Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

EDPB stelt richtlijnen op voor recht op inzage

31 jan 2022

De European Data Protection Board (EDPB) stelt nieuwe richtlijnen beschikbaar over het recht op inzage, dat onderdeel uit maakt van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Engelstalige guidelines helpen organisaties goed om te gaan met inzageverzoeken die zij ontvangen.

Het recht op inzage geeft betrokkenen het recht om inzicht te krijgen in alle gegevens die een organisatie over hen verwerkt. Dit recht is vastgelegd in artikel 15 van de AVG. Gebruikers kunnen zo onder meer achterhalen of de gegevens rechtmatig worden verwerkt volgens de regels van de AVG.

Praktische en juridische vragen beantwoord
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) meldt dat betrokkenen vaak gebruik maken van het recht op inzage. De nieuwe richtlijnen zijn volgens de toezichthouder dan ook relevant voor de dagelijkse praktijk van veel organisaties in Nederland. De richtlijnen beantwoorden praktische en juridische vragen. Ook geven zij organisaties handvatten over het kunnen en moeten omgaan met inzageverzoeken.

Vragen die worden beantwoord met behulp van de richtlijnen zijn onder meer:

  • Op welke manier kan een organisatie inzage verlenen?
  • Heeft een betrokkene het recht om originele documenten in te zien?
  • In hoeverre mag een organisatie vragen om een kopie van een ID om de identiteit van de betrokkene te verifiëren?
  • In welke gevallen mag een organisatie een verzoek om inzage weigeren? Of hiervoor een vergoeding vragen?

Nog niet definitief
De AVG-guidelines met betrekking tot het inzagerecht zijn nog niet definitief. De richtlijnen zijn voor publieke consultatie beschikbaar gesteld. Organisaties en individuen kunnen tot en met 11 maart 2022 reageren op de richtlijnen. Op basis van de ontvangen feedback bekijkt de EDPB de guidelines opnieuw en past deze mogelijk nog aan. Pas daarna stelt de EDPB de AVG-guidelines over het recht op inzage definitief vast.

Petra Claessen, CEO BTG en BTG Services: “Om als organisatie aan het recht op inzage te kunnen voldoen is het belangrijk dat zij een goed beeld hebben van de rechten, plichten en voorwaarden die hieraan verbonden zijn. De nieuwe richtlijnen die nu door de EDPB zijn opgesteld geven dit inzicht. Organisaties kunnen zo controleren of hun huidige beleid aan de AVG voldoet en waar nodig aanpassingen maken.”

Gerelateerd nieuws