Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

EZK begint consultatie voor Telecomcode

5 okt 2021

Het ministerie van Economische Zaken (EZK) is een consultatie begonnen voor de lagere wetgeving die volgt uit de implementatie van de Telecomcode. Daarmee worden negen besluiten gewijzigd ter uitvoering van de Telecomcode, officieel de Telecommunicatiewet. Ze worden in lijn gebracht met de Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement.

Verder wordt in een apart wijzigingsbesluit de zogenoemde adequate breedband-internettoegangsdienst vastgesteld. Tot slot worden twee regelingen gewijzigd. Het gaat om een beleidsarme één-op-één implementatie van de Telecomcode in het Besluit universele dienst en eindgebruikersbelangen (Bude) en de regeling (de Rude), aldus EZK. De consultatie is geopend op 1 oktober en sluit op 31 oktober.

De Tweede Kamer is momenteel bezig met de behandeling van het wetsvoorstel voor de implementatie. De Europese Commissie publiceerde onlangs een overzicht van de negen lidstaten die de deadline van eind 2020 gehaald hebben. Nederland hoort daar niet bij.

“Het is goed dat Nederland dit oppakt”, vindt Petra Claessen, CEO van BTG en TGG. “Europees samenwerken is belangrijk en daarbij hoort ook dat je regelgeving op elkaar aansluit. In ons contact met het ministerie van EZK is dat ook één van de gespreksonderwerpen.”

Gerelateerd nieuws