Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Europese organisaties aan kop met inzet van AI

4 mei 2021

Zowel consumenten als bedrijven willen op bredere schaal gebruikmaken van artificial intelligence (AI). Voor veel zakelijke besluitvormers is dit reeds een strategische topprioriteit voor 2021. Desondanks blijft er sprake van uitdagingen die het gebruik van AI in de weg zitten. Europese organisaties gaan wereldwijd aan kop met de toepassing van AI.

Dit blijkt uit een wereldwijd onderzoek van Juniper Networks, gespecialiseerd in AI-gestuurde netwerken. Juniper ondervroeg in het kader van het onderzoek 700 IT-besluitvormers die direct betrokken waren bij de planning of implementatie van AI en/of machine learning binnen hun organisatie. Het doel was om hun houdingen, percepties en zorgen ten aanzien van deze technologie in kaart te brengen.

Cultuur van leren en experimenteren
Europese organisaties zetten volgens het onderzoek het sterkst in op een cultuur van leren en experimenteren. Ze leggen daarmee een solide basis voor de digitale bijscholing die nodig is om de inzet van AI te bespoedigen. 59% van alle Europese besluitvormers is van mening dat mensen grip op AI hebben, maar dat er meer moet worden gedaan om een effectief gebruik daarvan te waarborgen naarmate het gebruik van deze technologie groeit. Dit is de achterliggende reden voor de niet aflatende inspanningen van Europese bedrijven om governance en beveiliging naar AI te brengen. Dit is nodig om de huidige en toekomstige risico’s terug te dringen.

In het bedrijfsleven wordt AI nog maar net ingezet voor het automatiseren van dagelijkse taken. Voorbeelden zijn chatbots voor de klantenservice, reconciliatieprocessen in de bancaire sector en slimme workflows voor het beheer van trouble tickets in de IT-branche. 95% van de respondenten is van mening dat hun organisatie baat zou hebben bij de integratie van AI met hun dagelijkse processen en product- en dienstenaanbod. Desondanks zegt slechts 6% van alle managers op C-niveau (waarvan er 163 aan het onderzoek deelnamen) dat hun organisatie momenteel gebruikmaakt van oplossingen die door AI worden ondersteund.

Kloof tussen wens en praktijk
De onderzoeksresultaten wijzen erop dat deze kloof tussen wens en praktijk verband houdt met drie obstakels die volgens de respondenten de inzet van AI het meeste in de weg zitten:

  • Het klaarstomen van de IT-omgeving voor AI: Volgens de respondenten was de ontwikkeling van bedrijfsbreed inzetbare AI-modellen en datasets de belangrijkste technologische uitdaging. Dit vraagt om investeringen in robuuste cloudoplossingen en de juiste voorbereiding en aanlevering van data. Ruim de helft van alle wereldwijde IT-besluitvormers zei dat hun organisatie telemetriedata verzamelt om met behulp van AI de gebruikservaring te verbeteren. Zij zorgen ervoor dat gevoelige informatie daarbij beschermd blijft.
  • Gereedheid van het personeel: 73% van alle wereldwijde organisaties die aan het onderzoek deelnamen heeft moeite met het voorbereiden van hun personeel en het aantrekken van nieuw talent voor de integratie met AI-systemen. De respondenten op C-niveau kenden een hogere prioriteit toe aan het inhuren van mensen voor de ontwikkeling van AI-mogelijkheden (prioriteit nummer 1) dan het trainen van eindgebruikers om gebruik te maken van AI-tools (prioriteit nummer 3). Europese organisaties lopen wereldwijd voorop met het gebruik van AI. Zij hebben hun pijplijn van talent op dit gebied reeds uitgebreid door middel van stages en samenwerkingen met universiteiten (43%). Het tempo waarmee ze dat doen ligt hoger dan dat voor organisaties in Noord-Amerika en de regio Asia Pacific.
  • AI-governance: 67% van de respondenten zegt dat hun management AI heeft uitgelicht als prioriteit binnen hun strategische plan voor 2021. 84% van alle besluitvormers is het eens met de stelling dat de betrokkenheid en functie-overstijgende steun van senior managers van cruciaal belang is om AI met hun producten en diensten te integreren. Desondanks heeft slechts 7% van alle organisaties geen bedrijfsbrede AI-leider geïdentificeerd die toezicht houdt op de AI-strategie en -governance.

EU voorop met integratie van goverance in AI
Hoewel tal van organisaties in alle delen van de wereld AI-oplossingen ontwikkelen, lopen Europese organisaties voorop met de integratie van governance in hun AI-oplossingen. 35% van de Europese respondenten gaf blijk van een diepgaand begrip van datgene wat nodig is om een robuuste en effectieve AI-oplossing te ontwikkelen. Zij noemden de beschikbaarheid van data als een cruciale bouwsteen voor de inzet van AI. Volgens de Noord-Amerikaanse respondenten vormden de technische mogelijkheden van AI-tools het meest essentiële aspect. Europese organisaties hebben reeds uitgebreide beleidsregels voor AI en governance opgesteld. Deze beschermen hen tegen financieel en reputatieverlies. Dit verhoogt het vertrouwen in de technologie en de beveiliging en operationele efficiëntie van AI-oplossingen.

Hoewel AI de nodige uitdagingen met zich meebrengt wijst het onderzoek van Juniper erop dat organisaties die deze technologie reeds hebben geïmplementeerd daarmee tastbare en waardevolle resultaten weten te boeken die tot optimisme en enthousiasme stemmen. Verder blijkt dat AI het vaakst wordt ingezet door de operationele en IT-afdeling. Die doen melding van verbeterde operationele efficiëntie en gebruikservaringen. Naarmate organisaties hun AI-mogelijkheden opschalen en hun werknemers deel laten uitmaken van hun oplossingen blijkt de gebruikerstevredenheid gestaag te groeien. De tijdswinst waarvoor AI zorgde stelde werknemers in staat om hun focus te richten op taken met toegevoegde waarde waaraan ze eerder niet toe kwamen.

Het digitale personeelsbestand van morgen
“Als ik als CIO zoveel interesse bemerk in een nieuwe technologie herinner ik mensen er altijd aan dat er valkuilen kunnen optreden als er niet op juiste wijze mee wordt omgesprongen. In het geval van artificial intelligence staat het buiten kijf dat er licht is aan het einde van de tunnel van uitdagingen. Er is sprake van aanzienlijk potentieel voor het realiseren van nog waardevollere resultaten dan we tot dusver hebben gezien. Organisaties kunnen zich voorbereiden op het digitale personeelsbestand van morgen door hun focus te richten op de upskilling van hun personeel, door te investeren in een robuuste infrastructuur, waaronder data-, cloud- en netwerkmogelijkheden, en door het toepassen van bedrijfsbrede AI-governance.”

Sharon Mandell, de senior vice president en CIO van Juniper Networks: “Juniper stelt zich ten doel om AI in te zetten voor het vereenvoudigen van processen. Daarmee wil het bedrijven, operators en cloud providers superieure ervaringen bieden. Geautomatiseerde processen voor netwerkmonitoring, beheer en probleemoplossing vergroten het inzicht, van clients tot en met de cloud. Operators kunnen daarmee hun focus richten op hoogwaardiger activiteiten, terwijl eindgebruikers toegevoegde waarde kunnen creëren zonder externe AI-expertise in te hoeven schakelen.

Nederlandse AI Coalitie
BTG is lid van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC), een coalitie die zich richt op de inzet van AI voor het aanjagen van de economie en oplossen van maatschappelijke problemen. De coalitie bestaat uit ruim 400 deelnemers, die gezamenlijk werken om de kansen die AI voor Nederland biedt te benutten. Ook NL AIC ziet verschillende obstakels die de inzet van AI in de weg zitten. De vijf grootste bottlenecks zijn volgens onderzoek van NL AIC een gebrek aan innovatie, een tekort aan AI-kennis, de noodzaak dat iedere medewerker op termijn met AI kan omgaan, impact op de maatschappij en datadeling. Meer informatie over het onderzoek van NL AIC is hier beschikbaar.

Gerelateerd nieuws