Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

EC vraagt de markt om advies over cloud, edge en IoT

27 mrt 2023

De Europese Commissie (EC) vraagt marktpartijen en andere belangstellenden om hun visie op de onderzoeksagenda over cloud, edge, IoT en Europese dataopslag. De openbare consultatie wordt door de EC gebruikt om de toekomstvisie, strategie en onderzoeksrichting te bepalen voor de periode van 2025 tot 2027. De deadline voor de ‘call for expression of interest‘ ligt op 14 april 2023.

Het initiatief ‘EUCloudEdgeIoT.eu’ maakt deel uit van Horizon Europe’s Cluster 4. Met dit initiatief wil de EC tot een nieuwe strategie komen voor de volgende generatie cloud, edge en IoT, die meer intelligentie en autonomie moet bieden.

Huidige investeringen in onderzoek en innovatie (R&I) zijn gericht op basistechnologie en opkomende systeemconcepten op basis van cloud-edge computing. Verdere R&I zal zich vermoedelijk onder meer toespitsen op de ontwikkeling van een ‘Cognitive Cloud-Edge Computing Continuum’. Daarmee wordt kunstmatige intelligentie-technologie gebruikt voor meer automatisering en dynamische aanpassing van het beheer van middelen over IoT-apparaten en edge- en cloud computing-modellen. De EC noemt daarbij voorbeelden zoals MetaOS, MetaWeb, industrieel IoT en Metaverse@theEdge.

De consultatie moet de EC naar eigen zeggen helpen om beter in te kunnen spelen op toekomstige disruptieve trends en het ontwikkelen van radicaal nieuwe visies. De EC screent alle visiepapers op vertrouwelijke wijze. Geselecteerde partijen geven een presentatie tijdens een consultatiebijeenkomst in Brussel op 11 mei 2023.

Extreem belangrijke thema’s
Petra Claessen, Vice-voorzitter BTG en boardmember BTG Services: “Cloud, edge, IoT en Europese dataopslag zijn extreem belangrijke thema’s, nu en in de toekomst. We juichen het toe dat de Europese Commissie gebruik maakt van de kennis, expertise en ervaring die in de markt aanwezig zijn.”

Hier is meer informatie te vinden over de ‘call for expression of interest’, ook over hoe je de input moet indienen en waar die aan moet voldoen.

Gerelateerd nieuws