Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Do IoT versnelt testen van 5G met opening van drie onderzoeksfaciliteiten

12 nov 2021

Do IoT, het fieldlab op de TU Delft Campus voor innovatie rondom het Internet of Things, opent drie 5G-onderzoeksfaciliteiten met de nieuwste generatie in mobiele communicatietechnologie. Deze faciliteiten zijn beschikbaar voor bedrijven, overheden en onderzoeksinstituten. Het testen met 5G versnelt innovaties op het gebied van onder meer mobiliteit en logistiek. BTG werkt nauw met Do IoT Fieldlab samen.

De snelle verbindingen, hoge betrouwbaarheid en korte reactietijden van 5G ontsluiten een breed scala aan mogelijkheden. Evoluerende technologieën, zoals artificiële intelligentie, ‘augmented reality’, robotica en het Internet of Things (IoT), hebben in de toekomst een vergaande impact. De domeinen van onder andere mobiliteit, logistiek, landbouw, gezondheid en veiligheid zullen grote transformaties ondergaan, met nieuwe toepassingen voor de optimalisatie van dienstverlening, besluitvorming en eindgebruikerservaring.

Green Village en Unmanned Valley

De twee vaste 5G-faciliteiten bevinden zich op The Green Village (TU Delft Campus) en Unmanned Valley (Katwijk). Samen met een mobiele opstelling, ontsluiten de partijen het potentieel voor 5G-producttesten en innovatief onderzoek op het gebied van digitale communicatietechnologie.

Lenneke de Voogd, programmamanager van het Do IoT fieldlab: “Binnen ons fieldlab verbinden we wetenschap, bedrijven, overheid en eindgebruikers. In Delft gaan we starten met een onderzoek van Audus. Audus heeft een digitale technologie ontwikkeld voor slechthorenden, die de geluidskwaliteit verbetert van online spraaktoepassingen (zoals videobellen, mobiele telefonie, nieuwsuitzendingen). De korte reactietijden van 5G zijn cruciaal voor de effectiviteit van deze technologie in live spraak.”

BeachBot ruimt afval op

Op het terrein van Unmanned Valley gaat Techtics met de BeachBot aan de slag. De Voogd: “Deze robot wordt getraind om sigarettenpeuken op het strand te herkennen en op te ruimen. De 5G-faciliteiten hebben een lokaal bereik: we kunnen in de directe omgeving van de antenne testen met snelle en grote dataoverdracht. We nodigen uitdrukkelijk start-ups, marktpartijen, overheden en onderzoeksinstituten uit om gebruik te maken van deze nieuwe faciliteiten. Samen kunnen we nieuwe toepassingen onderzoeken in een echte omgeving.”

Met Do IoT Fieldlab willen de partijen het potentieel van digitale communicatietechnologie en IoT beter benutten. Het fieldlab werkt hierbij nauw samen met niet alleen BTG, maar ook TU Delft, TNO, SURF, MCS, The Green Village, Unmanned Valley, RoboValley en Mobility Innovation Centre Delft; met nauwe betrokkenheid en steun van de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Delft en Katwijk, Holland Rijnland, MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) en met subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Petra Claessen, CEO BTG/TGG: “5G biedt belangrijke voordelen voor het bedrijfsleven, waaronder snelle verbindingen, een hoge betrouwbaarheid en korte reactietijden. Om zo snel mogelijk van de mogelijkheden van 5G te kunnen profiteren is het testen van 5G-technologieën van groot belang. De drie 5G-onderzoeksfaciliteiten met de nieuwste generatie mobiele technologie die Do IoT opent dragen hieraan in belangrijke mate vrij. De fieldlabs verbinden wetenschap, bedrijven, overheid en eindgebruikers.”

Voor meer informatie: https://doiotfieldlab.nl/

Gerelateerd nieuws