Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Europees Parlement akkoord met Digital Services Act

24 jan 2022

Het Europees Parlement schaart zich met een ruimte meerderheid achter nieuwe regels voor IT-bedrijven. De wetgeving heeft onder meer betrekking op het verwijderen van illegale content, gepersonaliseerde reclame en een verbod op het gebruik van data van minderjarige voor dergelijke reclame. Denk echter ook aan meer inzage in de werking van algoritmes.

Het gaat om de Digital Services Act. De wetgeving is met 530 tegen 78 stemmen en 80 onthoudingen aangenomen. Met de wet wil de EU een kader creëren dat uiteenzet hoe online platforms illegale content, diensten en producten moeten verwijderen. Hierbij is ook aandacht voor vrijheid van meningsuiting en persvrijheid.

Strengere verplichtingen voor techreuzen
Techreuzen krijgen strengere verplichtingen opgelegd. Zij moeten onder meer verplichte risicobeoordelingen gaan uitvoeren. Ook moeten zij inzicht bieden in de werking van algoritmes die bepalen welke content gebruikers geserveerd krijgen. Deze werking is nu vaak onduidelijk.

Ook op het gebied van gerichte advertenties en het verzamelen van gegevens hiervoor worden de regels aangescherpt. Bedrijven mogen data van minderjarigen niet langer inzetten voor het aanbieden van gerichte advertenties. Ook mogen advertenties niet worden toegespitst op gevoelige informatie, zoals de politieke overtuiging, seksuele oriëntatie of etnische afkomst van een gebruiker. Ook moet het voor gebruikers net zo eenvoudig worden akkoord te gaan met gepersonaliseerde advertenties als deze te weigeren.

Nu de wetgeving in het Europees Parlement is aangenomen, gaat het Parlement hierover onderhandelen met de Europese Commissie en EU-lidstaten.

Duidelijke juridische kaders
Petra Claessen, CEO BTG en BTG Services: “Het is belangrijk dat bedrijven duidelijke juridische kaders geboden krijgen waarbinnen zij kunnen opereren. De Digital Services Act waarmee het Europees Parlement instemt biedt deze kaders. De wetgeving zet onder meer uiteen hoe bedrijven illegale content, diensten en producten moeten verwijderen. Ook zorgt de wetgeving voor meer inzicht in de werking van algoritmes. Dit kan veel onduidelijkheid en onzekerheid over algoritmes wegnemen, en zo vertrouwen scheppen bij gebruikers. Belangrijk voor het maximaal kunnen benutten van het potentieel van algoritmes.”

De DSA is een zusterwet van de Digital Markets Act (DMA). De DMA omvat onder meer regels voor grote spelers die een dominante economische of technologische marktpositie in handen hebben. Het gaat daarbij specifiek om partijen die een zogeheten ‘poortwachtersfunctie’ vervullen. Zij krijgen extra verplichtingen en verboden opgelegd, onder meer op het gebied van interoperabiliteit.

Gerelateerd nieuws