven van code, zodat ze meer tijd kunnen besteden aan meer strategische activiteiten, zoals het ontwerp en de samenstelling van aantrekkelijke bedrijfsapplicaties.

Intelligente toepassingen

Intelligente toepassingen omvatten intelligentie – die Gartner definieert als aangeleerde aanpassing om adequaat en autonoom te reageren – als een vermogen. Deze intelligentie kan in veel gebruiksscenario’s worden gebruikt om het werk beter uit te breiden of te automatiseren. Als fundamentele mogelijkheid omvat intelligentie in toepassingen verschillende op AI gebaseerde diensten, zoals machinaal leren, vectoropslag en verbonden gegevens. Bijgevolg leveren intelligente applicaties ervaringen die zich dynamisch aanpassen aan de gebruiker.

Er bestaat een duidelijke behoefte aan en vraag naar intelligente toepassingen. Zesentwintig procent van de CEO’s in de Gartner CEO en Senior Business Executive Survey uit 2023 noemde het tekort aan talent het schadelijkste risico voor hun organisatie. Het aantrekken en behouden van talent is de topprioriteit van het personeel van CEO’s, terwijl AI werd uitgeroepen tot de technologie die de komende drie jaar de grootste impact zal hebben op hun sector.

Augmented-Connected Workforce

Het augmented-connected workforce (ACWF) is een strategie voor het optimaliseren van de waarde die voortkomt uit menselijke werknemers. De noodzaak om talent te versnellen en op te schalen is de drijvende kracht achter de ACWF-trend. De ACWF maakt gebruik van intelligente toepassingen en personeelsanalyses om de dagelijkse context en begeleiding te bieden ter ondersteuning van de ervaring, het welzijn en het vermogen van het personeel om zijn eigen vaardigheden te ontwikkelen. Tegelijkertijd stimuleert het ACWF bedrijfsresultaten en een positieve impact voor de belangrijkste belanghebbenden.

Tot 2027 zal 25% van de CIO’s gebruik maken van augmented-connected workforce initiatieven om de tijd tot competentie voor sleutelrollen met 50% te verkorten.

Continuous Threat Exposure Management

Continuous Threat Exposure Management (CTEM) is een pragmatische en systemische aanpak waarmee organisaties de toegankelijkheid, blootstelling en exploiteerbaarheid van de digitale en fysieke activa van een onderneming voortdurend en consistent kunnen evalueren. Door de beoordelings- en herstelscopes van CTEM af te stemmen op bedreigingsvectoren of bedrijfsprojecten, in plaats van op een infrastructuurcomponent, komen niet alleen de kwetsbaarheden aan het licht, maar ook niet-patchbare bedreigingen.

Gartner voorspelt dat organisaties die prioriteit geven aan hun beveiligingsinvesteringen op basis van een CTEM-programma tegen 2026 een tweederde vermindering van het aantal inbreuken zullen realiseren.

Machineklanten

Machineklanten( ook wel ‘custobots’ genoemd) zijn niet-menselijke economische actoren die autonoom kunnen onderhandelen over goederen en diensten en deze kunnen kopen in ruil voor betaling. Tegen 2028 zullen er 15 miljard verbonden producten bestaan met het potentieel om zich als klant te gedragen, en de komende jaren zullen er nog miljarden volgen. Deze groeitrend zal in 2030 de bron zijn van biljoenen dollars aan inkomsten en uiteindelijk belangrijker worden dan de komst van de digitale handel. Strategische overwegingen moeten mogelijkheden omvatten om deze algoritmen en apparaten te faciliteren, of zelfs nieuwe custobots te creëren.

Duurzame technologie

Duurzame technologie is een raamwerk van digitale oplossingen die worden gebruikt om resultaten op milieu-, sociaal en bestuurlijk gebied (ESG) mogelijk te maken die het ecologische evenwicht en de mensenrechten op de lange termijn ondersteunen. Het gebruik van technologieën zoals AI, cryptocurrency, het internet der dingen en cloud computing leidt tot bezorgdheid over het daarmee samenhangende energieverbruik en de gevolgen voor het milieu. Dit maakt het van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat het gebruik van IT efficiënter, circulair en duurzamer wordt. Gartner voorspelt zelfs dat in 2027 25% van de CIO’s hun persoonlijke beloning gekoppeld zal zien aan hun duurzame technologische impact.

Platform Engineering

Platform engineering is de discipline van het bouwen en exploiteren van interne zelfbedieningsplatforms. Elk platform is een laag, gemaakt en onderhouden door een toegewijd productteam, ontworpen om de behoeften van zijn gebruikers te ondersteunen door te communiceren met tools en processen. Het doel van platform engineering is om de productiviteit en de gebruikerservaring te optimaliseren en de levering van bedrijfswaarde te versnellen.

Gartner voorspelt dat in 2027 meer dan 70% van de ondernemingen industriële cloudplatforms
(ICP’s) zal gebruiken om hun bedrijfsinitiatieven te versnellen, tegen minder dan 15% in 2023. ICP’s richten zich op sectorrelevante bedrijfsresultaten door onderliggende SaaS, PaaS te combineren en IaaS-diensten tot een compleet productaanbod met samenstelbare mogelijkheden. Deze omvatten doorgaans een datastructuur voor de sector, een bibliotheek met verpakte zakelijke mogelijkheden, compositietools en andere platforminnovaties. ICP’s zijn op maat gemaakte cloudvoorstellen die specifiek zijn voor een branche en kunnen verder worden afgestemd op de behoeften van een organisatie.

De belangrijkste strategische technologietrends van dit jaar benadrukken de trends die de komende 36 maanden aanzienlijke verstoringen en kansen voor CIO’s en andere IT-leiders zullen veroorzaken. Klanten van Gartner kunnen meer lezen in het Gartner Special Report “Top Strategic Technology Trends for 2024.”

Gerelateerd nieuws