Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Doorbraak van CWI maakt AI tot duizendmaal energie-efficiënter

14 okt 2020

Dankzij een wiskundige doorbraak kunnen toepassingen van kunstmatige intelligentie zoals spraakherkenning, gebarenherkenning en de classificatie van elektrocardiogrammen (ECG) een factor honderd tot duizend energiezuiniger worden. De efficiëntie maakt het mogelijk om kunstmatige intelligentie in chips te stoppen, waardoor toepassingen bijvoorbeeld op een smartwatch of een smartphone kunnen draaien. Dit gebeurt tot op heden in de cloud.

Door kunstmatige intelligentie op een lokaal apparaat te draaien, worden de toepassingen bovendien robuuster en privacy-vriendelijker melden de onderzoekers. Robuuster, omdat er geen netwerkverbinding met de cloud meer nodig is. En privacy-vriendelijker, omdat data lokaal kunnen blijven. De wiskundige doorbraak is bereikt door onderzoekers van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) en het Eindhovense onderzoekscentrum IMEC/Holst Centre en is gepubliceerd in een paper van de International Conference on Neuromorphic Systems. De onderliggende wiskunde is open source beschikbaar gemaakt.

Nieuw algoritme
Onder leiding van CWI-onderzoeker en UvA-hoogleraar cognitieve neurobiologie Sander Bohté ontwikkelden onderzoekers Bojian Yin en Federico Corradi een nieuw algoritme voor een zogeheten spiking neural network (gepulst neuraal netwerk). Zulke netwerken bestaan al langer, maar hadden tot nu toe het grote nadeel dat ze wiskundig moeilijk hanteerbaar waren. Dit stond toepassing in de praktijk in de weg. Het nieuwe algoritme bevat twee wiskundige doorbraken. De neuronen in het netwerk hoeven veel minder met elkaar te communiceren en daarnaast hoeft elk neuron ook nog eens minder te rekenen.

“In combinatie zorgen deze doorbraken ervoor dat kunstmatige intelligentie meer dan duizend keer energiezuiniger wordt, vergeleken met ouderwetse neurale netwerken en een factor honderd energiezuiniger dan de beste hedendaagse neurale netwerken”, zegt onderzoeksleider Bohté.

Zuinig als het menselijk brein
Bohté haalt zijn inspiratie en motivatie uit het feit dat het menselijke brein informatie verwerkt op een zeer energiezuinige manier (20 watt). Computers die neurale netwerken nabootsen hebben in de afgelopen jaren weliswaar allerlei toepassingen zoals beeldherkenning, spraakherkenning, automatisch vertalen, medische diagnoses opgeleverd, maar verbruiken veel meer energie dan het menselijk brein.

De spiking neurale netwerken die Bohté en zijn collega’s ontwikkelen verschillen van de klassieke neurale netwerken, die tot nu toe in AI-toepassingen zaten. Bohté: “In de klassieke neurale netwerken zijn de signalen continu en wiskundig makkelijk hanteerbaar. Spiking neurale netwerken werken met pulsjes en staan dichter bij de biologie van de hersenen. Dat betekent wel dat signalen discontinu zijn en wiskundig veel lastiger hanteerbaar.”

Nieuw soort chips nodig
Om spiking neurale netwerken efficiënt toepassingen te laten draaien zijn wel eerst aparte chips nodig. Bohté verwacht dat er binnen een jaar prototypen zijn: “Allerlei bedrijven werken daar hard aan, zoals onze projectpartner IMEC/Holst Centre.”

De spiking neurale netwerken van Bohté en zijn collega’s kunnen momenteel zo’n duizend neuronen aan. Dat is beduidend minder dan klassieke neurale netwerken op dit moment aankunnen, maar wel genoeg voor velerlei toepassingen van spraakherkenning en ECG-analyse tot het herkennen van gebaren. De volgende uitdaging is dan ook om hun netwerken op te schalen naar 100.000 of een miljoen neuronen. Dat zal de toepassingsmogelijkheden nog verder uitbreiden.

Nederlandse AI Coalitie
“BTG is blij met deze belangrijke ontwikkeling op het gebied van AI. De technologie biedt interessante kansen, zowel voor de achterban van BTG als andere bedrijven”, zegt Petra Claessen in een reactie. “BTG is lid van de Nederlandse AI Coalitie, een publiek-privaat samenwerkingsverband dat zich richt op het versnellen van AI-ontwikkelingen in Nederland en met elkaar verbinden van AI-initiatieven. De Nederlandse AI Coalitie heeft de ambitie Nederland een koppositie te geven op het gebied van kennis en toepassingen van AI voor welvaart en welzijn. Nederlandse en Europese normen en waarden staan hierbij centraal.”

Het onderzoeksproject van Bohté en zijn collega’s vindt plaats binnen het NWO Perspectief-programma ‘Efficient Deep Learning’.

Gerelateerd nieuws