Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Europese Commissie: Nederland moet Open Data-richtlijn sneller omzetten in nationale wetgeving

20 feb 2023

De Europese Commissie tikt Nederland op de vingers wegens het niet tijdig omzetten van de Europese Open Data-richtlijn in nationale wetgeving. Nederland wordt net als België, Bulgarije en Letland door de Europese Commissie voor de rechter gedaagd. BTG roept het kabinet op vaart te maken met de Wet hergebruik overheidsinformatie.

De Open Data-richtlijn is bedoeld om de beschikbaarheid van open data vanuit de overheid te bevorderen met het oog op hergebruik. Zo moet het beschikbaar stellen van data het ontwikkelen van nieuwe diensten vereenvoudigen. Zo moeten kleine en middelgrote ondernemingen minder obstakels ervaren voor het betreden van de markt, onder meer doordat zij tegen lagere kosten data kunnen hergebruiken en meer gedeelde data beschikbaar zijn. Ook moet de richtlijn leiden tot meer transparantie in de werkwijzen van overheden en processen binnen overheden effectiever maken.

Deadline verlopen
De Europese Commissie wijst erop dat de deadline voor het omzetten van de Open Data-richtlijn in nationale wetgeving op 17 juli 2021 is verlopen. Ondanks dat deze deadline ruim is gepasseerd, zijn de vier EU-lidstaten nog altijd niet hun nationale maatregelen gecommuniceerd. Dit ondanks een eerdere formele waarschuwing die de Europese Commissie hierover stuurden.

Nederland werkt al langer aan het omzetten van de Open Data-richtlijn in Nederlandse wetgeving. Zo werkt het kabinet aan de Wet hergebruik overheidsinformatie, waarover de Raad van State zich boog. Vorig jaar verwerkte het kabinet nog een verbod op het hergebruik van persoonsgegevens door overheden in het wetsvoorstel. Het volgt hierbij een eerder uitgebracht advies van de Autoriteit Persoonsgegevens, die adviseerde een dergelijk expliciet verbod in het voorstel op te nemen.

‘Interessante kansen’
Petra Claessen, CEO van BTG en BTG Services: “BTG roept het kabinet op vaart te maken met de Wet hergebruik overheidsinformatie. Het beschikbaar stellen van open data door overheidsorganisaties biedt interessante kansen. Zo kan het onder meer onderzoek ondersteunen, het gebruik van data tegen lagere kosten faciliteren en meer gedeelde data beschikbaar maken. Interessant voor een breed scala aan partijen, variërend van bedrijven tot onderzoekers.”

Gerelateerd nieuws