Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

EU en tientallen landen ondertekenen verklaring over toekomst van het internet

3 mei 2022

De Europese Unie (EU) stelt samen met tientallen landen een verklaring op voor de toekomst van het internet. De verklaring pleit voor een open en vrij internet voor iedereen. De verklaring is door 61 landen ondertekend. Het gaat naast de EU om de Verenigde Staten (VS), het Verenigd Koninkrijk, Australië, Canada en Japan.

De landen willen met hun verklaring benadrukken dat het internet van de toekomst niet alleen open en vrij is, maar ook betrouwbaar en veilig. Daarnaast moet voldoende aandacht zijn voor netneutraliteit en vrije meningsuiting. Details over hoe een dergelijke internet gerealiseerd moet worden ontbreken vooralsnog.

‘Internet bracht mensheid samen’
“Het internet heeft de mensheid samengebracht, zoals nooit tevoren. Vandaag presenteren gelijkgezinde landen uit de hele wereld voor het eerst een gedeelde visie op de toekomst van het internet, die ervoor moet zorgen dat de waarden die offline gelden ook online worden beschermd, om het internet een veilige plaats en betrouwbare ruimte voor iedereen te maken en om ervoor te zorgen dat het internet onze individuele vrijheid dient. Omdat de toekomst van het internet ook de toekomst van de democratie en van de mensheid is”, aldus Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie.

De betrokken landen bevestigen met de verklaring dat het internet de kernbeginselen van de democratie, de fundamentele vrijheden en de mensenrechten moet versterken, zoals deze zijn afgesproken in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Internet moet volgens de landen als volgt functioneren:

  • één gedecentraliseerd netwerk van netwerken waarin digitale technologie op betrouwbare wijze wordt ingezet
  • oneerlijke discriminatie tussen personen wordt tegengegaan
  • onlineplatforms kunnen worden betwist
  • eerlijke concurrentie tussen bedrijven wordt gefaciliteerd

Ook uiten de partners hun grote bezorgdheid over het onderdrukken van internetvrijheden door sommige autoritaire regeringen, het gebruik van digitale instrumenten om de mensenrechten te schenden, de toenemende impact van cyberaanvallen, de verspreiding van illegale inhoud en desinformatie en de buitensporige concentratie van economische macht. De landen verbinden zich ertoe samen te werken om deze ontwikkelingen en risico’s aan te pakken. Ook delen de partijen de visie dat digitale technologieën het potentieel hebben tot het bevorderen van connectiviteit, democratie, vrede, de rechtsstaat en duurzame ontwikkeling.

‘Niet meer weg te denken’
Petra Claessen, CEO van BTG en BTG Services: “In het digitale Nederland is internet niet meer weg te denken. Nagenoeg ieder bedrijf is tot zekere hoogte afhankelijk van internet. De beschikbaarheid van vrij en open internet is hiervoor van groot belang. BTG steunt dan ook de verklaring die de 61 landen hebben opgesteld en onderschrijft dat het internet van de toekomst open, vrij, betrouwbaar en veilig is.”

Gerelateerd nieuws