Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

DTC deelt vanaf begin 2021 dreigingsinformatie met bedrijfsleven

4 dec 2020

Het Nationaal Cyber Security Centrum gaat dreigingsinformatie delen met de Nationale Beheersorganisatie Internetproviders (NBIP). Deze organisatie kan zijn achterban hierdoor waarschuwen voor cyberdreigingen. Vanaf begin 2021 wordt dreigingsinformatie gedeeld met het Digital Trust Center (DTC), die ook andere bedrijven moet gaan waarschuwen.

Dit schrijven minister Fred Grapperhaus van Veiligheid en Justitie en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Koninkrijksrelaties in reactie op Kamervragen van VVD-Kamerleden Dilan Yesilgöz-Zegerius en Thierry Aartsen. Aanleiding voor het delen van de dreigingsinformatie is een cyberincident in augustus dat verschillende Nederlandse bedrijven trof. De overheid bleek toen op de hoogte te zien van de kwetsbaarheid van deze bedrijven, maar trok niet aan de bel. Door actiever dreigingsinformatie te delen moet dit in de toekomst worden voorkomen.

Digital Trust Center
De dreigingsinformatie is afkomstig van het NCSC, dat zich specifiek richt op het waarschuwen van vitale organisaties voor cyberdreigingen. Eerder is al het Digital Trust Center (DTC) opgericht, met als doel deze informatie ook met het niet-vitale bedrijfsleven te delen. Het DTC werkt hierbij samen met het NCSC. Het DTC mag vanaf begin 2021 informatie delen. Momenteel wordt gewerkt aan het laten voldoen van het DTC aan de strengere voorwaarden die hiervoor onder meer vanwege de AVG gelden. De NBIP ontvangt deze informatie op dit moment al.

“BTG is blij dat dreigingsinformatie actiever gedeeld wordt met het bedrijfsleven. Voor het verhogen van de digitale weerbaarheid van Nederland is het belangrijk dat ook bedrijven die niet tot de kritieke infrastructuur worden gerekend op de hoogte worden gebracht van relevante dreigingen. BTG onderschrijft dan ook het belang van het DTC”, zegt Petra Claessen, directeur BTG/TGG.

Gerelateerd nieuws