Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Europese Commissie presenteert plan voor de digitale infrastructuur van morgen

22 feb 2024

Gisteren heeft de Europese Commissie een reeks mogelijke maatregelen gepresenteerd om de innovatie, veiligheid en veerkracht van digitale infrastructuren binnen de Europese Unie te bevorderen. Het toekomstige concurrentievermogen van de Europese economie hangt af van deze geavanceerde digitale netwerkinfrastructuren en -diensten, aangezien snelle, veilige en wijdverbreide connectiviteit essentieel voor de inzet van de technologieën die ons in de wereld van morgen zullen brengen: denk aan zaken als telehealthcare, autonome voertuigen , voorspellend onderhoud van gebouwen of precisielandbouw.

Dit pakket voor digitale connectiviteit heeft tot doel een discussie op gang te brengen over concrete voorstellen met belanghebbenden, lidstaten en gelijkgestemde partners over de manier waarop toekomstige EU-beleidsmaatregelen vorm kunnen worden gegeven met het oog op het bereiken van consensus:

BTG en BTG Services zijn ook internationaal actief binnen de INTUG (The International Telecom User Group), een internationale gemeenschap van zakelijke gebruikers van ICT & telecommunicatie en EUWENA (European Users Wireless Enterprise Network Association) . Aanleiding hiervoor was de dringende behoefte aan een initiatief op Europees niveau om de invoering van 3GPP-gebaseerde private mobiele netwerken te bevorderen.
Petra Claessen, voorzitter BTG en boardmember BTG Holding: “De Europese Commissie geeft hiermee niet alleen de leden van de Europese Gemeenschap, maar ook alle betrokken ondernemingen als telecom operators, datacenters en andere techbedrijven inzicht in de visie en mogelijke roadmap van de Europese Gemeenschap. De digitale transformatie reikt verder dan de landsgrenzen. BTG wil haar internationale ambities en samenwerkingen de komende jaren dan ook verder uitbreiden om mede deze roadmap samen met haar leden en partners in te kunnen vullen.”

Het whitepaper over “Hoe kunnen we de digitale infrastructuurbehoeften van Europa beheersen?” analyseert de uitdagingen waarmee Europa momenteel wordt geconfronteerd bij de uitrol van toekomstige connectiviteitsnetwerken, en presenteert mogelijke scenario’s om investeringen aan te trekken, innovatie te bevorderen, de veiligheid te vergroten en een echte digitale eengemaakte markt te verwezenlijken.

De aanbeveling over de veiligheid en veerkracht van onderzeese kabelinfrastructuren presenteert een reeks maatregelen op nationaal en EU-niveau gericht op het verbeteren van de veiligheid en veerkracht van onderzeese kabels, door een betere coördinatie in de hele EU, zowel op het gebied van bestuur als financiering.

Levendige community

De EU moet een levendige gemeenschap van Europese innovators bevorderen, die de ontwikkeling van geïntegreerde connectiviteit en collaboratieve computerinfrastructuren bevordert . Om dit doel te bereiken beoogt het Whitepaper de oprichting van een ‘Connected Collaborative Computing’-netwerk (‘ 3C Network ’) om end-to-end geïntegreerde infrastructuren en platforms voor telecom-cloud en edge op te zetten, die kunnen worden gebruikt om de ontwikkeling van innovatieve technologieën en AI-toepassingen voor verschillende gebruiksscenario’s. Een dergelijke gezamenlijke aanpak zou kunnen worden voorbereid via het opzetten van grootschalige pilots of een mogelijk nieuw Belangrijk Project van Gemeenschappelijk Europees Belang (IPCEI) in het computercontinuüm.

Het is ook essentieel om de synergieën tussen bestaande initiatieven , zoals het IPCEI voor de volgende generatie cloudinfrastructuur en -diensten , en financieringsprogramma’s zoals de Connecting Europe Facility en Digitaal Europa beter te benutten . Dit zou een mogelijke coördinerende rol kunnen omvatten voor de Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS JU) ter ondersteuning van de creatie van een collaboratief connectiviteits- en computerecosysteem.

Visie voor telecom

Bovendien moet de EU het volledige potentieel van de digitale interne markt voor telecommunicatie benutten, door maatregelen te overwegen om een werkelijk gelijk speelveld te garanderen en door het toepassingsgebied en de doelstellingen van haar huidige regelgevingskader te heroverwegen . Bij deze reflectie moet rekening worden gehouden met de technologische convergentie tussen telecommunicatie en de cloud, die niettemin onderworpen zijn aan verschillende regelgevingskaders, evenals met de noodzaak om ervoor te zorgen dat alle exploitanten die in digitale infrastructuur investeren, kunnen profiteren van de noodzakelijke schaalgrootte om enorme investeringen te doen. Dit zou een meer geharmoniseerde aanpak van de autorisatieprocedures van telecomexploitanten kunnen inhouden, een meer geïntegreerd beheer op Unieniveau voor spectrum en mogelijke veranderingen in het wholesaletoegangsbeleid. De Commissie kan ook maatregelen overwegen om de koperuitschakeling tegen 2030 te versnellen en de vergroening van digitale netwerken te bevorderen door de efficiëntie ervan te verbeteren.

Om de Europese netwerk- en computerinfrastructuur, een essentieel onderdeel van onze economische veiligheid, te beschermen, moet de EU de uitrol stimuleren en de veiligheid en veerkracht van strategische onderzeese kabelinfrastructuren vergroten. Voortbouwend op de aanbeveling die samen met het Whitepaper is aangenomen, kan op de langere termijn een gezamenlijk EU-bestuurssysteem worden overwogen, samen met een evaluatie van de beschikbare instrumenten die zijn ontworpen om particuliere investeringen beter aan te trekken ter ondersteuning van kabelprojecten van Europees belang (CPEI’s) .

Als onmiddellijke actie als reactie op oproepen van lidstaten en belanghebbenden beoogt de aanbeveling de coördinatie binnen de EU te verbeteren, bijvoorbeeld door veiligheidsrisico’s te beoordelen en te beperken, een Cable Security Toolbox op te zetten en de procedures voor het verlenen van vergunningen te stroomlijnen. Om de follow-up van de aanbeveling te ondersteunen, richt de Commissie bovendien de deskundigengroep voor onderzeese kabelinfrastructuur op , bestaande uit autoriteiten van de lidstaten.

Volgende stappen

De Commissie heeft vandaag een openbare raadpleging gelanceerd over twaalf scenario’s uit het Whitepaper. De consultatie sluit op 30 juni 2024. De inzendingen worden gepubliceerd en zullen bijdragen aan de toekomstige beleidsacties.

Achtergrond

De EU heeft al verschillende acties ondernomen om de transitie van traditionele connectiviteitsnetwerken naar de infrastructuren van de toekomst te bevorderen:

Op 23 februari 2023 lanceerde de Commissie een brede verkennende raadpleging over de toekomst van de connectiviteitssector en de infrastructuur daarvan, waarvan de resultaten in oktober 2023 werden gepubliceerd .

Samen met de consultatie presenteerde de Commissie ook de Gigabit Infrastructure Act (GIA), waarvoor op 5 februari 2024, een jaar na het voorstel, een politiek akkoord werd gevonden . De GIA introduceert een reeks maatregelen om de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit te vereenvoudigen en te versnellen, waardoor de administratieve lasten en de kosten van de uitrol worden verminderd.

De overeenkomst kwam op hetzelfde moment tot stand als de aanbeveling over de regelgevende bevordering van gigabitconnectiviteit (Gigabit-aanbeveling), die de nationale regelgevende instanties richtlijnen geeft over hoe zij verplichtingen inzake wholesaletoegang kunnen ontwerpen voor exploitanten met aanzienlijke marktmacht.

Bovendien heeft de EU maatregelen genomen om onze ruggengraatconnectiviteit te versterken, bijvoorbeeld via Global Gateway Partnerships, die hoogwaardige connectiviteit garanderen met alle delen van de Unie, inclusief de ultraperifere gebieden, eilanden, lidstaten met kustlijnen en landen overzee en territoria. Het Global Gateways-partnerschap, gefinancierd via CEF, ondersteunt belangrijke infrastructuren zoals onderzeese kabels.

Gerelateerd nieuws