Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Diversiteit, data driven decision making en refurbishen van invloed op werkveld van beginnende ICT’er

30 mrt 2023

Diversiteit, data driven decision making en refurbishen zijn ontwikkeling die allemaal impact hebben op het werkveld van de beginnend beroepsbeoefenaar binnen de ICT. In een nieuw rapport brengt Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) de belangrijkste trends in beeld voor de sector ICT en creatieve industrie (ICTCI). Ook brengt SBB in beeld wat deze ontwikkelingen van beginnend beroepsbeoefenaars binnen de ICT vraagt.

Eén van de wettelijke taken van SBB is het verzamelen en beschikbaar stellen van arbeidsmarktinformatie. Om hieraan bij te dragen is het belangrijk om op de hoogte te blijven van trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Voor het trendonderzoek bundelt SBB informatie over de arbeidsmarkt. Dankzij gesprekken met experts en adviseurs maakt SBB concreet wat de impact van de trends is op het beroepsonderwijs en het werkveld. Het trendrapport ICTCI omvat drie deelrapportages: 1) ICT, 2) Communicatie, media en design en 3) Kunsten en entertainment.

Trend: Data inzetten om betere beslissingen te nemen
Waar oorspronkelijk zoveel mogelijk losse data (big data) werden verzameld in een database, kiezen organisaties er nu vaker voor om alleen relevante data te verzamelen. Om die vervolgens op een relevante manier te kunnen koppelen, zet men algoritmeframeworks in. Dit noemt men ook wel ‘data driven decision making’ of ‘business intelligence’. Het kan een organisatie helpen om bijvoorbeeld problemen in interne bedrijfsprocessen op te sporen, bedrijfsrapportages te automatiseren of gedrag van klanten beter te begrijpen.

Voor de software developer vraagt dit kritisch en analytisch kunnen werken. Om databases te controleren en te updaten, is oog voor detail gewenst. Bij het ontwikkelen en beheren van dataplatforms spelen thema’s als veiligheid, privacy, transparantie en ethiek een belangrijke rol.

Trend: Hergebruik van elektronisch materiaal en elektronische apparatuur
De ICT gebruikt veel elektronische apparatuur en daarbij ontstaat e-waste. In het ideale circulaire systeem bestaat er geen afval meer, bijvoorbeeld door slimmere ontwerpoplossingen of door betere inkoop en innovatief hergebruik van materialen. Voor een expert IT systems and devices staat repareren en refurbishen van hardware centraler.

Je moet kennis hebben over circulaire inkoop van apparatuur, hoe deze apparatuur circulair te beheren en te onderhouden is en advies kunnen geven. Bij circulair werken is het essentieel om verduurzaming in de gehele keten te bewerkstelligen, je moet het samen doen.

Trend: Oog voor de mens
Personalisering draait om het zoveel mogelijk kunnen aansluiten bij ieders unieke wensen en behoeften, van zowel burgers, klanten als werknemers. Hierdoor komt er binnen ICT steeds meer aandacht voor de schakel tussen gebruiker en techneut. Het onderzoeken van deze behoeften geeft waardevolle informatie om services en producten op maat te kunnen ontwikkelen.

Medewerkers van ICT-support moeten hun communicatie goed kunnen afstemmen op de klant of gebruiker om een passende ondersteuning te kunnen bieden. Dit vraagt om geduld en inlevingsvermogen maar ook om proactief handelen in het doorgeven van relevante behoeften of knelpunten aan stakeholders in de organisatie. Personalisering speelt ook op de werkvloer: er ligt meer nadruk op diversiteit in organisaties en dat ieders unieke kwaliteiten bijdragen aan het succes van de organisatie.

Petra Claessen, Vice-voorzitter BTG en boardmember BTG Services: “Het rapport van SBB helpt beginnende professionals in de ICT-sector op weg door het in kaart brengen van belangrijke trends die impact hebben op hun werk. Ook zet het rapport uiteen wat zij nodig hebben om op deze trends in te spelen. Het biedt hiermee belangrijke toegevoegde waarde voor beginnende ICT’ers. Belangrijk, want zij vormen het talent van de toekomst.”

Onderzoek
Voor de trendrapporten is door SBB een trendmethodiek opgezet bestaande uit desk research, expertinterviews en validatiesessies met de adviseurs praktijkleren en marktsegmentleden van SBB. Met het constant ophalen van trendinformatie zorgt SBB ervoor dat het trendonderzoek geen momentopname is maar een dynamisch proces, waarbij signalen over trends en nieuwe ontwikkelingen continu met elkaar worden gedeeld.

Vanuit de trendonderzoeken wordt onder andere achterhaald wat de ontwikkelingen betekenen voor het opleiden van vakmensen in het beroepsonderwijs. De trendinzichten dienen als basis voor het vernieuwen van kwalificatiedossiers, beroepenonderzoek, doelmatigheidsrapportages, het opstellen van branchebeelden, arbeidsmarktverkenningen en ter inspiratie voor het toekomstbestendig maken van het opleidingsaanbod. Het hele rapport van ICTCI leest u hier.

Gerelateerd nieuws