Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

EDPB deelt guidelines voor AVG-certificaat als doorgifte-instrument

11 jul 2022

De European Data Protection Board (EDPB) neemt een eerste versie aan van guidelines over een AVG-certificaat als doorgifte-instrument. De guidelines omschrijven voorwaarden op basis van een AVG-certificaat en een doorgiftecontract voor het delen van persoonsgegevens met landen buiten Europese Unie (EU). Een belangrijk stap die bedrijven meer duidelijkheid geeft over dit onderwerp.

Een AVG-certificaat stelt organisaties in staat aan te tonen dat de interne processen in lijn zijn met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ook kan een organisatie hiermee aantonen dat het deze processen correct toepast. Een dergelijk certificaat kan worden verkregen door het laten uitvoeren van een controle door een geaccrediteerde certificatie-instelling. Nederland kent op dit moment nog geen geaccrediteerde certificatie-instellingen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verwacht echter dat deze er in de toekomst wel komen.

Persoonsgegevens naar landen buiten de EU sturen
Een AVG-certificaat kan de basis vormen voor het op veilige wijze versturen van persoonsgegevens vanuit de EU naar landen buiten de EU. Met behulp van het certificaat tonen Europese bedrijven aan dat zij de AVG goed hebben geïmplementeerd, zowel binnen als buiten de EU. Ook buitenlandse bedrijven die buiten de EU zijn gevestigd en producten en diensten aanbieden in de EU kunnen gebruik maken van het certificaat. Zij kunnen hiermee aantonen dat zij in lijn met de AVG werken. In combinatie met een aanvullend doorgiftecontract kunnen AVG-certificaten als doorgifte-instrument dienen.

Over deze combinatie zijn nu Guidelines on certification as tools for transfers gepubliceerd. De guidelines zijn nog niet definitief. Belanghebbenden kunnen tot en met 30 september 2022 reageren op de guidelines via de website van de EDPB. Na deze consultatie legt de EDPB de definitieve guidelines vast.

Duidelijkheid
Petra Claessen, CEO van BTG en BTG Services: “Het uitwisselen van persoonsgegevens speelt bij een flink aantal bedrijven een cruciale rol in hun bedrijfsvoering. Om zich aan de AVG te kunnen houden moeten deze bedrijven duidelijkheid krijgen over de regels waaraan zij moeten voldoen bij het doorgeven van deze data naar landen buiten de EU. De guidelines die nu door de EDPB worden gedeeld bieden deze duidelijkheid. BTG onderstreept het belang van deze richtlijnen en roept belanghebbenden op tijdens de publieke consultatie hierop te reageren.”

Meer informatie over het AVG-certificaat is hier beschikbaar. De guidelines voor de certificering zijn hier te vinden.

Gerelateerd nieuws