Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Europese Commissie stelt verklaring op over bescherming van digitale mensenrechten

28 jan 2022

De Europese Commissie komt met een verklaring over de bescherming van digitale mensenrechten. De ‘Declaration on European Digital Rights and Principles’ moet online activiteiten eerlijker en veiliger maken.

De verklaring is bedoeld als richtlijn voor beleidsmaker van EU-lidstaten en Europese organisaties. Zij kunnen de verklaring gebruiken bij het opstellen van wetgeving en beleid. Eurocommissaris voor Interne Markt Thierry Breton meldt dat de verklaring de mens centraal stelt in het digitale tijdperk. Deze visie wil de Europese Commissie ook wereldwijd uitdragen.

Offline illegaliteiten ook online illegaal
De verklaring – die zes pagina’s telt – stelt onder meer dat ‘offline illegaliteiten’ ook online illegaal zijn. De Europese Commissie belooft daarnaast in de verklaring zich in te zetten om zeker te stellen dat niemand wordt buitengesloten door digitale transformatie. Bij de inzet van technologie moet de privacy van mensen daarnaast gerespecteerd worden.

De verklaring omvat zes hoofdstukken, die ingaan om mensen en rechten, solidariteit en inclusiviteit, keuzevrijheid, het bevorderen van deelname in de digitale ruimte, security en inspraak voor burgers, en de duurzaamheid van digitalisering. Op basis hiervan zijn concrete doelstellingen opgesteld, bijvoorbeeld met betrekking tot een goede toegang tot overheidsdiensten, de vrijheid buiten werk niet bereikbaar te zijn en algemene beschikbaarheid van betaalbare connectiviteit.

Conceptverklaring
Het gaat om een conceptverklaring. Het Europees Parlement en de lidstaten van de EU moeten het concept nog goedkeuren. De Europese Commissie verwacht dat zij in de zomer akkoord zijn met de verklaring.

Petra Claessen, CEO van BTG en BTG Services: “Digitale transformatie kan interessante kansen bieden voor het bedrijfsleven en de maatschappij. Belangrijk hierbij is dat de mens centraal blijft staan en bij het toepassen van technologie de privacy van mensen gerespecteerd wordt. Denk echter ook aan de beschikbaarheid van betaalbare connectiviteit en adequate toegang tot overheidsdiensten. De Declaration on European Digital Rights and Principles schept hier duidelijkheid over en zorgt dat wetgeving in EU-lidstaten zijn gebaseerd op dezelfde visie.”

Gerelateerd nieuws