Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Dynamisch spectrumgebruik: Schaarse radiospectrum efficiënter benutten

14 okt 2021

Delen is vermenigvuldigen. Om te achterhalen of dat ook voor het gebruik van frequenties geldt, heeft Agentschap Telecom onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheid van dynamisch spectrumgebruik. Dat is een manier om frequenties intelligenter te delen en ongebruikte ruimte te benutten.

Van sociale media tot televisie-uitzendingen en van satellieten tot 112; alle hiervoor benodigde draadloze technieken maken gebruik van frequenties. Het is druk in de ether en nieuwe toepassingen en apparaten zorgen voor toenemende druk op frequentieruimte. Er is sprake van schaarste. Het is dus zaak om frequentieruimte efficiënt te gebruiken

Dynamisch spectrumgebruik
Stratix onderzocht daarom voor Agentschap Telecom de mogelijkheden van dynamisch spectrumgebruik. Dat is een manier om, met behulp van nieuwe technieken en algoritmen, frequenties te delen. Zo kunnen verschillende partijen gebruik maken van dezelfde frequentiebanden, op basis van goede afspraken.

Uit het onderzoek blijkt dat commitment van partijen, naast de noodzakelijk ruimte in beleid en regelgeving, een belangrijke randvoorwaarde is. Stratix adviseert om gebieden waar veel vraag naar frequentieruimte is te gebruiken voor verder onderzoek en pilots. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de luchthaven Schiphol of de Rotterdamse haven. Stratix onderkent een aantal kansrijke frequentiebanden, in het bijzonder de DVB-T2 band (470-698 MHz) en de 3.8-4.2 GHz.

Voorstellen 
Agentschap Telecom nodigt gebruikers en marktpartijen uit om met voorstellen voor dynamisch spectrumgebruik te komen en gaat in de komende periode met geïnteresseerde partijen gezamenlijk aan de slag om dynamisch delen van frequentieruimte verder vorm te geven.

Petra Claessen, CEO BTG/TGG: “De beschikbare spectrum is beperkt, wat efficiënt gebruik hiervan van groot belang maakt. Dynamisch spectrumgebruik kan hierbij helpen en is dan ook een interessante ontwikkeling. BTG moedigt gebruikers en marktpartijen aan om mee te denken en bij te dragen aan het vormgeven van het dynamisch delen van frequentieruimte. Volg in die zin ook de discussies binnen de BTG-Expertgroepen.”

Meer informatie is hier beschikbaar.

Gerelateerd nieuws