Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

EU presenteert plannen voor gelijk speelveld tussen bedrijven

18 jun 2020

De Europese Commissie presenteert haar eerste plannen om een gelijker speelveld te creëren tussen EU-ondernemers en bedrijven uit derde landen. In het plan staan veel van de elementen van het Nederlandse kabinetsvoorstel voor een zogenoemd level playing field instrument dat begin december naar de Europese Commissie is gestuurd.

Ook de Europese Commissie concludeert dat bedrijven uit derde landen die dankzij staatssteun en ongereguleerde overwinsten oneerlijk concurreren met (Nederlandse en andere) EU-ondernemers een toenemend probleem vormen. De EU stelt daarom net als Nederland een uitgebreid en strenger toezicht voor om vooraf te kunnen onderzoeken en effectiever te handhaven. Zo hebben alle ondernemingen, ook die uit derde landen, geen oneigenlijke voordelen waardoor zij het gelijke speelveld op de interne markt verstoren.

‘Markt moet eerlijk zijn’

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat): “We willen graag zaken blijven doen met landen van buiten de EU. Dat heeft ons altijd economisch voordeel en banen opgeleverd. Maar die markt moet wel eerlijk zijn en niet worden verstoord door bedrijven die dankzij hun thuissituatie oneigenlijke concurrentievoordelen genieten. Ik ben blij dat de Europese Commissie in haar plannen de kern van de Nederlandse insteek overneemt, om een (ex-ante) onderzoek in te kunnen stellen naar het gedrag van een bedrijf bij een vermoeden dat deze met behulp van overheidssteun oneerlijk concurreert.”

De staatssecretaris vervolgt: “Ik ben dus positief over de EU-plannen en zie nog ruimte voor verbetering. Bijvoorbeeld door ook uitgebreider en strenger toezicht te gaan houden op bedrijven die een ongereguleerde, dominante machtspositie op hun thuismarkt hebben en daardoor mogelijk voordeel genieten ten opzichte van Europese ondernemers. Ik ga de komende tijd graag in gesprek met de Europese Commissie en andere lidstaten om samen te werken aan een daadwerkelijk wetgevend voorstel op dit terrein dat effectief is en aansluit bij de Nederlandse inzet.”

‘Eerlijke kansen’
“BTG is blij dat de Europese Commissie het speelveld tussen EU-ondernemers en bedrijven uit landen buiten de EU gelijker wil maken. Internationale handel en samenwerking kan Nederlandse bedrijven veel winst opleveren. Het is echter belangrijk dat alle betrokken partijen hierbij eerlijke kansen krijgen en niet bevoordeeld worden met bijvoorbeeld staatssteun. Het plan dat de Europese Commissie nu presenteert, draagt hieraan bij en is dan ook een belangrijke stap”, zegt Petra Claessen, directeur BTG/TGG, in een reactie.

Het Nederlandse LPFI-voorstel van afgelopen december is hier te lezen.

Gerelateerd nieuws