Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Europese Commissie zet opensource-softwarestrategie uiteen

26 okt 2020

De Europese Commissie presenteert zijn strategie voor het gebruik van opensource-software. Met de strategie zet de commissie haar visie uiteen voor het gebruik van opensource, opensource-principes en opensource-ontwikkelmethodes.

De interne strategie promoot het delen en hergebruik van softwareontwikkelingen, kennis en expertise om betere Europese diensten te leveren waar de Europese maatschappij van profiteert en die kostenverlagingen mogelijk maken. De commissie wil het gebruik van opensource vergroten in niet alleen praktische gebieden zoals IT, maar ook andere strategische vlakken.

De Europese Commissie benadrukt het belang van samenwerking tussen de commissie, lidstaten, het bedrijfsleven en het publiek bij de ontwikkeling van grensoverschrijdende digitale oplossingen die bijdragen aan de Europese technologische soevereiniteit. “De nieuwe opensource-softwarestrategie is een praktisch instrument voor de digitale transformatie van de commissie. Het is ook een belangrijke enabler voor innovatie die ons van de kennis voorziet om een betere en meer inclusieve digitale omgeving te creëren, zowel binnen als buiten onze organisatie”, zegt Mario Campolargo, interimdirecteur van het Directoraat-generaal Informatica van de Europese Commissie.

Doelstellingen
De belangrijke doelstellingen van de nieuwe strategie zijn:

 • Het vergroten van de digitale autonomie van Europa’s eigen onafhankelijke digitale aanpak;
 • Het implementeren van de digitale strategie van de Europese Commissie;
 • Het stimuleren van het delen en hergebruik van software, applicaties, data, informatie en kennis;
 • Bijdragen aan de kennismaatschappij door het delen van broncodes van de Europese Commissie;
 • Het opbouwen van publieke dienstverlening van wereldniveau.

De implementatie van de strategie vindt plaats volgens een zestal principes:

 1. Think Open: een voorkeur voor opensource indien een keuze wordt gemaakt uit oplossingen met vergelijkbare functionaliteit, kosten en beveiliging;
 2. Transform: het realiseren van een werkcultuur op basis van de principes van open source, delen en hergebruik;
 3. Share: Het delen van broncode van IT-projecten indien dit mogelijk is;
 4. Contribute: Actief bijdragen aan belangrijke communities op het gebied van opensource en het vergroten van de expertise op het gebied van productmanagement en governance;
 5. Secure: Het gebruik van best practices en de inzet van monitoring voor het beveiligen van softwarecomponenten;
 6. Stay In Control: Het gebruik van open standaarden en specificaties.

Meer informatie is hier beschikbaar.

Gerelateerd nieuws