Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Europese DSA wetgeving nu voor alle digitale diensten van kracht

20 feb 2024

Alle digitale diensten moeten vanaf deze week aan de Digital Services Act (DSA) voldoen. Het gaat om onlinemarktplaatsen, sociale netwerken, zoekmachines, cloudaanbieders, online reis- en accommodatieplatforms, internetproviders en platforms om content te delen, zoals videoplatforms.

De wetgeving gold al vanaf augustus 2023 voor 19 platforms die maandelijks meer dan 45 miljoen actieve gebruikers hebben. Op de lijst staan grote techbedrijven als Alibaba AliExpress, Booking.com, Facebook, Google, Instagram en LinkedIn.

Zo moeten digitale diensten bijvoorbeeld:

· regels voor het verwijderen van informatie of gebruikersaccounts uitgebreider aan gebruikers uitleggen;

· voor toegankelijke en gebruikersvriendelijke klachtenprocedures zorgen.

· Ook mogen onlineplatforms advertenties niet meer personaliseren op grond van bijvoorbeeld geloofsovertuiging of seksuele geaardheid. Daarnaast worden minderjarigen met de DSA extra beschermd tegen gepersonaliseerde en ongepaste advertenties.

Petra Claessen, voorzitter BTG en boardmember BTG Holding kijkt met grote belangstelling uit naar de komst van de nieuwe wetgeving. “Het is een noodzakelijke stap om burgers te beschermen tegen oneigenlijk gebruik van digitale platformen. Daarnaast schept het voor bedrijven meer duidelijkheid over de te voeren digitale dienstverlening. BTG zal haar leden blijvend op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond de DSA.”

Toezicht in Nederland

De Europese Commissie controleert de 19 grootste onlineplatforms en zoekmachines op naleving van de wet. Voor het toezicht op de overige onlinediensten zijn de EU-lidstaten verantwoordelijk. De Tweede Kamer behandelt op korte termijn een wetsvoorstel voor het aanwijzen van de Nederlandse toezichthouders. Kandidaten zijn de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De ACM is bij ministerieel besluit al wel aangewezen als ‘digitaledienstencoördinator’ om alvast een aantal taken vanuit de DSA te vervullen.

De Europese Commissie start nu naar aanleiding van de DSA een onderzoek naar TikTok,direct nadat afgelopen weekend de wet in de hele EU van kracht werd. Het onderzoek spitst zich toe op de vraag of TikTok de rechten van minderjarigen voldoende beschermt en of het ontwerp van de site niet verslavend werkt. Het is de eerste stap in een proces dat tot grote boetes kan leiden. De afgelopen maanden hadden verschillende bedrijven, zoals TikTok, maar ook Amazon en Google, al waarschuwingen ontvangen.

Gerelateerd nieuws