Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

EU-telecomwetgeving pas in negen landen op orde

27 sep 2021

Negen van de 27 EU-lidstaten hebben inmiddels de nieuwe European Electronic Communications Code (EECC) ingevoerd, die op Europees niveau telecom- en onlinecommunicatiediensten moet regelen. De wetgeving had eind 2020 al door alle EU-lidstaten in nationaal recht moeten zijn omgezet. De Europese Commissie is nu een formele inbreukprocedure gestart tegen 18 EU-landen, waaronder Nederland.

De andere landen die de wetgeving nog niet (volledig) hebben overgenomen, zijn Estland, Spanje, Kroatië, Ierland, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Zweden. Deze lidstaten hebben nog twee maanden de tijd om de situatie recht te zetten. Gebeurt dit niet tijdig, dan kan de Commissie bij het Hof van Justitie zaken aanhangig maken tegen de landen wegens niet-nakoming van hun verplichtingen.

Deadline
In februari 2021 kregen 24 landen al te horen dat ze de deadline hadden gemist. Sindsdien hebben Bulgarije en Denemarken de omzetting van de code voltooid, terwijl de EC goedkeuring door België en Duitsland nog onderzoekt. Tsjechië en Frankrijk hebben ook verdere vooruitgang geboekt en de richtlijn gedeeltelijk aangenomen. Bij de overige ‘boosdoeners’ heeft de EC nu dus de tweede fase in het inbreukproces in gang gezet.
De nieuwe regels werden eind 2018 goedgekeurd en herzien de EU-telecomregelgeving. Ook is er een nieuwe focus in de toegangsregelgeving waarbij de uitrol van gigabit-infrastructuur en de uitbreiding van veel regels naar aanbieders van op internet gebaseerde communicatiediensten aangemoedigd worden. Het brede scala aan regelgeving omvat verder onder meer het harmoniseren van gespreksafgiftetarieven en spectrumlicenties in de hele EU, tot ervoor zorgen dat apps zoals Skype en WhatsApp de consumentenrechten en contractvoorwaarden respecteren.

De Commissie heeft ook aangegeven dat negen landen de meest recente richtlijn audiovisuele mediadiensten – een jaar na de uiterste datum voor omzetting – nog niet hebben aangenomen. Dit zijn Tsjechië, Estland, Ierland, Spanje, Kroatië, Italië, Cyprus, Slovenië en Slowakije. De lidstaten hebben twee maanden de tijd om de situatie recht te zetten, anders zal de Commissie ook hier verdere stappen ondernemen.

Gerelateerd nieuws