Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Duitsland, Frankrijk en Nederland pleiten voor Europees toezicht op overnames grote digitale platforms

27 mei 2021

Duitsland, Frankrijk en Nederland pleiten voor het laten beoordelen van alle fusies en overnames van digitale platforms met een zogeheten ‘poortwachtersfunctie’ door een Europese toezichthouder. Het gaat hierbij specifiek om grootschalige digitale platforms.

Dit blijkt uit een gezamenlijk voorstel van de Duitse minister Peter Altmaier (Economie en Energie), de Franse minister Bruno Le Maire (Economie en Financiën) en staatssecretaris Cédric O (Digitalisering), en de Nederlandse staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat). De ministers doen hun voorstel in een non-paper, die een aanvulling vult op de Digital Markets Act (DMA). Deze Europese wet bevat onder meer een verplichting tot het delen van data, mogelijk maken van interoperabiliteit en een verbod op het bevoordelen van eigen producten en diensten in rangordes.

Extra ingrijpen
De ministers willen de mogelijkheid creëren om in aanvulling op de algemene verplichtingen uit de DMA extra te kunnen ingrijpen met maatregelen die alleen voor specifieke poortwachters gelden. De maatregelen moeten voorkomen dat deze partijen startups opkopen en daarmee toekomstige concurrenten buitenspel zetten.

De lidstaten benadrukken het belang van toezicht op Europees niveau door de Europese Commissie. Zij zien echter ook een rol voor nationale toezichthouders rondom het signalen en ondersteunen van problemen. In de praktijk kloppen bedrijven namelijk vaker aan bij nationale toezichthouders.

De juiste kaders stellen
Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Het is positief dat het EU-voorstel met duidelijke verboden en verplichtingen de juiste kaders stelt aan grote digitale platforms van buiten én binnen de EU. Wel is in aanvulling daarop maatwerk noodzakelijk, zodat we doelen daadwerkelijk bereiken en op snelle veranderingen kunnen inspringen. De effectiviteit zit in de combinatie van maatregelen voor alle poortwachters én een flexibele aanpak per geval door gericht in te grijpen bij de allergrootste spelers. Daarbij hoort ook onze inzet om te voorkomen dat zij aan de lopende band innovatieve startups opkopen. Daarom willen we dat álle fusies en overnames door poortwachters door de toezichthouder worden beoordeeld.”

“Marktwerking, voldoende concurrentie op de markt en startups zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling van nieuwe innovaties. Strenger toezicht op overnames en fusies door grote digitale platforms helpt bij bewaken en veiligstellen van deze innovatie. Belangrijk, onder meer met het oog op de positie van de Europese Unie in de digitale markt. BTG is dan ook voorstander van adequaat toezicht op dit vlak”, zegt Petra Claessen, directeur BTG/TGG.

 

Gerelateerd nieuws