Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

DTC maakt ontvangers van Subsidieregeling Cyberweerbaarheid bekend

12 dec 2022

Het Digital Trust Center (DTC) maakt bekend welke projecten subsidie vanuit de Subsidieregeling Cyberweerbaarheid ontvangen. Betrokken partijen krijgen financiële steun voor de realisatie van hun project.

Met de regeling stimuleert het DTC samenwerkingsverbanden die de cyberweerbaarheid van ondernemend Nederland vergroten. Het gaat daarbij duurzame samenwerkingen in de keten, regio, sector of branche. Projecten die de cyberweerbaarheid van bedrijven op een structurele en schaalbare wijze vergroten, kunnen een aanspraak maken op subsidie als hun plannen voldoen aan de door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gestelde criteria.

Zes projecten
Er zijn zes projecten uitgekozen om met subsidie van start te gaan:

  • CyberAnt: richt zich op kwetsbaarheden bij webwinkels.
  • Hoc-Hoornse Ondernemers Compagnie: verbetert de cyberweerbaarheid van het midden- en kleinbedrijf in West-Friesland.
  • Cyber Chain Resilience Consortium (CCRC): zet zich in voor de cyberweerbaarheid van alle partijen binnen een leveranciersketen.
  • Cyra: werkt aan een brede cyberweerbaarheidscoalitie om zo een landelijke beweging in gang te zetten.
  • Synthesis: houdt zich bezig met een pakket voor bibliotheken.
  • Techniek Nederland: wil de cyberweerbaarheid van installateurs in de operationele techniek helpen verbeteren.

Petra Claessen, CEO van BTG en BTG Services: “Nagenoeg ieder bedrijf is vandaag de dag digitaal actief en daardoor in zekere mate kwetsbaar voor cybercriminelen. Het is van belang dat we als bedrijfsleven de digitale veiligheid van de Nederlandse samenleving naar een hoger niveau tillen. De projecten die vanuit de Subsidieregeling Cyberweerbaarheid van het DTC subsidie ontvangen dragen hieraan bij. En leveren hiermee een belangrijke stap richting een veiligere en veerkrachtige maatschappij.”

Gerelateerd nieuws