Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Europese Raad pleit voor toegang tot versleutelde communicatie

10 nov 2020

Europese autoriteiten moeten toegang kunnen krijgen tot versleutelde communicatie van bijvoorbeeld WhatsApp, Signal en Telegram, pleit de Europese Raad. De raad pleit voor een balans tussen versleuteling en inzage in data.

In een nieuwe conceptresolutie die door het Oostenrijkse FM4 is gepubliceerd stelt de Europese Raad de ontwikkeling, implementatie en het gebruik van sterke encryptie te ondersteunen. Zo noemt de raad het ‘extreem belangrijk’ om de privacy en beveiliging van communicatie met encryptie te beveiligen. Tegelijkertijd pleit de raad voor een betere balans tussen encryptie en mogelijkheden voor autoriteiten om toegang te krijgen tot data. Onder meer met het oog op de bestrijding van georganiseerde misdaad en terrorisme.

Ondanks rechtmatige toegang niet uitleesbaar
Op dit moment zouden autoriteiten regelmatig rechtmatige toegang krijgen tot data, maar deze gegevens in de praktijk door versleuteling niet kunnen uitlezen. Hier wil de raad verandering in brengen. Hoe de Europese Raad dit in de praktijk wil realiseren wordt in de tekst niet uiteengezet. Wel pleit de raad voor een actieve discussie met de techsector over het onderwerp. Technische oplossingen die hieruit voortkomen moeten onder meer transparant en proportioneel zijn.

“De Europese Raad pleit in een conceptresolutie voor het aanbrengen van mogelijkheden in encryptie om autoriteiten toegang te geven tot versleutelde communicatie. Dit is volgens de Europese Raad onder meer van belang met het oog op de bestrijding van criminaliteit en terrorisme. Autoriteiten toegang geven tot versleutelde communicatie is echter alleen mogelijk door de beveiliging te verzwakken. Indien communicatie immers volledig is afgeschermd voor derde partijen, betekent dit ook dat autoriteiten hiertoe geen toegang hebben. Het voorstel levert hiermee veiligheidsrisico’s op voor alle gebruikers, inclusief de achterban van BTG”, zegt Petra Claessen, directeur BTG/TGG, in een reactie.

Gerelateerd nieuws